Prikazujem 21-40 od 36.228 konkordanc.
8.10 Kapitan
 N  - 8.35 Itsy Bitsy - 9.00 Mala princesa Sara - 9.25 Majhna lokomotiva Tomaž - 9.30 Alvin in veverice - 9.55 Okoli sveta z Willijem Fogom - 10.20 Sofija in Virginija - 10.50 Zorro - 11.15 Volčja kri - 11.40 Clever in Smart - 11.55 Janko in Metka, avstral. animirani film, 1992/93 - 12.45 Hamelski lovec na podgane, avstral. animirani film, 1992/93 - 13.40 Munchausenski baron, fran. animirani film, 1977 - 14.55 Legenda o Grizzly Adamsu (The Legend Of Grizzly Adams), amer. film, 1989, R: Ken Kennedy, I: Gene Edwards, Link Wyler, Wayne Brennan - 16.10 Liane, hči džungle (Liane, die Tochter des Dschungels), nem. film, 1957, R: Hermann Leitner, I: Marion Michael, Hardy Kruger, Adrian Hoven - 17.50 Sedem samih (Seven Alone), amer. film, 1975, R: Earl Bellamy, I: Dewey Martin, Aldo Ray, Anne Collings - 19.30 Nasmejte se, prosim - 20.15 Walker, teksaški ranger - 22.05 Moreče sanje na Elm Streetu 3 (Nightmare On Elm Street 3 - A Dream Warrior), 1987, R: Chuck Russel, I: Robert Englund, Heather Langenkamp, Patricua Arquette - 23.50 Poslednja prostitutka s ponosom (The Last Prostitute Who Took Pride In Her Work), amer. film, 1991, R: Lou Antonio, I: Sonia Braga, Wil Wheaton, Cotter Smith - 1.25 Walker, teksaški ranger - 3.00 Sedem samih (p) - 4.35 World News Tonight
Splošna hranilnica je začela poslovati v letu 1913. Njena življenjska in gospodarska pot je bila kratka, saj je trajala le 14 let. V letu 1927 je bila namreč nasilno ukinjena. O tem nazorno govori zapisnik z datumom 22. september 1927. Takrat so se v prostorih Casse di Rispar-mio sestali predstavniki Splošne hranilnice in Casse di Risparmio. Na dnevnem redu je bila le ena točka, ki se je v italijanskem izvirniku glasila: "Fusione della Cassa di Risparmio Generale di Trieste (italijanski naziv za Splošno hranilnico, op. avt.) con la Cassa di Risparmio Triestina ai sensi dell'art. N° 2 del R.D. 10 febbraio 1927 N° 269 e giusta la lettera del 6 luglio 1927
 N ° di prot. 11157 del Ministero dell'Economia Nazionale che disponeva l'accertamento della situazione patrimoniale della Cassa di Risparmio generale di Trieste."
Knjiga dr. Borisa M. Gombača Slovenija, Italija: od preziranja do priznanja je bila deležna nemalo pozorno-sti v javnosti, še posebno, ker je izšla v času, ko je Italija še ovirala (bolje pogojevala) Sloveniji dodelitev statusa pridružene članice Evropske unije. Nedvomno je bil na-men pobudnika (Ministrstva za zunanje zadeve RS) do-sežen, saj je širša javnost - s pričujočim delom in Belo knjigo - bolje in natančneje seznanjena z ozadjem slo-vensko-italijanskega "konflikta", ki je buril duhove zad-
 nja  tri leta na obeh straneh meje. V strokovnih krogih so mnenja o knjigi deljena, vsaj sodeč po Odprtem pismu, ki ga je avtorju napisal zgodovinar dr. Branko Marušič (Delo, KL, 18. 4. 