Prikazujem 1-20 od 593 konkordanc.
Ko postane
 pitje  alkoholnih pijač potreba, je to vedno škodljiva bolezenska motnja za človeka in njegovo okolje. Pri tem so vedno trije vzroki: alkohol kot substanca, pitju naklonjene družbene okoliščine in človekova osebnost. Ljudje spijejo toliko alkohola, kolikor ga proizvedejo. Pri nas proizvedejo okrog deset litrov čistega alkohola na prebivalca, kar prinaša približno četrtini Slovencev gorje. Seveda ni toliko zapitih ljudi, ima pa ob vsakem zapitem človeku težave in škodo še nekaj drugih ljudi.
Alkohol(izem) človeka spremlja, odkar obstaja. Zakoreninjen je tako zelo, kot je opevan. Dejstvo je, da je Slovenija med tistimi državami, ki je pitje sprejela in kultivirala. Žlahtno kapljico ponuja v istem turističnem paketu, v katerem govori o svojih naravnih lepotah, in ob njej se postavljajo in fotografom nastavljajo politiki, kulturniki, športniki, glasbeniki, torej ljudje, ki so nam blizu in s katerimi se nekako identificiramo. Hkrati pa se Slovenija skriva za pretresljivimi dejstvi. Več kot 30 odstotkov umrlih voznikov je imelo v krvi visoke vrednosti alkohola, ob sobotah zvečer celo nad 70 odstotkov; v 40 odstotkih družinskih prepirov, v katerih je posredovala policija, je botroval alkohol; 30 odstotkov ljudi, ki išče pomoč pri zdravnikih ali socialnih delavcih, je prišlo k njim zaradi alkohola; po količini zaužitega čistega alkohola in po smrtnosti za cirozo jeter nas v Evropi prekašajo samo še ruske republike in Madžarska. Toda niso vse družbe enako naklonjene
 pitju  alkoholnih pijač. Muslimanske države, na primer, alkoholizma skorajda ne poznajo, tako imenovane evropske krščanske države pa so različno nagnjene k alkoholu.
Na Gorenjskem kadi tobak 24 odstotkov odraslih, dobra petina pa je nekdanjih kadilcev, kar je približno enako kot v Sloveniji. Tudi pri
 pitju  alkoholnih pijač ni bistvene razlike. Večja razlika pa je pri mladih, ki na Gorenjskem manj segajo po cigaretah in alkoholu kot drugje v Sloveniji. Podobno razmerje pa ugotavljajo tudi pri uživanju nedovoljenih drog.
Večinoma vzroka za kronično visok krvni tlak ni mogoče najti. Pri 95 odstotkih gre za esencialno hipertenzijo. Res pa je, da gre lahko za dedno nagnjenost ali pa je bolnik s svojimi življenjskimi navadami pripomogel k povišanju tlaka. Povišanemu tlaku namreč pogosto botrujejo čezmerna telesna teža, nezmerno
 pitje  alkoholnih pijač, preslana prehrana in nenehno stresno življenje.
Predvidevam, da so telesne bolezni (predvsem težave z očmi in hojo ter nekatere druge, ki so prirojene) pripomogle k temu, da se brat v zahtevnih povojnih razmerah in tudi v sedanjem, v pridobitništvo zagledanem času ni znašel in je pristal "na robu". Tragične socialne okoliščine so pripomogle k temu, da ni mogel slediti življenjskemu ritmu, ker je bil zanj prehiter in v svojih zahtevah najbrž neusmiljen. Iz notranjih stisk se je "reševal" tudi tako, da se je morda prepogosto zatekal k alkoholu. Toda bilo bi krivično, če bi ga opredelili kot alkoholika, saj iz diagnoz izhaja, da ima v prvi vrsti depresivno bolezen. Kakšna je njegova depresija, po vašem opisu ne morem presoditi, zelo prepričano pa trdim, da je melanholična odzivnost vašega brata pričakovana. Razumem tudi to, da se je v trenutkih, ko se ni čutil enakopravnega z vrstniki, zatekal k pretiranemu
 pitju  alkoholnih pijač ("(...) ki utopi vse skrbi, v potrtih srcih up budi" - France Prešeren).
