Prikazujem 21-40 od 24.410 konkordanc.
Vozovnice B.I.J. so namenjene mladim do 26. leta starosti, in sicer za potovanje s 25- do 40-odstotnim popustom v 2. razredu na vlakih po Avstriji, Češki, Madžarski, Slovaški, Poljski Romuniji in Švici. Omeniti velja še, da izkaznica Euro 26 – SŽ (stane 4.000 SIT) omogoča 25-odstotni
 popust  pri nakupu enosmernih in povratnih vozovnic med dvema evropskima državama (izjema so BIH, Irska, Turčija, Rusija in Belorusija). Za načrtovanje potovanja z vlakom je priporočljiv ogled nekaterih spletnih strani, npr. www.slo-zelenice.si, www.raileurope.com, www.bahn.de …
AMZS v osnovnem članstvu ne ponuja prav veliko. Za 7.000 SIT boste dobili kupone, s katerimi lahko (omejeno) koristite naslednje usluge predvsem v Sloveniji: Brezplačno odpravo manjših okvar na avtomobilu lahko koristite dvakrat letno samo v Sloveniji. Pod te manjše okvare spadajo izpraznjen akumulator (če vam ga zamenjajo, ga morate seveda plačati), strgan jermen, manjša okvara na hladilnem sistemu, pregorela varovalka … Drugi kupon vam zagotovi brezplačen prevoz v prometni nesreči pokvarjenega vozila, in to enkrat letno do skupne poti 100 kilometrov. To pomeni, da če ste iz Maribora in obtičite na Primorskem, brezplačno zapeljejo avtomobil le do najbližje postaje AMZS oziroma servisa in ne domov na dvorišče ali k vašemu stalnemu serviserju. S tretjim kuponom pa uveljavljate brezplačen prevoz pokvarjenega vozila do 100 kilometrov (skupna vlečna pot - sem in tja), in sicer v Sloveniji, v tujino pa vas bodo prišli iskat najdlje 50 kilometrov od meje. Prevoz na daljši relaciji plača član po nižji, članski ceni. Član je upravičen tudi do nadomestnega vozila v primeru prometne nesreče do 2 dni in do 700 prevoženih kilometrov. Tem storitvam pa priključujejo še razne
 popuste  pri svojih dejavnostih in manjše ugodnosti.
V letošnjem letu so razpisane tri panoge off road tekmovanj: soft trial, »brzinc«, hard off road. Tekmovanja so primerna za vse vrste terenskih avtomobilov, od vas pa je odvisno, v kateri panogi in s kakšnim avtomobilom želite sodelovati. Tistim, ki si želijo le druženja in zabave, so namenjene preizkušnje v »soft trialu« in hitrostne preizkušnje, tekmovalnim in zahtevnim pa je na kožo pisan »hard trial«, kjer potrebujete že namensko predelan avtomobil. Pri Offroad klubu Mamut sporočajo, da včlanjujejo nove člane v Mamut racing team, kjer bodo deležni posebnega
 popusta  pri nakupu opreme in drugih ugodnosti.
Ste pomislili na zavarovalnice? Bonifikacije (
 popusti ) po 5 odstotkov na srečno zaključeno motoristovo leto. Če imaš srečo, po 10 letih
Promocijska darila so ena ključnih metod pospeševanja prodaje (poleg vzorčenja, kuponov, nagradnih iger,
 popustov  ...), ki v današnji, izrazito vizualni družbi postajajo eno najučinkovitejših marketinških orodij, s katerimi podjetja osvajajo psihološki prostor v glavah potrošnikov in poslovnih partnerjev.