1996). Med drugim avtorju očita, da "kljub temu, da naj bi rezultati služili informaciji, ne mo-re tudi poljudnoznanstveno delo zdrkniti na raven publi-cistike, retorike in političnega žargona... Strokovnost de-la se spozna v opombah in citiranju". Ni moj namen, da se spuščam v polemiko, še manj pa, da jo odpiram. Opozoril bi le, da je v tujini (npr. v ZDA, Veliki Britaniji, pa tudi v Nemčiji) že dalj časa uve-ljavljen "nov" pristop v izdajanju zgodovinskih del: strokovno kompetenten avtor napiše jedrnato študijo - "esej" o dani problematiki, ki ga - zaradi večje objektivnosti - največkrat dopolnjuje še objava virov in dokumentov s kritičnim komentarjem. Sočasna izdaja Bele knjige in knjige Slovenija, Italija: od preziranja do priznanja naj bi potemtakem sledila so-dobnim "trendom"; seveda pa ne gre spregledati, da sta knjigi v prvi vrsti namenjeni širokemu krogu bralstva (in prav zato v izdaji obeh knjig ne vidim nikakršne stro-kovne prepreke za nadaljevanje dela mešane slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije). Nedvomno imajo v našem zgodovinopisju kritične izdaje virov in dokumentov posebno, strokovno vrednost, kaže pa, da bo potrebno še kar nekaj časa, da se bo uveljavil "esejistični" pristop v zgodovinarjevem pisanju (ne v raziskovanju!), natančneje, da bo cenjen tudi v krogih zgodovinske stroke. Če drugega ne, avtorju zgodo-vinarju Borisu M. Gombaču ostaja uteha, da je med prvimi pri nas zaoral v tej smeri, pa še z dobrim in koristnim "delom" se lahko pohvali.
Izprana tla na flišu (Eutric Luvisols) Horizont (Horizon) A Ah E Bt(B)C pH v KCl (pH in KCl) 4,94,24,65,36,9pesek % (sand) 24,324,314,212,8melj % (silt) 56,653,246,447,8glina % (clay) 19,1 22.5 39,439,4tekst. raz. MI MI MGI MGI (texture class) SL SL SCL SCL P2O5 (mg/100 g) 6<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 K2O (mg/100 g) 37,77,89,821,316,5% OS (% of org. mat.) 16,521,310,7% C 9,61,20,80,60,4%
 N  0,470,080,050,080,06C/N raz. (C/N ratio) 20,415167,56,7Izmenljivi kationi v meq/100 g tal (Exchangeable base-forming cations in meq/100 g of soil) Ca 15,866,297,2619,6738,86Mg 2,221,171,21,370,83K 0,570,120,150,350,32Na 0,140,070,080,140,18H 20,319,277,617,411,55S 18,87,78,721,540,2T 39,11716,328,941,8V % 48,145,353,474,496,2
Pri preučevanju nastanka in razvoja jamskih skalnih oblik sem ugotavljal, da je jamski skalni relief po-membna sled razvoja jam. Primerjal sem tudi skalni relief izbranih jam na robu Pivške kotline (sl. 1). To so ponorne jame: Postojnske jame, Predjama in Markov spodmol, pretočni jami Vodna jama v Lozi na Sla-venskem ravniku in Beloglavka na robu flišnega Stu-denškega zatoka ter estavela Matijeva jama pod Javor-niki. Še bolj nazorno kot v posameznih rovih pride do izraza speleogenetski pomen skalnega reliefa v razvojno povezanih jamskih sistemih. V njihovem skalnem reliefu se kažejo spremembe hidroloških razmer oblikovanja posameznih delov jame, občasne zapolnitve z drobno-zrnato naplavino in pretakanje vode nad njo ter seveda mlajši dejavniki, ki so deloma preoblikovali starejše rove. Razvojno nadstropnost jamskih rovov lahko veči-noma razbiramo le iz oblike in sledi v ponornih jamskih sistemih (Habič, 1984; Šušteršič 1991). V pretočnih vodonosnikih je nadstropnost rovov največkrat del svež-
 nja  votlin (Šušteršič, 1994). Se pa razvojna obdobja skalnega reliefa praviloma ohranjajo v nadstropjih. To je posledica nižanja gladine podzemeljske vode. Učin-koviti morebitni mlajši dejavniki namreč preoblikujejo starejši skalni relief.
7. Ernst&Young je za obdobje 2015-2017 tudi revizor družbe NLB. Zakaj Ernst&Young že na začetku ni bil izločen iz razpisnih postopkov? Ali
 n  gre za konflikt interesov?
