Prikazujem 1-5 od 5 konkordanc.
razdejan, nato pa je na posestvu zraslo precej hiš, kjer so še vidni sledovi nekdanjih poslopij, obzidja in celo stez za ježo, saj je vitez rad jahal in s svojimi konji tudi uspešno tekmoval. To poglavje sovodenjske zgodovine bi veljalo podrobneje raziskati, je povedala moderatorka. Devetak je navedel nekaj anekdot o “Tuožetu”, ki jih je slišal še kot otrok; po svojem prihodu v Škrlje je njegovo zanimanje še naraslo in začel je brskati po raznih arhivih. S pomočjo sosedov in znancev je zbiral fotografije in dokumente ter jih primerjal, da bi dobil čim popolnejšo sliko nekdanje slave dvorca. Sad svojega truda namenja Škrljem in Škrljancem, ki so ga lepo sprejeli že od prvega dne, je povedal Devetak. Prisrčno se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri tem podvigu, Alenka Florenin in Remo Devetak najprej pa ženi Mari. Alenka Florenin se mu selku Škrlje, ki je, kot je povedala je zahvalila s stihi domačih pesFloreninova, nekako ovit v legen- nikov Franja Rojca in Doriane Dedo. V njem je v letih 1834-1913 vetak, sklepni glasbeni venček pa bival bogati vitez Gaudenzio Tosi, so mu zapela Sovodenjska deklesin lombardskega trgovca in pos- ta. Vsi navzoči so bili nato estnika. Ob vili je imel usnjarno vabljeni na zakusko in kuhane in tovarniška poslopja, kjer je za- štruklje, ob tem so si v dvorani poslil na desetine krajanov; veljal lahko ogledali zanimivo razstavo je za pravičnega in poštenega starih stenskih in drugih ur, nagospoda, dobrotnika revežev, v jveč ljudi pa se je gnetlo okrog letih 1870-73 je bil prvi župan mize, kjer je Remo Devetak prav samostojne občine. Med prvo vsakomu rad napisal osebno svetovno vojno je bil dvorec posvetilo v knjigo. / DD delu, katerega izid so omogočili Lokanda Devetak, občinska uprava in KD Sovodnje. V njem je - prek odlomkov različnih krajevnih zgodovinarjev in raziskovalcev ter prek starih in sodobnejših fotografskih posnetkov - nazorno orisana zgodba o gosposki graščini, neoklasični vili, Tosijevem dvorcu v zadevi pa se je že pogovarjal s kolegom v deželnem svetu in nekdanjim predsednikom Goriške pokrajine Giorgiom Brandolinom. Rešitev gre po Gabrovčevem mnenju iskati na pokrajinski ravni in v sodelovanju s prevoznim podjetjem APT. S to možnostjo soglaša tudi pokrajinski predsednik SSO Walter Bandelj. Predstavniki šole in ronške
 obnja  novega šolskega objekta tik zraven sedanje šole namreč ne bo zaključena pred letom 2011, do takrat pa je potrebno evidentirati začasne prostore za dve ali tri učilnice. Nepojmljivo bi bilo, tako Gabrovec, da bi v tem času omejili delovanje slovenske šole, ki je, nasprotno, v polnem razmahu. Možnosti sta dve. Na dvorišču šole bi lahko namestili začasno montažno strukturo, kar pa je s tehnično-operativnega vidika sila zapleteno. Bolj prehodljiva pa je pot sodelovanja z Občino Tržič, ki bi lahko za nekaj let priskočila na pomoč z nudenjem nekaj začasnih učilnic v ostalih šolah na občinskem območju. Sestanek v Romjanu se je končal s sklepom, da bo deželni svetnik Igor Gabrovec stopil v stik s tržiškim županom Gianfrancom Pizzolittom. Prihodnji teden bo prišlo do novega sestanka, ki bo zato razširjen na občinske upravitelje Tržiča. Bandelj obrazložil odločitev o sodni prijavi glede problematike azbesta v Podgori. Tabaj in Primožič sta poročala o spremembi regulacijskega načrta, na podlagi katere bo uveden poenostavljen postopek za širitev stanovanjskih objektov. Postopek mora upoštevati nov deželni pravilnik, ki je bil odobren pred kratkim. Na srečanju je bila posebna točka, namenjena tudi nedavni odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je razsodilo, da predstavlja izobešanje razpel v italijanskih šolah kršitev laičnosti države. Vsi udeleženci srečanja so menili, da razpelo v svojem bistvu in kot kulturni ter zgodovinski simbol ne more predstavljati nobene kršitve. Odločitev Evropskega sodišča je zato neprimerna.