Avtor: Danijel Starman Vir: Podjetnik, junij, 1999 Podjetje lahko svoje stranke razvrsti glede na pripadnost oziroma lojalnost do njega oziroma njegovih izdelkov. Lestvica lojalnosti nam prikazuje stopnje, skozi katere se posameznik pomika od prvega stika s podjetjem oziroma njegovimi sporočili do popolne lojalnosti blagovni znamki in/ali podjetju.Potencialni porabnik (suspect) je vsakdo v populaciji, ki bi kupil izdelek ali storitev. Pričakovani porabnik (prospect) pa je že prišel v prvi stik s podjetjem. Odjemalec oziroma porabnik postane z nakupom. Naslednja stopnja je, ko se nakupi povečajo ali začno ponavljati. Takrat ga imenujemo redni oziroma pripadni porabnik. Le nekateri odjemalci postanejo zagovorniki, ki priporočajo izdelke potencialnim porabnikom in pričakovanim porabnikom.Kaj pravzaprav tvori lojalnost kupca do blagovne znamke ali proizvajalca? Izpostavil bi dva temeljna elementa, ki rabita kot podlaga za merjenje odjemalčeve lojalnosti. Na prvem mestu je gotovo zavedanje kot sestavina odnosa odjemalec-podjetje. Pri tem ločim dva vidika zavedanja: Veliko laže kot zavedanje merimo posledico lojalnosti kupca, to je vzorec uporabe izdelka ali storitve. Frekvenca nakupov, obseg nakupov ter celoten znesek sredstev, ki so bila porabljena za nakupe posameznega izdelka ali storitve, dajejo tržnikom primerne podatke in nakazujejo stopnjo lojalnosti odjemalca. Razlika je namreč med odjemalcem, ki izdelek kupuje, in med pripadnim porabnikom, stranko, ki se tudi sama šteje za odjemalca, pripadnika blagovne znamke Primeri strategij za povečanje potrošnikove lojalnosti Podjetja vse pogosteje oblikujejo strategije, ki obsegajo programe ohranjanja in pridobivanja potrošnikov ter povečanja lojalnosti. Pri tem skušajo oblikovati specifične odnose, kot pravi guru marketinga Philip Kotler, z »najboljšimi potrošniki« podjetja. S temi potrošniki skušajo tržniki vzpostaviti dvosmerno komunikacijo in pri njih ustvariti zavest, da za zvestobo (lojalnost) prejmejo posebne privilegije in nagrade. Glavni načini za povečanje potrošnikove lojalnosti so: - klubski trženjski programi, 1. Trženjski programi za pogoste odjemalce Trženjski programi za pogoste odjemalce so ukrepi, ki skušajo »identificirati, vzdrževati in povečati donos najboljših odjemalcev s pomočjo dolgoročnih, interaktivnih, vrednost dodajajočih odnosov.«Trženjski programi za pogoste odjemalce, ki potrošnikom dajejo določene ugodnosti, pomenijo konkurenčno prednost predvsem za podjetja, ki jih najprej uvedejo, in v primeru, da jim tekmeci ne zmorejo takoj slediti. Ko konkurenca odgovori, pa postanejo »breme« za vsa podjetja, saj »morajo« ponujati podobne programe. Značilni primeri so na primer boljši sedeži, brezplačne vozovnice in druge ugodnosti, ki jih je American Airlines kot prvi ponudil potnikom, ki so letno prepotovali določeno število milj. V Marriottovih hotelih so redni gostje deležni boljših ali brezplačnih sob, ko dosežejo določeno število točk, kot člani »programa spoštovanih gostov« in podobno.Najpogostejša kritika trženjskih programov za pogoste odjemalce je ta, da zmanjšajo usmerjenost podjetja na nadpovprečne storitve in skrb za odjemalca, in da navajajo k ponovnemu nakupu na osnovi ekonomske spodbude. 2. Naročniška prodaja Trajnejše stike in odnose s kupci oziroma povečevanje lojalnosti skušajo podjetja uresničiti tudi z naročniško prodajo, ki jo običajno povezujemo zgolj z naročanjem na časopise in revije, čeprav jo lahko uporabimo tudi za druge izdelke in storitve. Naročnina je lahko polletna, letna ali za daljše obdobje. Izkušnje kažejo, da je tako zagotovljen najdaljši odnos s potrošnikom. Kar 50 do 60 odstotkov novih naročnikov po preteku enega leta podaljša naročilo še za naslednje obdobje, 70 do 90 odstotkov pa naročnino podaljšuje še naprej. 3. Avtomatsko pošiljanje izdelkov Avtomatsko pošiljanje izdelkov je način prodaje, ko se kupec obveže, da bo vsak časovni interval (mesec, šest tednov, leto) nekaj kupil. Običajno tako prodajajo serije posameznih enot (enciklopedije, leksikoni, kozmetika). Pri tem se upošteva načelo, da se kupcu po prvotnem privoljenju samodejno pošiljajo izdelki. Običajno dobi kupec izdelek po nižji ceni ali nagrado, vendar ne more kupiti le dela izdelkov oziroma serije. 