9.15 Ta čas - 9.30 Evangeličanska maša - 10.15 Regrat - 10.45 ZDF Televizijski vrt - 12.45 Danes - 12.47 Prizorišče - 13.15 ZDF Okolje - 13.40 Selitve - 15.00 Štirje sinovi Katie Elder (The sons of Katie Elder), am. film, 1965, R: Henry Hathaway, I: John Wayne - 17.00 Danes - 17.10 ZDF Športna reportaža: nogomet/formula 1 - 18.15 Mona Liza - 19.00 Danes - 19.10 Iz Berlina - 19.30 ZDF Odprava: Misija X, "Rt strahu" - 20.15 Pogumno naprej (Wenn zwei sich trauen), I: Aglaia Szyszkowitz - 21.45 Danes - 22.00 Laureus - najboljši športniki sveta - 23.30 ZDF Dokumentacija - 0.00
 N  očni studio - 1.00 Danes - 1.05 Štirje sinovi Katie Elder, film
Odprite oči in napnite ušesa, brž ko ugotovite, da za pomembne sestanke in pogovore izveste zadnji hip, prepozno ali pa vas nanje sploh ne povabijo, čeprav se zadeve tičejo tudi vas osebno. Ko po ovinkih izveste ali celo sami opazite, da nadzorujejo, kaj počnete, kam hodite, kako poslujete in s kom komunicirate med delovnim časom, cenzurirajo vašo elektronsko pošto in kontrolirajo vsebino računalnika, se lahko že pripravite na vključitev alarma. (
 n 
PORTOROŽ, 5. - Na Obali, natančneje v portoroškem Volley klubu, so sredi priprav za pričetek nove sezone odbojke na plaži. To bodo odprli prav v Portorožu, kjer bo od 22. do 24. junija prvi od petih turnirjev serije Nivea Beach Volley Cup. V portoroškem centru bo kar nekaj sprememb. Tribuna bo za okrog tisoč gledalcev, dodali pa bodo tudi reflektorje, ki bodo omogočili nočne tekme. Obe finalni tekmi bosta tako ponoči - ženska v soboto ob 21.30, moška ob 22.30. Prijavilo naj bi se kar 50 ekip. Poleg Portoroža bodo turnirje pripravili še v Kamniku, Mariboru in Ljubljani. (et) V pokalnem tekmovanju skupine
 N  z alfo 145 2.0 quadrifoglio tudi Igor Dekleva
A to ni to. Operator indeksiranja naj bi bil hiter, izvedel naj bi se v času, neodvisnem od velikosti indeksa. Ta pa je očitno tem počasnejši, čim večji je
 n . Drugače povedano: list ima bedne iteratorje. Znajo lesti naprej in nazaj po seznamu, skakati pa ne. Do elementa na seznamu se lahko prebijem le tako, da prej pozdravim tudi vse pred (ali za) njim.
Grice, H. P. (1979): Logique et conversation, Com-munications,
 N ° 30, Seuil, pp. 57-72.
Splošna hranilnica je začela poslovati v letu 1913. Njena življenjska in gospodarska pot je bila kratka, saj je trajala le 14 let. V letu 1927 je bila namreč nasilno ukinjena. O tem nazorno govori zapisnik z datumom 22. september 1927. Takrat so se v prostorih Casse di Rispar-mio sestali predstavniki Splošne hranilnice in Casse di Risparmio. Na dnevnem redu je bila le ena točka, ki se je v italijanskem izvirniku glasila: "Fusione della Cassa di Risparmio Generale di Trieste (italijanski naziv za Splošno hranilnico, op. avt.) con la Cassa di Risparmio Triestina ai sensi dell'art.
 N ° 2 del R.D. 10 febbraio 1927 N° 269 e giusta la lettera del 6 luglio 1927 N° di prot. 11157 del Ministero dell'Economia Nazionale che disponeva l'accertamento della situazione patrimoniale della Cassa di Risparmio generale di Trieste."