In kaj lahko starši storijo v tem pogledu? "Svetovni splet je tako razvit in razširjen medij, da so starši v resnici skorajda popolnoma nemočni. Potrebno je poudariti, da imajo otroci toliko znanja in podatkov, kje in kako najti sporne strani, da lahko starši samo poučujejo in nadzirajo svoje otroke," je povedal Matej Borko z Medineta, iz podjetja, ki ponuja dostop do svetovnega spleta. To je podobno, kot da bi otroke poskušali nadzirati pri
 pitju  alkoholnih pijač ali kajenju cigaret, je dodal. Starši jih lahko le delno nadzorujejo, vendar tega ne morejo preprečiti.
Slovenska mreža zdravih šol je poleg natečajev organizirala še aktivnosti, s katerimi je skupaj s šolami skušala ugotoviti, kakšno je stanje pri uživanju alkohola med mladimi. V devetdesetih letih so naredili štiri raziskave o razširjenosti
 pitja  alkoholnih pijač med srednješolci. Eva Strgar, nacionalna koordinatorka za projekt zdrave šole, je povedala, da so že v raziskavi leta 1990 ugotovili, da je pitje alkoholnih pijač med slovenskimi srednješolci zelo razširjeno in da večina otrok pride prvič v stik z alkoholom v domačem okolju. "Zaskrbljujoče pa je to, da alkohol ni spremljevalec zabav mladih, ampak se mladi zabavajo prav zaradi alkohola," je dodala Eva Strgar.
Steklenice so nepriročne pa še kot največji kronik si, če hodiš po cesti in cuzaš alko kar direkt iz steklovine. Tu vskoči inovativna linija pijač GO. Za zdaj v treh okusih (vodka lemon, vodka energy in pure energy) in zaprta kar v tube. Novost so izumili naši severni sosedje in jo uspešno prodali po vseh severnoevropskih državah. To poletje lahko premierno sežete po njej tudi v Sloveniji, in to za ceno dobrega evra. Seveda pa ne pozabite, da državni zdravniški capo di banda opozarja, da
 pitje  alkoholnih pijač škoduje zdravju! (D. H.)
Pomagali vam bomo z nasveti, kako poskrbeti, da ne bomo zboleli. Pomembno je, da se skozi vse leto zdravo prehranjujemo (jemo veliko sadja in zelenjave), da dovolj pijemo, se izogibamo
 pitju  alkoholnih pijač in kajenju ter aktivno živimo. Prav tako so zelo pomembni preprosti higienski ukrepi (umivamo si roke, z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust, kadar kašljamo ali kihamo, si usta in nos zakrijemo s papirnatim robčkom in ga takoj po uporabi odvržemo v koš itn.), saj virusom vsaj otežijo vstop v telo, če ga že povsem ne preprečijo.
Več kot štiri tisoč let se ve, da je vino lahko tudi zdravilo, saj so leta 2230 pred našim štetjem na glinastih ploščah blizu Babilona našli najstarejši zapis o uporabi vina za zdravilne namene. Seveda pa je vino lahko tudi opojna pijača z negativnimi učinki na človekovo zdravje, zato je bilo na letošnjem sejmu zanimivo prisluhniti slovenski stroki, kaj meni o vinu kot hrani in njegovem vplivu na zdravje. Dr. Dražigost Pokorn je med drugim povedal, da epidemiološke raziskave kažejo, da zmerno
 pitje  alkoholnih pijač varuje pred koronarno srčno boleznijo, prim. Peter Kapš pa v vinu ne vidi glavnega krivca za alkoholizem, pač pa so to žgane pijače; sicer je v svojem referatu podrobneje obdelal delovanje vina na posamezne organske sisteme v telesu, o čemer bomo še pisali. O antioksidativnih mikrohranilih (ti so tudi v vinu) je govorila Vanja Šajn in poudarila, da antioksidanti delujejo preventivno in sami po sebi niso jamstvo za zdravje, je pa razumevanje teh procesov nujno potrebno za zdrav odnos do življenja. Še globlje v to tematiko je zagrizla dr. Urška Vrhovšek: znano je, da vino vsebuje naravne polifenolne antioksidante, ki preprečujejo nastanek ali zavirajo razvoj bolezni srca in ožilja in rakava obolenja. Dr. Julij Nemanič je govoril o vplivu tehnoloških postopkov na varno in zaščitno vrednost vina, o izkušnjah pri pripravi rdečih vin, bogatih s fenolnimi snovmi, v kleti Vinakoper pa je govoril Iztok Klenar. Mag. Zdenko Rajher se je lotil naše kulinarike in vin: obe področji odlikuje pestrost, torej imamo obilo možnosti za najrazličnejše kombinacije hrane in vina. Posvet je končala dr. Slavica Šikovec, ki pravi, da je vino najbolj koristna alkoholna pijača, če jo uživamo redno in zmerno, pravo mero pri tem pa mora najti vsak sam.