4. Klubski trženjski programi Veliko podjetij oblikuje klube uporabnikov njihovih izdelkov ali storitev. Članstvo v klubu je lahko avtomatsko z nakupom izdelka ali z obljubo nakupa določene količine izdelka, lahko pa tudi s plačilom članarine. Klubski trženjski programi se od avtomatske prodaje razlikujejo le zaradi večje izbire in možnosti, da član kluba izbere priporočeni izdelek/storitev ali alternativno ponudbo. Ločimo naslednje različice klubske prodaje: Klubski trženjski programi ne prinašajo zgolj prednosti. Dokler so novost in če so skrbno pripravljeni ter ohranjajo privlačno ponudbo, jih odjemalci radi sprejemajo. Ker pa je teh programov čedalje več, pa posamezni ponudniki izdelkov in storitev v svojih oglasnih sporočilih in ponudbah prek različnih medijev, na primer televizije, posebej poudarjajo, da njihova ponudba kljub privlačnim pogojem ni vezana na klubski ali pogosti trženjski program.Ustanovitev kluba uporabnikov posameznega izdelka ali storitve ni sama sebi namen, temveč mora biti skrbno pretehtana in v povezavi s celotno trženjsko strategijo podjetja. Philip Kotler predlaga naslednje korake: Datoteka Za uspešno dolgoročno sodelovanje med ponudniki in odjemalci storitev je nujno potrebno poznati potrošnika in spremljati njegovo »življenje«. Slednje nam omogoča skrbno vodena in ažurirana datoteka podatkov o odjemalcih. Z njeno premišljeno uporabo, usmerjeno na tiste ciljne skupine odjemalcev, ki metode neposrednega trženja sprejemajo, bomo ob uporabi primerno prilagojenega trženjskega spleta pri vzpostavljanju tesnejših stikov z odjemalci uspešnejši od konkurence. Trženjski programi za povečanje lojalnosti odjemalcev Podjetja uporabljajo za povečevanje lojalnosti odjemalcev na splošno dve vrsti programov. Eksplicitni programi so namenjeni za povečevanje lojalnosti obstoječih kupcev. Gre na primer za članske kartice v trgovini, kartice, ki zagotavljajo
 popuste , klube odjemalcev, zbiranje kupončkov, točk, odrezkov in podobno. Značilnost eksplicitnih programov je, da so kupci seznanjeni, da so vključeni v program, in da sami zavestno pričakujejo določeno korist od tega. Nasprotno so implicitni programi bolj diskretni in kupcem ne nudijo materialnih prednosti. Med implicitne programe štejemo informacije v tisku, dneve odprtih vrat, telefonske linije z informacijami za kupce in drugo. Ti programi niso namenjeni samo starim kupcem, ampak vsem potrošnikom.
Prijave za prijeten obmorski vikend sprejemajo v agenciji Kompas Holidays ali po telefonu na številkah 01/2006 111, 01/2006 222, 01/2006 333, 01/5136 980 ali 01/5206 900. Cena aranžmaja je 18.500 tolarjev, otroci do 6. leta starosti imajo v sobi z dvema odraslima 50-odstotni
 popust , otroci od 7. do 12. leta starosti 30-odstotni popust, otrok v sobi z enim odraslim pa 20-odstotni popust.
Večina podjetnic pri nakupu upošteva skrb za okolje. Raziskava, ki so jo izvedli na Center for Women's Business Research, je odkrila, da tričetrtine žensk, lastnice podjetji, čuti, da to, ali je neki izdelek prijazen do okolja, zmerno ali znatno vpliva na njihov nakup. Enako trdi 77 odstotkov zaposlenih žensk. »Čeprav nekatera podjetja dvomijo o vplivu 'zelenega' tržnega pristopa v današnji družbi, podjetnice trdijo, da je prijaznost do okolja, ki je značilna za izdelek, eden od treh najpomembnejših odločilnih dejavnikov za njegov nakup,« pravi dr. Myra M. Hart, predsednica organizacije. »Pravzaprav se prijaznost do okolja uvršča takoj za kakovostjo (98 odstotkov) in ceno (85 odstotkov). Pri podjetnicah je prijaznost do okolja (76 odstotkov) pomembnejša kot oglaševanje (57 odstotkov), družbena odgovornost podjetja (57 odstotkov) ali kuponi za
 popuste  (33 odstotkov).« Skrb podjetnic za okolje je povezana tudi s tem, koliko časa so že lastnice podjetja. Najbolj vpliva na nakup (85 odstotkov) pri tistih, ki so ustanovile ali pridobile svoje podjetje v zadnjih petih letih. T. S.
