Prikazujem 1-20 od 243.265 konkordanc.
Odkar je pokojni Deng Xiaoping začel obdobje reform in spreminjanje planskega gospodarstva v tržno, je igral kapital, ki ga ima v rokah 55 milijonov Kitajcev, razseljenih po vsem svetu, ogromno vlogo. V Pekingu so sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi spodbujajo njihove naložbe v domovini. Indijcev je po svetu okoli 20 milijonov, tako da gre, v primerjavi s kitajskim, za nekoliko manjše bogastvo, so pa kljub temu izračunali, da zasluži povprečna indijska družina v ZDA 60.000 dolarjev, kar je precej več od indijskega povprečja, ki znaša slabih 39.000 dolarjev na leto. Obe azijski državi sta se začeli zdaj posvečati predvsem temu, da bi se v domovino vrnilo čim več strokovnjakov. Ob ustanovitvi rednega dneva indijske diaspore kot dogodka, na katerem se bo vsako leto zbralo več tisoč uglednih Indijcev iz tujine, je Vadžpaji leta 2003 poudaril: »Ne gre za to, da bi se hoteli polastiti vašega bogastva, temveč si želimo predvsem bogastvo vaših
 izkušenj .«
Dve neprijetni
 izkušnji  sva imela v Pakistanu. V Quetti je Vasji v gneči na železniški postaji nekdo iz žepa izmaknil denarnico, ki pa je na srečo vsebovala le za kakšnih 15 evrov rupij in nič drugega. Drugi pripetljaj pa se je zgodil, ko sva s Kanadčanom, ki sva ga spoznala v Lahoru in ki potuje z avtom, odšla proti Islamabadu. Na eni izmed mnogo kontrolnih točk sta nas ustavila policista, ki sta trdila, da s papirji za avto ni vse v redu, čeprav je Kanadčan z istimi papirji vstopil v Pakistan. Vztrajali smo, da nas brez razloga in krivično nadleguje, nato je Kanadčan spustil policistu v roko nekaj rupij in imeli smo prosto pot naprej.
Ljubljana, 09. septembra (STA) - Kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki bo to funkcijo opravljal že v tretje, uživa tako zaupanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) kot Sindikata kmetov Slovenije. Pričakovanja zbornice in sindikata pa so vendarle velika. Oboji med prioritetnimi nalogami izpostavljajo zmanjšanje administrativnih ovir. "Dejan Židan je dober poznavalec kmetijstva in razmer v njem. Njegove
 izkušnje  na tem področju so zato vsekakor dobrodošle," je v prvem odzivu na ime uradnega kandidata za kmetijskega ministra za STA ocenil predsednik KGZS Cvetko Zupančič. Zupančič pričakuje, da bo minister pri pripravi zakonodaje upošteval predloge in pripombe nevladnih kmetijskih organizacij ter ostale strokovne javnosti. Ob tem je nanizal več predlogov ukrepov, ki naj bi jih bilo treba izpeljati in so "usmerjeni v zagotavljanje ugodnih pogojev za tehnološki in ekonomski napredek kmetijstva ter podeželja". KGZS ministru predlaga zagotovitev pravočasne izvedbe in plačila ukrepov skupne kmetijske politike, izboljšanje tržnega položaja pridelave hrane z aktivno promocijo slovenske hrane, spodbujanje poslovnega povezovanja in izboljšanje delovanja agroživilske verige ter ohranjanje dosežene ravni strokovne podpore v okviru javnih služb in delovanja nevladnih organizacij v kmetijstvu in gozdarstvu. V zbornici upajo tudi na omogočanje izvajanja aktivne zemljiške politike in na prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z odgovori na nove izzive pri varovanju naravnih virov ter v zvezi z zdravjem rastlin in živali. Poudarka si želijo tudi na področjih poenostavljanja administrativnih postopkov, spodbujanja novih delovnih mest v okviru dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah ter zagotavljanja socialno stabilnega okolja. S stabilno in spodbujevalno davčno politiko pa bi se omogočilo obstoj in nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva ter pri tem upoštevalo njegov poseben položaj in pomen, so izpostavili. S kandidatom za kmetijskega ministra so razmeroma zadovoljni tudi v sindikatu kmetov. Predsednik sindikata Anton Medved je za STA opozoril, da je bil Židan prvi slovenski kmetijski minister, "ki je slovenskega potrošnika osvestil, kako je slovenska hrana kakovostna in varna oz. o poti od njive do žlice". Ob tem je spomnil, da je bil Židan kmetijski minister že dvakrat, a nikoli cel mandat in da bo moral v tretje udejanjiti lepe besede. Sindikat po Medvedovih besedah od ministra pričakuje predvsem zmanjšanje administrativnih zahtev. "Vsak kmet ima vendarle službo na njivi in v hlevu, ne pa v pisarni," je dejal. Glede neposrednih plačil po njegovih besedah pričakujejo, da bo poudarek na mladih prevzemnikih in družinskih kmetijah ter da bodo podprte delovno intenzivne kmetije, ki proizvajajo pretežni del slovenske hrane. Sociala mora biti vsaj tako dostopna, kot je bila do sedaj, je dodal. Predsednik sindikata upa tudi na korektno sodelovanje na področju usklajevanja zakonodaje, ki se tiče agrarnih skupnosti, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, katastrskega dohodka, trošarin, promocije. "Pričakujemo korekten dialog," je sklenil.
