Prikazujem 1-20 od 14.702 konkordanc.
V Laporju, kjer bodo prihodnje leto praznovali 170-letnico šolstva, so prostorski problem na šoli že reševali. 1974. leta so adaptirali sedanjo šolsko zgradbo, 1978. leta so ob šoli zgradili telovadnico. Sedaj nameravajo ob šoli zgraditi prizidek, kjer bi z raznimi povezavami pridobili 1000 kvadratnih metrov novega šolskega prostora, s tem pa še tri dodatne učilnice: za računalništvo, tehnično vzgojo, biologijo -
 kemijo  ter knjižnico s čitalnico. Za šolo bi bil še posebej pomemben večnamenski prostor v stilu amfiteatra, ki ne bi služil samo za potrebe šole, temveč tudi kraja, saj je obojestransko sodelovanje v zadovoljstvo vseh nadvse zgledno. Seveda pa je po besedah ravnatelja Ferda Ključevška najprej potrebno opraviti adaptacijo stare šole, nato pa pride na vrsto gradnja prizidka, tako da bo na šoli vse pripravljeno za prehod na devetletko.
V učbeniku so namenoma izpuščene naloge iz kemijskega računanja in naloge izbirnega tipa, saj je na trgu veliko zbirk nalog za srednje šole. Učitelju tako ni težko izbrati zbirko nalog, ki je po njegovem najboljša. Avtorja učbenika želiva pripomniti, da pri dolgoletnem poučevanju splošne
 kemije  v prvih letnikih različnih smeri univerzitetnega študija (populacije študentov iz vseh krajev Slovenije) opažava, da imajo študenti velike težave s kemijskim računanjem zaradi slabega razumevanja osnovnih pojmov kemije, ki so v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol, ker se učijo na pamet in jih dijaki ne razumejo. Ironija je toliko večja, ker imajo težave s kemijskim računanjem tudi/ali predvsem študenti, ki so v srednji šoli veliko računali. Vzrok je v tem, da naloge računajo povsem »mehanično«, po naučenem vzorcu, ne razumejo osnovnih pojmov in pri nalogah, kjer je treba snov razumeti, popolnoma odpovedo. Zato je pretirano računanje v srednji šoli nekoristno in dijake odvrne od zanimanja za kemijo.
V učbeniku je posvečeno veliko pozornosti vsebinam, ki so osnovne in bistvene za nadgradnjo znanja tako v srednjih kot tudi pozneje na visokih šolah. Bistveno je razumevanje zgradbe snovi, ta se kaže v lastnostih snovi, ki je pomembna npr. pri razlagi množine snovi ali homogenih zmeseh, kot so npr. raztopine. Zato sva določene pojme smiselno vpeljala ali nanje opozorila (predznanje osnovne šole) povsod tam, kjer je to nujno. Določeni pojmi se tako pojavljajo v več poglavjih in se postopno nadgrajujejo. Meniva, da bo s tem
 kemija  bolj razumljiva in bodo določena spoznanja uporabna in koristna tudi za tiste dijake, ki se s kemijo pri nadaljnjem študiju ne bodo več srečali. Prav tako sva prepričana, da bodo študenti pri kemijskih predmetih na univerzah in visokih šolah uspešnejši, kot so sedaj.