V vaši reviji Misteriji sem zasledila, da želite na podwww.misteriji.si lagi zbranih nenavadnih doživetij o posmrtnih komuNaslov uredništva: Revija Misteriji, nikacijah natisniti knjigo. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 Zanima me, ali vam lahko tudi jaz pošljem, kar sem dožimisterijiŽmisteriji.si vela sama in tudi moja mama. Izdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., Pišem svoj dnevnik, ki Cigaletova 5, Ljubljana pa na nek način ni osebni, ampak kronološke narave. Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec Pišem o dogodkih, ki se dojozeŽmisteriji.si gajajo po svetu in nato ob Direktorica: Eva Jeseničnik pregledu skušam ugotavljaeva.jesenicnikŽzalozba-ara.si ti vzroke za nesreče, za gospodarstvo, ki sedaj ni preveč Redaktor: Andrej Kikelj rožnato, pišem predvsem o andrejŽmisteriji.si majhnih rečeh, ki se dogaTehnično urejanje: Luka Zlatnar jajo in jih drugi ne opazijo. lukaŽmisteriji.si Skratka, zbiram podatke. Nekaj me bega in si ne Tajništvo, naročnine in oglasno tr`enje: znam razložiti, ko sem na NaTel.: 01/231 93 60; 031/662 092 tional Geographic gledala ursa.stranjakŽzalozba-ara.si oddajo o nastanku vesolja, o Prodaja po pošti: skrivnostih biblije, v kateri Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 so razpravljali tudi o razoaratrgovinaŽsiol.com detju. Sprašujem se, kako lahko strokovnjaki razbereTisk: jo besedila, ki so drugače naTiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana pisana, kjer so prerokbe o Naklada: 8000 izvodov koncu sveta, sprašujem se, Distribucija: kako vedo, kdaj bo konec Delo prodaja d. d., Ljubljana sveta? Sprašujem se tudi, kaj V tej številki Misterijev so sodelovali: je pripeljalo Babo Vango, ki je prerokovala svetovne doJože Vetrovec, Franc Grabrovec, godke skoraj 500 let v priAndreja Paljevec, Krešimir Mišak, hodnost. Zanima me, kaj čuAmedeja Ličen, Jadranka Tavčar, tijo ti ljudje, ko prerokujePavel Škofic, Peter Amalietti, jo. Za odgovor hvala in leAleksandar Milinkovi}, Mateja po vas pozdravljam! Šetinc, Andreja Ažber, Aleksej Brigita, e-pošta Metelko, Sašo Burja, Lloyd Pye, O prerokovanjih se sprašujejo mnogi laiki in strokovnjaki; lahMeta Vrhunc, Stane Padežnik ko je tolmačiti prerokbe za nazaj, Naslovnica foto Luka Zlatnar za naprej pa zelo težko. Nekaj o Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja tem pišemo v tej številki v članv kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naročnina se plačuje letno (45,90 €, 15 %
 popusta ) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni račun: 02083-0011412222
Nara Petrovič organizira delavnico Uvajanje v endogeno dihanje. Petdnevna delavnica bo potekala enkrat tedensko po dve uri. Prispevek 100 €* vključuje učne ure, materiale, Frolovov dihalnik in svetovanje pri napredovanju v vadbi ter ob koncu še dve spremljevalni srečanji. Več informacij in prijave: 041/286 444. * Naročniki na revijo Misteriji imajo 10 %
 popusta .