Splošna hranilnica je začela poslovati v letu 1913. Njena življenjska in gospodarska pot je bila kratka, saj je trajala le 14 let. V letu 1927 je bila namreč nasilno ukinjena. O tem nazorno govori zapisnik z datumom 22. september 1927. Takrat so se v prostorih Casse di Rispar-mio sestali predstavniki Splošne hranilnice in Casse di Risparmio. Na dnevnem redu je bila le ena točka, ki se je v italijanskem izvirniku glasila: "Fusione della Cassa di Risparmio Generale di Trieste (italijanski naziv za Splošno hranilnico, op. avt.) con la Cassa di Risparmio Triestina ai sensi dell'art. N° 2 del R.D. 10 febbraio 1927
 N ° 269 e giusta la lettera del 6 luglio 1927 N° di prot. 11157 del Ministero dell'Economia Nazionale che disponeva l'accertamento della situazione patrimoniale della Cassa di Risparmio generale di Trieste."
Evtrična rjava tla na flišu (Luvic-Eutric Cambisols) Horizont (Horizon) A E B B-Bg pH v KCl (pH in KCl) 64,24,45,9pesek % (sand) 24,220,514,712,8melj % (silt) 51,246,738,135,8glina % (clay) 24,632,847,251,4teksturni razred MI GI-MGI G-MG G (texture class) SL CL-SCL C-SC C P2O5 (mg/100 g) 1,91,4 <0,5 0,6K2O (mg/100 g) 32,118,223,222,8% OS (% of org. mat.)11,91,81,10,6% C 6,910,60,3%
 N  0,360,080,060,06C/N raz. (C/N ratio) 19,212,5105 Izmenljivi kationi v meq/100 g tal (Exchangeable base-forming cations in meq/100 g of soil) Ca 21,9410,8618,7828,89Mg 2,671,741,51,14K 0,530,30,40,4Na 0,130,10,160,18H 11,8711,0410,266,27 S 25,31320,830,6T 37,22431,136,9 V % 6854,266,982,9
Izhodišče našega raziskovanja je, podobno kot pri akcijskem raziskovanju, nezadovoljstvo učiteljev in stro-kovnjakov z modelom izobraževanja. Želja po izboljša-
 nju  stanja, načrtno spreminjanje pristopa pri pouku, opora na utemeljeni teoriji, ki jo je potrebno pri tem uporabiti, spremenjeno ravnanje v učnem procesu in ugotavljanje učinkov drugačnega ravnanja, aktivno so-delovanja praktikov v raziskovanju in komunikacija med raziskovalci in praktiki so značilnosti našega ino-viranja šolske prakse. Zagon sprememb pa je vendarle prišel iz vrst strokovnjakov, torej "od zunaj", vnesel je spremebe v pouk in pomagal praktikom, da so razumeli vzroke in posledice svojega ravnanja. Praktiki so posle-dično razvijali novosti, vendar so pričakovali vodenje in koordiniranje. S svojimi predlogi so pogosto pomagali izboljšati metodo raziskovanja. To "prosvetljeno" delo-vanje pa ni bilo dovolj trdno in ni pomagalo razisko-valcem, da bi sprožili, ne le med učitelji, ampak tudi med ravnatelji in pedagoškimi službami, dovolj močno voljo za sistematično spremembo modela pouka druge-ga jezika. Naše inoviranje in raziskovanje lahko umesti-mo na pol poti med interpretativnim in akcijskim raz-iskovanjem.
Vzorčili smo v obdobju od 24. 4. 1995 do 24. 9. 1996. Za raziskavo dinamike pojavljanja glavonožcev in rib sem uporabil podatke 41 vzorcev iz obdobja od 28. 6. 1995 do 24. 9. 1996 (tabela 1). Potege s PPM smo opravili na treh transektih, ki so bili postavljeni bolj ali manj pravokotno na obalo. Transekt 1 je bil v vzhodnem delu (severozahodno od Koprskega zaliva od točke 4535,55' N, 1340,30' E proti točki 4534,37' N, 1339,18' E); transekt 2 je bil v osrednjem delu (severno od rtiča Ronek od točke 4536,40'
 N , 1335,00' E proti točki 4535,00' N, 1335,65' E) in transekt 3 v zahod-nem delu (severozahodno od Piranskega zaliva od točke 4532,88' N, 1330,45' E proti točki 4533,90' N, 1328,98' E) (slika 1). V enem vzorčevalnem dnevu smo praviloma opravili tri potege s PPM. Vzorčili smo enkrat na mesec, včasih pa je zaradi slabega vremena prišlo do večjih razmikov med dvema vzorčevalnima dnevoma ali do manjšega števila vzorcev v enem dnevu. Potege s PPM do do 18. 9. 1996 smo opravili na območjih tran-sektov, vendar pa so bili potegi daljši (tab. 1).