Bodoča maturantka mariborske druge gimnazije Petrina Rosfer, omahuje med študijem farmacije in
 kemije . Njena ocena včerajšnjega informativnega dneva: »Na farmaciji sem bila zelo zadovoljna, na kemiji pa se mi je zdelo, da preveč hitijo, predstavitev je bila preveč splošna, nisem slišala podrobnosti, ki me zanimajo.« S te gimnazije je v Ljubljano prišla tudi Barbara Hrastnik, ki se želi vpisati na filozofsko fakulteto. »Rada bi študirala primerjalno književnost. S predstavitvijo sem bila zelo zadovoljna. Zame tudi ni bilo presenečenje, da je po tem študiju težko najti zaposlitev. Morda se bom zato odločila za dvopredmetni študij s slovenistiko. Pohvalo si zaslužijo študentje, ki so skrbeli, da se na fakulteti nismo izgubili. Prijazno so nam pokazali vse, kar nas je zanimalo.«
TO UČNO ENOTO LAHKO UČITELJ UPORABI KOT OSNOVO ZA OBRAVNAVO IZBIRNIH VSEBIN, KI SO POVEZANE Z OKOLJSKO PROBLEMATIKO, POUDARI PA VPLIV PLINOV V OZRAČJU NA DOLOČENE OKOLJSKE PROBLEME. GLEDE NA PREDPISANI UČNI NAČRT SO BILI NEKATERI PROBLEMI DELNO ŽE PREDSTAVLJENI V UČBENIKU IZ SPLOŠNE
 KEMIJE  (NPR. UČINEK TOPLE GREDE). POMEMBNO JE, DA DIJAKI SPOZNAJO IN RAZUMEJO OBSEŽNOST, KOMPLEKSNOST TER POVEZANOST TEH VPLIVOV NA OKOLJE. POSAMEZNI NEŽELENI POJAVI SO MED SEBOJ USODNO POVEZANI IN JIH JE TREBA TAKO TUDI OBRAVNAVATI. ZATO SO VSEBINE V UČBENIKU ZBRANE NA ENEM MESTU. ZA NJIHOVO BOLJŠE RAZUMEVANJE PA JE TREBA IMETI DOVOLJ KEMIJSKEGA ZNANJA, KI SO SI GA DIJAKI PRIDOBILI V SLABIH DVEH LETIH KEMIJE V SREDNJI ŠOLI. UČITELJ LAHKO TO VSEBINO UPORABI TUDI POZNEJE, PO OBRAVNAVI VZROKOV ZA ZMANJŠEVANJE KONCENTRACIJE OZONA V STRATOSFERI.
ZEMELJSKOALKALIJSKE KOVINE TVORIJO TIPIČNE IONSKE SPOJINE. UČITELJ LAHKO TO UČNO ENOTO UPORABI ZA UTRDITEV POJMOV O IONSKIH SPOJINAH. KEMIČNE LASTNOSTI TEH ELEMENTOV IN SPOJIN DIJAKI ŽE DOBRO POZNAJO IZ SPLOŠNE
 KEMIJE  IN PRVEGA POGLAVJA TE KNJIGE, ZATO JE DODATEN KOMENTAR K UČNI ENOTI NEPOTREBEN.
DIPL. INŽ.
 KEMIJE  - KEMIK/KEMIČARKA, PRIPRAVNIK; do 06.07.2004; ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ, GOSPOSVETSKA UL. 12, KRANJ
 Kemija  je omogočila, da lahko hrano na različne načine konzerviramo, jo obarvamo in ji izboljšamo okus ter vonj. Posledica tega je ogromna izbira najrazličnejših živil, ki so na voljo skozi vse leto.
Preden začnemo poskuse iz organske
 kemije , svetujemo, da se v razredu pogovorimo o nevarnostih pri delu z organskimi kemikalijami. Ker seznam nevarnih kemikalij ali takih s sumom o škodljivem delovanju iz dneva v dan narašča, dijakom svetujemo, da vse organske kemikalije obravnavajo kot potencialno nevarne, čeprav to pomeni, da moramo z nekaterimi kemikalijami ravnati bolj previdno, kot je treba. Predlagamo tele smernice.
Seznam zadolžitev za poimensko določene izkušene člane vodstva in osebja naravoslovnega oddelka (npr. varnost v nižjih razredih naravoslovja, varnost pri
 kemiji , nadzornik za zaščito pred sevanjem () (glej 12.8), vpeljevanje novih laborantov, itd.).