Ljubljana, 04. aprila (STA) - Podražitve nekaterih starejših zdravil za zdravljenje raka na onkološkem inštitutu (OI) segajo od 300 do prek 800 odstotkov. Samo za osem pogostih onkoloških zdravil bo OI letos predvidoma odštel trikrat več kot pred dvema letoma, čeprav poraba ne narašča, v Financah piše Andreja Rednak in se sprašuje, zakaj se to dogaja. Nekateri pravijo, da se to dogaja zaradi dumpinga. Da so ponudniki pred leti na skupnem razpisu ministrstva za zdravje z dumpinškimi cenami - celo do 94-odstotnimi popusti(!) na najvišje dovoljene cene - izrinili konkurenco s trga, zdaj pa dražijo in žanjejo. Farmacevtske družbe postajajo vse večje, globalni prevzemi in združitve so zaznamovali zadnja leta. To se dogaja na vseh ravneh, od proizvodnje do veleprodaje, pri originatorjih in generikih. Konkurence je manj. Tisti, ki ostajajo, imajo dovolj povpraševanja in niso več voljni dajati visokih
 popustov . Zakaj generična hillary v naslovu? Tudi v ZDA so farmacevti (denimo Valeant, Turing Pharmaceuticals in drugi) za več sto, celo več tisoč odstotkov podražili stara zdravila brez konkurence. Ker so jih lahko. No, tu se podobnost z nami konča. Razlik je več. Ključna je, da so zdravila v ZDA zelo draga, saj cen ne regulirajo. Pri nas so cene zdravil na recept še zelo zmerne, saj so regulirane in vezane na cene v Nemčiji, Franciji in Avstriji. A prej opisane globalne spremembe vplivajo tudi na trge v EU. Še ena razlika je, Slovenija na področju zdravstva - pa tudi sicer - nima politika, ki bi o težavah in rešitvah razmišljal širše, celovito, in ki bi videl malo dlje od lastnega nosa, tudi poudarja komentatorka.
Obdobje zloglasne Sloge je za nekatere zgolj zgrešena pohujšljiva etapa v slovenski kinematografiji - čeprav je prav množičen obisk med drugim narekoval programske smernice kina - za druge pa zamujena priložnost za ustanovitev univerzalnega centra za seksualnost. "To je bil zametek seksualne kulture, ki je nismo znali razviti. Na podlagi splošnega zanimanja za erotični film bi lahko zasnovali seksualni inštitut, muzej in center za teoretično in praktično raziskovanje vseh oblik seksualnosti," je prepričan filozof seksa in niča Peter Mlakar. Seveda bi ob tem, po njegovem mnenju, morali ustanoviti tudi praktični oddelek, kjer bi imeli upokojenci in železničarji
 popust . "Ljubljana ne bo mesto, dokler ne bo imela javne hiše," je zaključil Mlakar.
Naj vas najprej pohvalim, ker imate res dobre teme v vaši www.misteriji.si reviji. Enkrat sem vam že piNaslov uredništva: Revija Misteriji, sala, ker sem imela za vas Cigaletova 5, 1000 Ljubljana vprašanje. Tako je tudi tokrat. Tel.: 01/434 73 10, fax: 01/230 16 27 Prejšnjič ste mi napisali, araŽzalozba-ara.si da zadostuje že en informirani kozarec vode, če jo zliIzdaja: ARA Zalo`ba d.o.o., jem v kad z vodo, in da se Cigaletova 5, Ljubljana potem vsa voda spremeni. Odgovorni urednik: Jo`e Vetrovec V prospektih piše, da pa je joze.vetrovecŽzalozba-ara.si potrebno popiti do osem kozarcev na dan, da učinkuje Direktorica: Eva Jeseničnik v telesu. Zakaj ni dovolj eva.jesenicnikŽzalozba-ara.si npr. samo en kozarec? Redaktor: Andrej Kikelj Drugo vprašanje pa se andrej.kikeljŽzalozba-ara.si nanaša na norad ploščico Tehnično urejanje: Luka Zlatnar za mobilni telefon. Slišala luka.zlatnarŽzalozba-ara.si sem namreč, da potem moTajništvo, naročnine in oglasno tr`enje: bi oddaja še več sevanja, da Tel.: 01/231 93 60; 031/662 092 vzpostavi zvezo, ker mu norad ploščica preprečuje ursa.stranjakŽzalozba-ara.si sevanje. Upam, da boste Prodaja po pošti: razumeli vprašanje, ker ne Tel.: 01/549 17 92; 051/307 777 vem, če sem našla pravi aratrgovinaŽsiol.com izraz, da vam razložim, kaj Tisk: me pravzaprav zanima. Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana Najlepša hvala za odgovore in ostanite še naprej Naklada: 8000 izvodov takšni. Distribucija: Jana, Novo mesto Delo prodaja d. d., Ljubljana Voda ima v telesu celo vrsto V tej številki Misterijev so sodelovali: funkcij, med drugim odplavlja Jože Vetrovec, Amedeja Ličen, snovi, ki se jih hoče telo znebiFranc Grabrovec, Andreja ti. Osem kozarcev vode je poPaljevec, Peter Veljači}, Melita trebno med drugim popiti zato, Roj, Krešimir Mišak, Aleksej da bi imelo telo dovolj vode za Metelko, Aleksandar Milinkovi}, čim boljše čiščenje telesa, za mag. Bara Hieng, Tatjana čim bolj zdravo delovanje. Angerer, Matjaž Kološa, Alenka Norad ploščica ne prepreJurkovič, Pavel Škofic, Sašo Burja, čuje sevanja, marveč škodo, ki Anton Bernhardt, Meta Vrhunc, jo sevanje povzroči vodi v teleStane Padežnik, Janez Korent su in našim celicam, sproti popravlja. Signal spremeni moleNaslovnica foto Luka Zlatnar kularno strukturo vodnih moleCena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja kul tako, da ta postane škodljiv kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naročnina se plačuje letno (45,90 €, 15 % popusta) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 %
 popusta ). Poslovni račun: 02083-0011412222
Pri podjetju z več kot tristo tisoč zaposlenimi, od tega 196.000 v Nemčiji, se zagovarjajo, da morajo ob velikih izgubah, ki jih prinašajo nedobičkonosne proge, ukrepati. Kritiki pa opozarjajo, da so stari in neprivlačni tudi nočni vlaki, cenovni
 popusti , ki jih je po letalskem zgledu uvedel prav Mehdorn, pa odbijajo spontane potnike. Še več, poslovneži se pritožujejo zaradi pomanjkanja interneta, kar pri Deutsche Bahn urejajo šele v zadnjem času, številne potnike pa jim odvzemajo tudi veliko cenejše avtobusne zveze.
"V letu dni so se dodobra spremenile razmere v mednarodnih finančnih gibanjih. Ameriški dolar že dolgo ni bil tako močan kot zdaj. V primerjavi z evropskimi valutami je močnejši povprečno kar za 17 odstotkov. Metodologija izračunavanja deviznega priliva v slovenski turizem predvideva izkaz v ameriškem dolarju, kar je nekakšna 'lingua franca' in jezik, ki ga razumejo po vsem svetu. Vendar pa v slovenski turizem prihaja mnogo več nemških mark, italijanskih lir in avstrijskih šilingov kot pa dolarjev, kar ustvarja izkrivljeno podobo, namreč da smo zaslužili manj denarja kot leto prej. Manj dolarjev, to že, pač pa več mark in drugih valut. Treba je namreč gledati tudi na preostali dve bistveni gibanji, in sicer gibanji tujih turističnih prihodov in prenočitev, ki pa sta obe izrazito pozitivni. Povprečno kar za 20 odstotkov. Do realnega izpada deviznega priliva je prišlo ob italijanski in avstrijski meji, ker sta sosednji državi zaradi nizkih cen nekaterih proizvodov v Sloveniji omogočili svojemu obmejnemu prebivalstvu
 popuste  na domači strani meje (zlasti za bencin v Italiji) ali pa preprosto znižali dovoljeno kvoto uvoženih proizvodov iz Slovenije (Avstrija) in s tem zaščitili svoje gospodarstvo in trgovino.
Dr. Lidija Volovecofpravi, M.D., so rezultati, da Münster, Germany Photos by courtesy Kai Rezai ki jih dosegajo z radiofrekvenco izvrstni. gen, zadnjice, nog, kolen, okrog RADIAGE™ členkov. ellman V kirurgiji so z rezultati ki jih dosegajo z lasersko liposukcijo zelo zadovoljni, sicer pa za dodatne informacije pokličite ali jih obiščite v Brežicah, kjer vam bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja. AKCIJA: INJEKCIJSKA LIPOLIZA IN MASAŽE VELA SMOOTH ELOS TEHNOLOGIJA 30%
 POPUST  DELOVNI ČAS:
Lisa: V trenutnem stanju gospodarstva ni lahko uveljaviti nov lokal. Vendar pa lahko izkoristite različne načine oglaševanja. Za omejen čas lahko znižate cene, npr. kot otvoritveno ponudbo. Razmislite tudi, ali bi lahko uvedli količinski
 popust  ali pa tedenske akcije, ki bi jih razglasili z letaki ali pa z obvestilom na lokalu. Na ta način boste lahko stranke prepričali o kakovosti svojega dela. Takšne stvari se potem hitro razgovorijo.