Eno z drugim je takole: prostora je na prvi »mah« in v celem dovolj. Vzdolžnici, kolenskemu ugodju v prid, sta ugodni. Širina niti spredaj niti zadaj seveda ni takšna, da bi mogli kriliti z rokami. In višine ne zmanjka, če niste povsem »nebožjih« mer. Vrata na zadku imajo »soft-touch« odpiralo in se privzdignejo pod takšnim kotom, da se z glavo res ni moč zadevati
 obnja , obdelava prtljažnika prenese ocenjujoče poglede in polica nad njim je nadvse bedasta: ker ni povezana z vrati, jo morate ob skoraj vsakičnem seganju v Pandin zadek dvigniti; in ker ni vpeta tako, da bi sama omahnila v vodoravno lego, jo ponavadi pozabite v navpičnem položaju. Kar človek opazi šele, ko sede za volan; in takoj spet vstane ter se odpravi k zadku vozila, da polico vnovič zravna.
Za izogibanje tem težavam svetujemo strankam naslednje: • Odprite poseben TRR za izvajanje investicije. Tako boste imeli tranRazpisovalci so si otežili sistem sparenten prikaz dogajanja, pa še kontrole s tem, ko niso predpisali kontrola porabe bo lažja. Resda ali vsaj sugerirali formata, v katevam razpisi stroška za odprtje norem naj prejemniki nepovratnih sredstev oddajajo svoja poročila vega računa ne bodo refundirali, vendar ima naša komerciala sklop o stroških projekta. Sintagma: popustov, ki jih lahko ponudi pri »dokazilo o plačilu« v svetu, kjer je vrsta načinov za izvedbo plačila odpiranju novega računa. In tudi če ne bi bili naše stranke in za odpomeni veliko različnih načinov, prtje novega računa ne bi dobili od klasičnega papirnega naločisto nobenega popusta, ti stroški ga do plačila po elektronskem niso tako visoki. Še vedno so minibančništvu, plačila izvajalcem s malni in v odnosu do stroškov rečrpanjem posojila, do plačila ob alne verjetnosti, da bo pri izplačilu sodelovanju korespondenčnih refundacij s strani razpisovalcev bank (ko se kupuje oprema izven prihajalo do zamud. evrskega področja). Različnim načinom je treba dodati še dej- • Naša informacijska podpora omogoča, da naredimo posebne stvo, da te zapise vsaka banka izpiske prilivov in odlivov z dodazapiše v svoje grafične template tnimi kriteriji (in ga izdamo kot in tako dobimo vizualno raznorelevanten dokument, v katerem vrstnost, ki utegne zmesti tiste, ki izvajajo kontrolo nad računi in s podpisom jamčimo, da so navedbe točne). Tako lahko dobite odobrijo refundacije. In ker jih ta npr: izpiske prilivov/odlivov posaraznovrstnost zmede, zaprosimeznemu izvajalcu v določenem jo za dodatna pojasnila in dnevi tečejo, rok za izvedbo refundacije obdobju, in s tem dobite vizualno bolj obvladljiv pregled dogajanja je že davno mimo in pojavijo se težave z likvidnostjo v času izvaja- pri investiciji. S takim izpiskom boste tudi lažje pripravili vizualno
 obnja  projekta. vladljiv zahtevek za refundacijo. Te štiri resnice predstavljamo tudi razpisovalcem. Vsekakor smo prepričani, da se je z upoštevanjem teh preprostih priporočil možno izogniti marsikateremu problemu.
S hrbtom je zadel ob vrata in jih odprl. Potisnil je negibno telo čez prag in zagledal senco, ki se mu je približevala z veliko hitrostjo. Nagonsko je zaloputnil vrata, ko je telo z vso močjo udarilo
 obnja . V trenutku, ko je obrnil ključ, je roka na notranji strani potisnila kljuko navzdol.
Lahja se je obrnila. Odmaknila je gobelin s srnami in odrinila vrata.
 Obnja  je ponoči namedlo sneg. Stala je sredi kupa snega v volnenih nogavicah in ni vedela, kam naj gre.