Vzorčili smo v obdobju od 24. 4. 1995 do 24. 9. 1996. Za raziskavo dinamike pojavljanja glavonožcev in rib sem uporabil podatke 41 vzorcev iz obdobja od 28. 6. 1995 do 24. 9. 1996 (tabela 1). Potege s PPM smo opravili na treh transektih, ki so bili postavljeni bolj ali manj pravokotno na obalo. Transekt 1 je bil v vzhodnem delu (severozahodno od Koprskega zaliva od točke 4535,55' N, 1340,30' E proti točki 4534,37' N, 1339,18' E); transekt 2 je bil v osrednjem delu (severno od rtiča Ronek od točke 4536,40' N, 1335,00' E proti točki 4535,00' N, 1335,65' E) in transekt 3 v zahod-nem delu (severozahodno od Piranskega zaliva od točke 4532,88'
 N , 1330,45' E proti točki 4533,90' N, 1328,98' E) (slika 1). V enem vzorčevalnem dnevu smo praviloma opravili tri potege s PPM. Vzorčili smo enkrat na mesec, včasih pa je zaradi slabega vremena prišlo do večjih razmikov med dvema vzorčevalnima dnevoma ali do manjšega števila vzorcev v enem dnevu. Potege s PPM do do 18. 9. 1996 smo opravili na območjih tran-sektov, vendar pa so bili potegi daljši (tab. 1).
O knjigi bodo poleg avtorja spregovorili akad. prof. dr. Jože Pirjevec , predstojnik Oddelka za zgodovino UP Fakultete za humanistične študije, izr. prof. Egon Pelika
 n , vodja Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča in doc. dr. Borut Klabjan .
Tretja novost pri peugeotu 307 je štiristopenjski avtomatski menjalnik, ki ga je skupina PSA (Citroën, Peugeot) razvila skupaj z Renaultom in je namenjen 1,6- in 2,0-litrskemu bencinskemu motorju. Zdaj ima prav vsak Peugeotov model v ponudbi tudi avtomatski menjalnik, saj se povpraševanje po teh povečuje. Menjalnik AL4 se uvršča med tako imenovane inteligentne (autoactive) avtomatske menjalnike, saj ima dodano procesorsko enoto z 32 prednastavljenimi načini pretikanja, da se lahko hipno in samodejno prilagaja posameznemu vozniškemu slogu. Dodani ima še stikali za vklop športnega (sport) in zimskega režima (snow), slednji je namenjen speljevanju in počasni vožnji na spolzkem cestišču. Samodejni način zajema klasično shemo (P-R-
 N -D) avtomatskih menjalnikov, voznik pa lahko med vožnjo s potiskom kromirane prestavne ročice v stran izbere ročni (sekvenčni) način pretikanja po vzoru Porschejevega tiptronica in pomikom ročice naprej ali nazaj pretika v višjo ali nižjo prestavo. Menjalnik je odličen v vseh okoliščinah, saj tudi pri hitrem pospeševanju pretika hitro in mehko ter nemoteče za potnike. Glede na to, da ponuja veliko dodatnega vozniškega udobja (ni sklopke, ni razmišljanja o ustrezni prestavi, obe roki sta lahko stalno na volanskem obroču, manjša možnost okvar) je doplačilo zanj vredno razmisleka, še posebno če kupujete močnejši motor.
Zdr. ocena NU NU NU NU
 NU  NU U U U U NU NU NU NU U NU NU U NU NU NU NU