Po volkswagne, pri katerih razlike med članicami presegajo 20 odstotkov, se je najbolje odpraviti na Dansko, kjer passat 1,6 stane 14.391 evrov oziroma dobra dva tisoč evrov manj kot v Sloveniji. Po golfa pa se je najbolje odpraviti na Finsko, kjer petvratni golf 1,6 stane 11.207 evrov oziroma prav tako okoli dva tisoč evrov manj kot v Sloveniji. Zapisanim cenam je treba prišteti še davek na motorna vozila in davek na dodano vrednost ter seveda stroške poti. Ob tem še enkrat poudarjamo, da so zapisane cene brez lokalnih popustov. Tako je denimo cena golfa v Sloveniji nižja, kot je zapisana, ker trgovci zanj ponujajo
 popust .
Med decembrskimi prazniki bo programski velikan Microsoft ponudil
 popust  za svoj najnovejši operacijski sistem Vista. Izid tega operacijskega sistema so prvotno načrtovali za letošnji december, vendar je že dalj časa znano, da pred januarjem to ne bo mogoče. Kakšen bo popust in kakšni pogoji, se pri Microsoftu še niso izrekli, čeprav nanj pritiskajo velike družbe, ki izdelujejo računalniško strojno opremo, kot sta AMD in internetna trgovina Amazon. Ker Microsoftovi operacijski sistemi po podatkih družbe Gartner poganjajo skoraj 95 vseh osebnih računalnikov, se z izdajo vsake nove različice operacijskega sistema močno poveča tudi povpraševanje po novi strojni opremi. Po podatkih raziskave družbe Gartner bo zato letošnji prihodek računalniških družb proizvajalk strojne opreme manjši za dobre tri milijarde evrov. Delnice Redmondskega velikana Microsoft so se do štirih popoldne podražile za 0,4 odstotka, delnice družbe AMD pa so pridobile 4,2 odstotka. Amazonove so se okrepile za 1,1 odstotka.
Že nekaj časa redno kupujem vašo revijo in izrekam vam vso pohvalo, ker je revija res izjemna, članki pa poučni in zanimivi. Tisk: Prosila bi vas samo, da Tiskarna Schwarz d.o.o., Ljubljana bi v eni izmed naslednjih Naklada: 8000 izvodov številk revije objavili kak Distribucija: članek o izkušnjah ljudi pri Delo prodaja d. d., Ljubljana zdravljenju obolenj ščitniV tej številki Misterijev so sodelovali: ce: hiper- in hipotiroze, nodulov na ščitnici in pa seveJože Vetrovec, Franc Grabrovec, da vnetja ščitnice. Amedeja Ličen, Andreja Paljevec, Menim, da so to težave, Melita Roj, Aleksandar Milinkovi}, ki pestijo zmeraj več ljudi, Aleksej Metelko, Peter Veljači}, tako mladih kot starejših, Bara Hieng, Tatjana Angerer, in kjer moderna medicina Matjaž Kološa, Nataša Martinčič, nima zmeraj ustreznih zdraPavel Škofic, Sašo Burja, dr. T. vil oziroma jih sploh nima, Colin Campbell, Meta Vrhunc, bolezen pa ima veliko obraStane Padežnik zov in lahko vodi tudi v smrt. Naslovnica foto Luka Zlatnar Prav tako predlagam, Cena izvoda v maloprodaji 4,50 €. Prodaja kot laik seveda, da bi morv kolporta`i: Delo-Prodaja, Dunajska 5, Ljubljana, tel.: 01/473 88 41. Naročnina se plačuje letno (45,90 €, 15 %
 popusta ) ali dvakrat letno (24,30 €, 10 % popusta). Poslovni račun: 02083-0011412222