"Omejevanje dostopnosti alkohola je eden izmed dokazano najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike. Mednje spada tudi prepoved prodaje in ponudbe alkohola na športnih prireditvah. Športne prireditve so mesta, kjer je zaradi pitja alkoholnih pijač večje tveganje nesreč in nasilja ter hujših kršitev javnega reda in miru," so zapisali. In dodali, da šport in
 pitje  alkoholnih pijač pač nista združljiva. V Sloveniji, kjer je breme alkohola med največjimi v svetu, bi se morali še posebej zavedati problema, dodajajo.
Vzrokov bolezni jeter je več, a najpogostejši in najbolj znan je alkohol. Jetrna okvara ni odvisna od vrste alkoholne pijače, ampak le od popite količine. Strupeni učinki alkohola se na jetrih pokažejo pri moških že pri 60 gramih čistega alkohola na dan (pol litra vina ali dve pollitrski steklenici piva), pri ženskah pa že pri pol manjši količini. Redno
 pitje  alkoholnih pijač je bolj škodljivo kot občasno popivanje, ker jetrom ne omogoča, da bi si opomogla. Na razvoj jetrne okvare vpliva tudi način bolnikovega prehranjevanja; zlasti pomanjkanje beljakovin poveča strupeno učinkovanje alkohola.
Rokec Pokec, upam, da kot udeleženec v prometu ne veš za nesramne in nepazljive voznike, kršenje pravil,
 pitje  alkoholnih pijač za volanom in divjanje z motorji.
Preprečavanje bolezni je postalo geslo našega časa. Tembolj, ker se je naš način življenja znatno spremenil na škodo ljudskega zdravja. Veliko ljudi je opešanih in bolehnih prav zaradi pomanjkanja gibanja, prevelike ješčnosti, odtujitve naravi in številnih razvad, med katere sodita tudi kajenje in čezmerno
 pitje  alkoholnih pijač. V zdraviliščih dobijo najbolj sodobne napotke za zdrav način življenja, hkrati pa imajo tudi veliko priložnosti za zdravo in sproščujoče telesno gibanje.
In kaj bodo ti pregledi zajemali? Zdravniki bodo svojim pacientom poslušali delovanje srca, merili krvni tlak, glede na njihovo višino določili telesno težo. Na podlagi vseh teh podatkov bodo določili stopnjo njihove srčnožilne ogroženosti, posebej pomembno pa je, da bodo zdravstveni delavci opravljali tudi zdravstveno-vzgojno svetovanje in za ogrožene organizirali tudi svetovalne delavnice. Kot pojasnjuje Jana Govc Eržen, bodo izvajalci zdravstvene vzgoje, ki so za to delo posebej izobraženi, delali na tri načine. Deloma bodo ljudem posamezno svetovali, deloma bodo z ogroženimi sodelovali v učnih delavnicah, deloma pa bodo z njimi delali tudi v večjih skupinah. Svetovali pa jim bodo pri hujšanju, opuščanju kajenja, telesni dejavnosti, opustitvi čezmernega
 pitja  alkoholnih pijač in o zdravem prehranjevanja.