Bruselj - Evropska obrambna in varnostna identiteta bo vselej ostala zgolj veličastna ideja, če države stare celine ne pokažejo politične volje, da si omislijo ustrezne vojaške zmogljivosti, je na prvi tiskovni konferenci po prevzemu dolžnosti predsednika vojaškega odbora Nata poudaril italijanski admiral Guido Venturoni, ki je sredi kosovske krize zamenjal nemškega generala Klausa Naumanna. Brez ZDA, ki so prispevale več kot 70 odstotkov letal in levji delež najsodobnejših orožij, evropske zaveznice in Kanada ne bi nikoli zmogle tako uspešne letalske operacije, je v podkrepitev svoje teze dejal admiral.
 Izkušnje  iz kosovske krize nadalje pričajo, da celo dobra vojaška obveščevalna služba ne zadostuje pri posegih za preprečevanje ali reševanje kriz, zato se je treba opreti tudi na nevojaške vire informacij. Pri tem je Nato, ki ima malo svojih lastnih zmogljivosti, prav tako odvisen od prispevka svojih članic. Zavezništvo tudi potrebuje nenehno pripravljene in dovolj močne sile za takojšnje akcije, je še dejal admiral Venturoni, kajti po njegovem prepričanju je bil Nato v času pošiljanja prvih enot v Makedonijo »zelo blizu meje zmogljivosti«, saj je uporabil »praktično vse takoj razpoložljive sile«, z enotami za hitre posege vred. Proces sestavljanja kopenskih sil zveze za vojaške ali mirovne operacije je očitno predolg; o tem priča že podatek, da je Nato na Kosovo do zdaj poslal le dobrih 20 tisoč vojakov, čeprav bi mednarodne mirovne enote (Kfor) morale imeti okoli 50 tisoč pripadnikov. B. M.
V uradu za varstvo potrošnikov so povedali, da z ZPS ne sklenejo pogodbe, ker ne predloži ustreznih dokazil o usposobljenosti oziroma delovnih izkušnjah svojih svetovalcev. Eden glavnih pogojev na avgustovskem javnem razpisu za izvajanje brezplačnega svetovanja je namreč bil, da je eden od svetovalcev vsaj eno leto redno zaposlen pri organizaciji, ki se prijavlja na razpis, in da ima eno leto delovnih
 izkušenj  pri svetovanju potrošnikom. Prav pri tem pogoju se je ustavilo. ZPS je na razpis prijavila svetovalko, ki je izpolnjevala vse pogoje, kmalu po izbiri na razpisu pa se je upokojila. Urada ni o tem nihče obvestil. Direktorica urada Mariana Jančar Kac je povedala, da ZPS zdaj ne izpolnjuje več pogoja iz razpisa, namreč o enoletnem rednem delovnem razmerju svetovalke in enem letu delovnih izkušenj. Pri ZPS se s tem ne strinjajo, pravijo, da imajo njihove svetovalke dolgoletne delovne izkušnje. Direktorica ZPS Breda Kutin je dejala, da imajo svetovalce z visoko izobrazbo, čeprav je bila v razpisu zahtevana srednja izobrazba. Edina težava je redna zaposlitev, a ena od svetovalk bo čez tri dni eno leto redno zaposlena. V uradu pravijo, da se bodo o tej svetovalki posvetovali s pravno službo, saj ob avgustovskem razpisu ni izpolnjevala vseh pogojev.