• kako
 kemija  pomaga pojasniti spremembe energije, do katerih pride pri gorenju in drugih reakcijah, pomaga pa tudi pri nadzoru nad njihovim potekom,
Delovni zvezek 2 je nadaljevanje prvega delovnega zvezka iz didaktičnega kompleta za laboratorijsko delo Praktična kemija. V priročniku za učitelje in asistente so opisane dodatne opombe k poskusom, primeri rezultatov, odgovori na vprašanja ter navodila za pripravo potrebščin. Delovni zvezek se navezuje tudi na učbenik
 Kemija  za gimnazije 2.
Učitelj v tem poglavju nadgradi in poveže nekatere pojme, ki so jih dijaki spoznali pri splošni
 kemiji  le na nekaj primerih, z lastnostmi elementov in njihovih spojin v periodnem sistemu. Ponovi in dopolni splošne značilnosti kovin, nekovin in polkovin in naravo kemijske vezi v spojinah glede na lastnosti elementov (kovine, nekovine, polkovine) ter pri tem uporabi razlago na ravni delcev, pri čemer poudari razliko med lastnostmi ionskih in kovalentnih spojin. Dijake spodbuja k razumevanju, in ne le spominskemu učenju.
TA UČNA ENOTA OBRAVNAVA ZNAČILNOSTI ELEMENTOV V POSAMEZNIH PODROČJIH PERIODNEGA SISTEMA TER UPORABO NEKATERIH MED NJIMI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU. NEKATERI POUDARKI NA RUMENI PODLAGI OB STRANI GLAVNEGA BESEDILA SPOMNIJO DIJAKA NA UČNO SNOV, KI JE ŽE BILA OBRAVNAVANA PRI SPLOŠNI
 KEMIJI , NPR. PRI OPISU SPLOŠNIH LASTNOSTIH KOVIN. UČITELJ LAHKO VPRAŠANJA NA KONCU UČNE ENOTE UPORABI ZA PROBLEMSKO OBRAVNAVO PO KORAKIH, V KATERIH PONOVI TUDI UČNO SNOV IZ SPLOŠNE KEMIJE IN PRIKAŽE POVEZANOST MED LASTNOSTMI ELEMENTOV Z ZGRADBO SNOVI OZIROMA Z NARAVO KEMIJSKIH VEZI MED OSNOVNIMI GRADNIKI (ATOMI, MOLEKULAMI) ELEMENTOV.
TA UČNA ENOTA OBRAVNAVA ZNAČILNOSTI ELEMENTOV V POSAMEZNIH PODROČJIH PERIODNEGA SISTEMA TER UPORABO NEKATERIH MED NJIMI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU. NEKATERI POUDARKI NA RUMENI PODLAGI OB STRANI GLAVNEGA BESEDILA SPOMNIJO DIJAKA NA UČNO SNOV, KI JE ŽE BILA OBRAVNAVANA PRI SPLOŠNI KEMIJI, NPR. PRI OPISU SPLOŠNIH LASTNOSTIH KOVIN. UČITELJ LAHKO VPRAŠANJA NA KONCU UČNE ENOTE UPORABI ZA PROBLEMSKO OBRAVNAVO PO KORAKIH, V KATERIH PONOVI TUDI UČNO SNOV IZ SPLOŠNE
 KEMIJE  IN PRIKAŽE POVEZANOST MED LASTNOSTMI ELEMENTOV Z ZGRADBO SNOVI OZIROMA Z NARAVO KEMIJSKIH VEZI MED OSNOVNIMI GRADNIKI (ATOMI, MOLEKULAMI) ELEMENTOV.
POMEMBNO JE, DA DIJAKI UPORABIJO ZNANJE IZ SPLOŠNE
 KEMIJE  (MOLEKULSKE VEZI, POLARNOST MOLEKUL) ZA RAZLAGO, ZAKAJ SO HALOGENI PRI SOBNI TEMPERATURI V RAZLIČNIH AGREGATNIH STANJIH INALI ZAKAJ SO TOPNI V NEPOLARNIH TOPILIH. TUDI POZNAVANJE UPORABE KLORA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU NI ZANEMARLJIVO, KLJUB NEGATIVNIM UČINKOM NA OKOLJE, ALI PA RAVNO ZARADI TEGA. VODOVODNA VODA MORA BITI KLORIRANA PREDVSEM ZARADI VODOVODNEGA OMREŽJA, ČEPRAV SO ŠE MNOGI VODNI VIRI PRI NAS ČISTI. V JAVNIH KOPALIŠČIH Z VELIKIMI VODNIMI POVRŠINAMI PORABIJO TUDI DO 800 KG KLORA V TREH DO ŠTIRIH TEDNIH. NA SLIKI 2 V UČBENIKU STA JEKLENKI KLORA S PO 400 KG KLORA.
