Prikazujem 1-1 od 1 konkordanc.
V anketi je tako tretjina vprašanih odgovorila, da pozna 3-mmc in 4-mmc, je pa delež tistih, ki so ju že poskusili znatno manjši, saj je 3-mmc že poskusilo 6,6 odstotka anketirancev, 4-mmc pa 3,9 odstotka anketirancev. Med anketiranci je bilo tudi 4,1 odstotka takšnih, ki so že poskusili
 Metilon , 2,1 pa je poskusilo tudi 4-MEC. Ostali sintetične katinone je poskusilo manj kot 2 odstotka anketirancev.