V uradu za varstvo potrošnikov so povedali, da z ZPS ne sklenejo pogodbe, ker ne predloži ustreznih dokazil o usposobljenosti oziroma delovnih izkušnjah svojih svetovalcev. Eden glavnih pogojev na avgustovskem javnem razpisu za izvajanje brezplačnega svetovanja je namreč bil, da je eden od svetovalcev vsaj eno leto redno zaposlen pri organizaciji, ki se prijavlja na razpis, in da ima eno leto delovnih izkušenj pri svetovanju potrošnikom. Prav pri tem pogoju se je ustavilo. ZPS je na razpis prijavila svetovalko, ki je izpolnjevala vse pogoje, kmalu po izbiri na razpisu pa se je upokojila. Urada ni o tem nihče obvestil. Direktorica urada Mariana Jančar Kac je povedala, da ZPS zdaj ne izpolnjuje več pogoja iz razpisa, namreč o enoletnem rednem delovnem razmerju svetovalke in enem letu delovnih izkušenj. Pri ZPS se s tem ne strinjajo, pravijo, da imajo njihove svetovalke dolgoletne delovne
 izkušnje . Direktorica ZPS Breda Kutin je dejala, da imajo svetovalce z visoko izobrazbo, čeprav je bila v razpisu zahtevana srednja izobrazba. Edina težava je redna zaposlitev, a ena od svetovalk bo čez tri dni eno leto redno zaposlena. V uradu pravijo, da se bodo o tej svetovalki posvetovali s pravno službo, saj ob avgustovskem razpisu ni izpolnjevala vseh pogojev.
Kolikor mi je znano iz lastnih
 izkušenj , je težko biti zadovoljen s seboj, v ožjem in »življenjskem« smislu. Norveška, na primer, je glede na kakovost življenja uvrščena na prvo mesto (družbeni proizvod, sociala, ekologija itd.), a tam ni videti ravno razposajenih ljudi; šele ko pridejo pod sredozemsko sonce, se zares sprostijo. Saj res: kaj imajo vikingi sploh od tega, da so prvi in najboljši? Duhamorne treninge na tekaških smučeh?
Takrat je bila tudi predlagana bolj učinkovita izmenjava
 izkušenj  z državami članicami EU. Posvet z evropskimi eksperti je namenjem predvsem dodatnemu preverjanju argumentov tudi pri tistih členih (npr. o popravku), ki so spomladi zelo odmevali v naši javnosti, ni pa vezan na zahteve evropske komisije, pravi državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Majda Širca.
V takih razmerah bosta imeli fiskalna in plačna politika glavno vlogo pri znižanju inflacije, je poudaril Banerjee. Politika plač bi morala biti po vstopu v EU bolj prilagodljiva in brez indeksacije, kar dokazujejo tudi
 izkušnje  Irske, Italije, Grčije in Španije, ki so še pred uvedbo evra uspešno spremenile mehanizme za oblikovanje plač. »Zato tudi Sloveniji nadvse priporočamo, naj odpravi indeksacijo plač in poskrbi za plačni sistem, ki bo omogočal večjo fleksibilnost plač. Lani je realna rast plač v Sloveniji zaostajala za rastjo produktivnosti le za pol odstotne točke in če želite, da bo plačna politika pripomogla k dezinflaciji, se mora ta razlika povečati. Razumemo pa pomisleke sindikatov, da je omenjena razlika odvisna tudi od tega, kaj se dogaja v podjetjih, in ne od kolektivne plačne pogodbe,« je povedal vodja misije IMF.
Redko se lahko pohvalimo, da smo na nekem področju med najboljšimi, zato so taki primeri toliko dragocenejši. In v ptujskem podjetju Čisto mesto so zagotovo med najboljšimi, saj so po začetnih težavah in zapletih v letu 1995 s svojim vzorčnim sistemom gospodarjenja z odpadki trenutno med vodilnimi v Sloveniji. Svoje
 izkušnje  pri organiziranem odvozu, selektivnem zbiranju in sortiranju različnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki v Brstju uspešno tržijo, tako da se po njih zgledujejo nastajajoča tovrstna slovenska podjetja. Več kot dober razlog torej za pogovor z Andrejem Koterjem, ki ima že šesto leto v rokah krmilo tega obetavnega podjetja.