"Po olimpijadi v Londonu sva se s Tino odločili znova združiti moči in že v prvi sezoni sva uvideli, da nama gre izvrstno in da sva zelo konkurenčni," pravi flokistka in priznava, da kljub dobri medsebojni
 kemiji  seveda pride do občasnih nesoglasij: "Seveda so tudi nesporazumi, a jih hitro razrešiva, saj naju združujejo skupni cilji, ki naju vlečejo naprej. Največjo težavo imava, ko morava med regato sprejeti hitro odločitev. Takrat se ne smeš predolgo obotavljati, saj te to lahko hitro stane dobre uvrstitve. Ključnega pomena je zato predvsem medsebojna komunikacija."
Z vseh vetrov nametana druščina protagonistov, ki jih tokrat uvaja studio Warner, naj bi predstavljala "najhujše od najhujšega", kar človeštvo lahko ponudi. In prav tukaj se skriva srž težav z Odredom odpisanih: premisa obljublja nabor iztirjenih, psihotičnih kriminalcev, zgodba pa na koncu postreže s peščico posameznikov, ki so pač v življenju počeli hude stvari, a so v jedru dobri ljudje s tradicionalnimi vrednotami in generičnimi željami. (Poročil se je z mano!, blaženo dahne Harley Quinn, ko uzre vizijo alternativne resničnosti, prizor predmestne družinske idile, ki je nikoli ne bo imela). Še Batman (Ben Affleck), ki dobi svojo cameo vlogico, je bolj zahrbten in zlovešč primerek od te tolpe. Še huje, skupina ne premore občutka
 kemije  in povezanosti, ki so jo nekako uspeli ujeti Varuhi galaksije (2014).
Na posvetu ga je potrebno najprej prositi za ogled slik prej in po. S tem boste videli, kakšen je njegov odnos do estetike in če se vi najdete v tem. Povprašajte ga, s kakšnimi materiali dela, koliko izkušenj ima, kako dolgo dela ... seveda pa je odvisno od tega, kaj si želite. Vsak človek mora najti zdravnika, ki mu zaupa. Verjamem, da hoče vsak zdravnik delo opraviti dobro in najbolje, a vi se morate ujeti z njim. Pomembna so tudi pričakovanja, če vam zdravnik ne more ali noče izpolniti teh pričakovanj ...
 Kemija  med vama mora biti prava. Ne moreta vas dva zdravnika doživljati na isti način, jaz vas vidim drugače, kot nekdo drug in zato tudi rezultat ne bo isti. Tudi zato se zvezde ves čas držijo svojih izbranih zdravnikov.
"Kaki dve leti je z njo plul po svetu, dokler se ni naveličal morja in jo popihal proti Ljubljani. Na poti ga je v Logatcu zaneslo k družini Štular. Pri njih se je malce zaposlil, a tudi zaljubil v domačo hčer in se oženil z njo. Dobila sta pet otrok in eden izmed njih je bil Boltežar, moj stari oče. Doštudiral je
 kemijo  in nekaj časa poučeval na idrijski realki. Oženil se je s Frančiško Goli, sorodnico literarnega zgodovinarja Ivana Prijatelja. Delal je kot kemik v idrijskem rudniku, pozneje kot direktor Cinkarne Celje in nazadnje kot profesor na Univerzi v Ljubljani. V njunem zakonu sta se rodila moj oče Aleš in moja teta Damjana, ki je postala zdravnica in ki se je poročila z dr. Bogdanom Brecljem."