Prikazujem 1-1 od 1 konkordanc.
Najnovejša uprizoritev Mrakove Obločnice … je bila postavljena v kletno dvorano ljubljanske Moderne galerije, kjer vsebinsko dopolnjevala veliko študijsko razstavo Tank! - Slovenska zgodovinska avantgarda v zgornjih prostorih MG. Iz duhovnih spodbud ekspresionizma, konstruktivizma in futurizma stkano dramsko tkivo za pet oseb (razdeljeno v prolog in dva »vozla«) je Diego de Brea postavil v razstaviščno dvorano s primerno spoštljivostjo do nesporno drznega dramskega poskusa devetnajstletnega umetnika (kot je zapisal Mrak, je bila Obločnica »en sam krik po
 življenjskem  tovarištvu«). Postavil pa ga je tudi s primerno kritično distanco sodobnega poznavalca in premišljevalca avantgardističnih pojavov do zunanje odrske statičnosti, do skrajnosti razviharjene ter nabrekle ekspresionistične in futuristične metaforike, jezika in sloga. Današnji občutljivosti in pozornosti gledalca je brez spektakelskih zastranitev in zameglitev nevsiljivo približal avtorjevo idejo in posebno literarno in odrsko govorico. Za prizorišče odrskega obredja je uporabil približno dve tretjini podolgovatega galerijskega prostora, ki ga je počez razdelil s komaj vidnim prosojnim zastorom, v ospredju pa je dodal pet stolov ter si pomagal s skrbno izbranimi zvočnimi oziroma glasbenimi in svetlobnimi členitvami in podkrepitvami himničnih Mrakovih verzov (za njihovo korektno izreko je skrbel lektor Jože Faganel).