Akopjan je spet zablestel z belimi figurami proti Svidlerju. Po zelo težkih
 izkušnjah  s svojo francosko obrambo na tem turnirju je Barejev vendarle pokazal nekaj več in se odlepil od dna, na katerem tiči Sokolov. Igralec z najvišjim ratingom na Nizozemskem si je zelo prizadeval, da bi prišel do prve zmage, Kitajec Zhong pa se mu je dobro upiral. Van Wely je zelo na kratko gostoval v »zgornjem domu«. Z belimi figurami je neprevidno igral z Bologanom, kar se mu je hitro maščevalo.
V sadjarstvu imajo največ
 izkušenj  s prijaznim načinom pridelovanja jabolk, hrušk, breskev, marelic, češenj, jagod in malin.
KOBAL Povedal bom še neko drugo
 izkušnjo , ki pa ni kabaretistična, temveč gledališka. Kot režiserja se me drži fama, da se lotevam predvsem komedije. Odnos, ki ga ima gledališka kritika, stara, pa tudi nova, do komedije, pa je katastrofalen, ker jo izničuje, ker jemlje človeški smeh kot element trivialnosti, kot nekaj, kar je samemu sebi namen. Je prezrt in potisnjen v kot kot nekaj nepotrebnega. Toda ljudstvo ima svoj humor, konec koncev se zgodovina slovenskega gledališča začne s komedijo, z Linhartom. Toda po njem dolgo ni več nobene komedije, v tem stoletju pa lahko komediografe sploh prešteješ na prste ene roke. Mi smo živi Schopenhauerji, kar se tiče joka, tako strahotno cankarjanski in svetobolni, da se mi zdi, da je trpljenje v nas genetsko zapisano, kot da smo izgubili vsak stik s humorjem. Ampak vendarle, ko nastopava, ne samo na televiziji, temveč tudi kadar hodiva okrog, je odziv vedno velik. Toda televizija je očitno še zmeraj stvar samo nekaterih.
Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog delujejo že v več kot dvajsetih slovenskih mestih. Njihove
 izkušnje  pri delu so različne. Predvsem naj bi koordinirale sodelovanje na področju preprečevanja zlorabe drog, zato je tudi ptujska v dosedanjem delu po navedbah mag. Bojana Šink predvsem spodbujala delovanje vseh projektov in programov, ki so bili povezani z mladino in otroki ter starši. Aktivnosti je bilo veliko, zlasti v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi v vrtcih ter nekaterih drugih okoljih. "Predvsem smo poskušali spodbuditi delovanje tistih, ki se ukvarjajo z interesno sfero in ustvarjalnostjo mladih, kajti na ta način bi lahko največ dosegli. Problemi zlorabe drog so predvsem povezani z interesom in vključevanjem mladih v življenje na tem prehodu," je povedal mag. Bojan Šinko.
Največji francoski štadion je užival v živahni in razburljivi predstavi, Avstrijci pa so navzlic svoji najboljši igri na tem prvenstvu izgubili. Odločile so
 izkušnje  in zbranost naših zahodnih sosedov, ki so prvi gol dosegli po zaslugi sanjske naveze Del Piero-Vieri, z drugim, natanko v 90. minuti, pa so kaznovali neučinkovitost Avstrijcev, ki so nato vendarle zadeli z 11 metrov.
- Bivši slovenski predsednik Milan Kučan je v pogovoru za avstrijski časnik Die Presse govoril o Evropski uniji, odnosih med Slovenijo in Hrvaško in avstrijski pobudi za regionalno partnerstvo. V EU so podobne težave kakor v nekdanji Jugoslaviji, ko so narodi med seboj še mirno sobivali. Tudi tedaj so bile razprave o enakopravnosti narodov, o odločanju z večino ali konsenzom in financiranju skupnih struktur. Slovenija, ki bo maja postala članica EU, bi lahko
 izkušnje  iz časov nekdanje SFRJ prinesla tudi v Unijo, je dejal Kučan.