Drobnih razlogov in pristopov, ki zavirajo vaš uspeh pri izgubljanju prekomerne teže je veliko. Mi smo jih našli vsaj dvajset... 1. Hujšanje brez načrta. 2. Pitje sokov s sadnim sladkorjem. 3.
 Pitje  alkoholnih pijač. 4. Uživanje prehranskih ...
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da stroški zdravljenja in izguba dohodka zaradi prezgodnjih smrti v posameznih državah znašajo od 2 do 5 % bruto domačega proizvoda. Številne, predvsem razvite zahodne države so zato zaradi zaščite zdravja državljanov sprejele različne formalne in neformalne ukrepe za zmanjšanje škodljivih posledic
 pitja  alkoholnih pijač. Pokazalo se je, da zakonske omejitve vplivajo na zmanjšanje porabe alkohola, velja pa tudi nasprotno: tam, kjer so omejitve omilili, se je poraba povečala, denimo na Švedskem in Finskem, ki sta morali zaradi zahtev EU po prostem pretoku blaga omiliti zakonodajo, pri čemer se je poraba nemudoma povečala.
Z denarno kaznijo od 500.000 do 8.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba za kršenje prepovedi prodaje alkohola mlajšim od 18. let, tistim, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovali mlajšim od 18. let, za prodajo alkohola med 21. in 7. zjutraj, za prodajo alkohola v bližino šol, bolnišnic ali športnih prireditev in med delovnim časom na delovnem mestu, pa tudi za kršenje člena, ki govori o tem, da morajo imeti prodajalci alkoholnih pijač v prodaji vsaj dve različni vrsti brezalkoholnih pijač, cenovno enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne pijače. Posameznik, ki stori katero od teh kršitev, se kaznuje z od 250.000 do 5.000.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe pa bodo kaznovali s kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev. Kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let,
 pitje  alkoholne pijače na javnem mestu ali ji ponudi alkohol na javnem mestu, da bi ga pila, ali ji kako drugače omogoči, da pije alkoholno pijačo na javnem mestu, bo za prekršek kaznovan s 50.000 tolarjev kazni.
Izidi mednarodne raziskave ESPAD kažejo, da se je v obdobju med letoma 1995 in 1999 odstotek pogostih pivcev med petnajstletniki (tistih, ki pijejo 40-krat in večkrat na leto) povečal s 14,1 na 23,1 %. Odstotek tistih, ki redno pijejo in se opijajo, se je v istem obdobju povečal z 9,7 na 15,3 %. Mladi največkrat uživajo alkohol v barih, pubih in diskotekah, a tudi doma in na prostem. Med ljubljanskimi dijaki prvih letnikov srednjih šol je pitje alkohola zelo razširjeno in se je v zadnjih letih še povečalo. Skoraj četrtina dijakov prvih letnikov je v življenju pila alkohol 40-krat ali večkrat, opijanje pa sta spoznali kar dve tretjini anketiranih, pri čemer so prednjačili fantje. Po podatkih slovenske raziskave o pogostosti pitja alkoholnih pijač in pivskih navadah osnovnošolcev, osnovnošolci (zlasti fantje) zelo zgodaj začnejo s
 pitjem  alkoholnih pijač. Do sedmega leta starosti kar 20,7 % otrok popije kozarec alkoholne pijače, do desetega leta pa že 34,5 %. Opijajo se že desetletniki; dečki pogosteje.
Putin je v televizijskem nastopu govoril tudi o nevarnosti drog, brezdomskih otrocih in problemu pretiranega
 pitja  alkoholnih pijač. Za prohibicijsko politiko zadnjega sovjetskega predsednika Mihaila Gorbačova se ne zavzema, kajti »če bi hoteli nekoga odvrniti od steklenice, bi morali dvigniti življenjsko raven in zbuditi zanimanje za druge stvari, tako da bi lahko svoje duhovne potrebe zadovoljil drugače,« je dejal ruski predsednik Vladimir Putin.