Nyon, 04. avgusta (STA) - Nogometaši Maribora bodo v 4. krogu kvalifikacij za ligo prvakov igrali proti izraelskemu Hapoelu Beer Shevi. Tako je določil današnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. Prva tekma bo 16. avgusta v Izraelu, povratna pa 22. avgusta v Ljudskem vrtu. Mariborčani so tako za tekmeca, ki jim bo skušal preprečiti tretji nastop v skupinskem delu lige prvakov v zgodovini (1999/2000, 2014/15), dobili izraelskega prvaka, pri katerem so zadovoljni z žrebom. "Razumljivo, da v tej fazi žreba za ligo prvakov ni več lahkega nasprotnika. Dobili smo Izraelce, ki so zelo močna ekipa. Lahko rečemo tudi tipična domačinska, z dobrimi rezultati na domačem igrišču. Ob tem pa tudi z odličnim ozračjem na stadionu. To me zelo veseli. Domači navijači, zelo podobni našim Violam, pripravijo izjemen spektakel," je za mariborsko spletno stran povedal športni direktor Zlatko Zahovič. "Če pogledamo njihove rezultate, so v lanski sezoni v play-offu lige prvakov izgubili proti Celticu z 2:5 v Glasgowu, potem ko so na domačem igrišču zmagali z 2:0. Potem so igrali v evropski ligi in napredovali iz skupine v izločilni del, vmes premagali tudi moštvo Interja. Ekipo dobro poznamo, saj smo bili zainteresirani za njihovega brazilskega napadalca. Moram reči, da se zelo veselim novega dvoboja z izraelskim predstavnikom. Izraelci so naši športni prijatelji, imamo
 izkušnje  z izraelskim nogometom, ki je na vrhunski ravni, z ogromnimi vlaganji. Ampak bi vseeno dejal, da so možnosti 50:50," je še dodal Zahovič. Hapoel Beer Sheva je bil ustanovljen leta 1949, igra pa na stadionu Turner s kapaciteto dobrih 16.000 gledalcev. Doslej je štirikrat osvojil naslov izraelskega prvaka, zadnji dve sezoni je obakrat končal na vrhu domače lige. V prejšnji sezoni je v evropski ligi prišel do 1/16 finala. V svojih vrstah ima Hapoel iz Beeršebe kar nekaj tujcev, tudi nekdanjega člana Barcelone Isaaca Cuenco in Nigerijca Johna Oguja, ki je pred leti brcal v dresu ptujske Drave. Maribor je sicer že v preteklosti igral proti izraelskim klubom, med drugim je leta 2014 v 3. krogu kvalifikacij lige prvakov izločil Maccabi Tel Aviv in se nato prek Celtica prebil v skupinski del najprestižnejšega klubskega tekmovanja, v sezoni 2011/12 pa je v 3. predkrogu moral priznati premoč Maccabiju Haifi. V 4. kvalifikacijskem krogu pa bo ligo prvakov lovilo še nekaj Slovencev. Koebenhavn Benjamina Verbiča se bo meril s Qarabagom, Rijeka Matjaža Keka in Matica Črnica pa z Olympiacosom. Sporting Lizbona, katerega član je Ažbe Jug, bo igral proti romunskemu FCSB oziroma nekdanji Steaui. Deset zmagovalcev iz 4. kroga bo zaigralo v skupinskem delu lige prvakov, kjer so že Real Madrid, Bayern München, Juventus, Benfica, Chelsea, Šahtar Donjeck, Monaco, Spartak Moskva, Anderlecht, Atletico Madrid, Barcelona, Basel, Besiktas, Borussia Dortmund, Feyenoord, RB Leipzig, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Roma in Tottenham. * Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Qarabag - Koebenhavn Apoel - Slavia Praga Olympiacos - Rijeka Celtic - Astana Hapoel Beer Sheva - Maribor Istanbul Basaksehir - Sevilla Young Boys Bern - CSKA Moskva Napoli - Nica Hoffenheim - Liverpool Sporting Lizbona - FCSB
Celjani so tako pred misijo nemogoče, saj je praktično nemogoče nadoknaditi tolikšno razliko proti tako močnemu nasprotniku. Tekma bo zato pivovarjem služila kot priložnost za nabiranje
 izkušenj .
V vasi je enajst stalno naseljenih hiš in pri vseh se še vedno ukvarjajo s kmetijstvom. V vasi je precej živahno, saj prebiva tu prek trideset otrok. Pri Čoževih jih je kar šest: trije domači fantje in trije rejenci, za povrh pa sta tu v varstvu še dve deklici. Za vse poskrbita Jože, ki je zaposlen kot rejnik, z ženo Ani, pomagata pa tudi njegova starša, ki imata prek trideset let
 izkušenj  z rejništvom. Otroci imajo pred hišo urejeno igrišče za košarko in nogomet ter gugalnice, radi pa gredo tudi okoli živali.
Odpravil sem se med ljudi, o katerih sem slišal več slabega kot dobrega. Ti ljudje in njihove dežele so me docela napolnili; z mirom,
 izkušnjami , z novimi pogledi na svet in bivanje v njem. Strahov me niso rešili, vendar rezilo ni več tako ostro.