Prikazujem 1-12 od 12 konkordanc.
praktičnem znanju. Tako so tisti iz programa strojni tehnik tekmovali v predmetih energetika, mehanika,
 tehniško  risanje s strojnimi elementi, tehnologija, regulacije in krmiljenja ter programiranje računalniško vodenih strojev. Najboljši orodjarji, strugarji, frezalci, konstrukcijski mehaniki, strojni mehaniki, varilci, instalaterji strojnih instalacij in avtomehaniki so opravljali tako teoretični oziroma pisni kot praktični predmeta oziroma poklica, razglasili pa so jih na popoldanski svečani podelitvi v dvorani Leona Štuklja.
Ime igre se je iz LEXICO spremenilo v ALPH in nato v CRISS-CROSSWORDS, vendar je bil tržni uspeh boren. Igro je zrisal s svojimi pripomočki za
 tehniško  risanje, jo dal tiskati na moder papir in ga prilepil na pregibne podlage za igranje šaha. Podobno so bile narejene tudi ploščice s črkami. Ročno spisane so bile prilepljene na leseno vezano ploščo ter izžagane tako, da so se ujemale s kvadrati na igralni podlagi. Igra je bila z leti nekajkrat spremenjena, osnovna načela in velikost igralne površine pa so vedno ostala ista. Mnogo Buttsovih prijateljev je postalo zasvojenih s CRISS-CROSSWORDS vendar proizvajalcev iger ni uspel prepričati o tržni zanimivosti njegove igre.
Pri kotiranju predmeta moramo na tehniški risbi podati vse mere, da bo predmet mogoče natančno izdelati in da bo kasneje zadostil funkciji, ki ji je namenjen kot samostojni element ali element v konstrukcijskem sklopu, stroju ali napravi. Zaradi različnih oblik in postopkov izdelave posameznih predmetov ni moč definirati enotnega načina kotiranja. Zaradi tega uporabljajo pri
 tehniškem  risanju različne načine kotiranja, ki jih razvrščamo glede na:
FINITURA d.o.o., Dragomer Prečna pot 4, 1351 Brezovica razpisuje štipendijo za 1. letnik Srednje šole za elektrotehniko in računalništvoTehniške gimnazije Prednost imajo kandidati, ki že obvladajo oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani ter se želijo izpopolniti v uporabi programov za grafično oblikovanje in
 tehniško  risanje. Prijave sprejemamo do 10 4.2006 Za informacije: www.finitura.si
 tehniško  risanje in elementi strojev: slušatelji pridobijo osnovna znanja o prikazovanju in izračunavanju strojnih sklopov, ki podajajo osnove za sodobno računalniško obdelavo.
Na področju strojniškega tehničnega risanja je opisna geometrija obdelana večinoma le s kratkimi poglavji, a še to brez splošnega pregleda in reda. Tako bi omenil najprej nekoč zelo razširjen in obsežen učbenik »
 Tehniško  risanje« (za strojnike), ki je že leta 1971 doživel deveto izdajo. V njem (v začetnih izdajah) najprej zasledimo avtorjev pomanjkljivi pregled nad projekcijami, ki jih deli na »perspektivno prikazovanje teles« in »prikazovanje teles v več pogledih«. Pravilnejša bi bila delitev na »prikazovanje teles v aksonometriji (pravokotni, poševni, središčni)« ter »prikazovanje teles v Mongeevi projekciji (tloris, naris, stranski ris)«. Dalje deli avtor projekcije na centralno perspektivo in paralelno perspektivo. Ker je perspektiva lahko tako ali tako le centralna, je to jezikovni pleonazem, po drugi strani pa glede na to ugotovitev paralelne perspektive sploh ni. Gre torej za zamenjavo besed »perspektiva« in »projekcija«, pri čemer velja v opisni geometriji »perspektiva« za centralno ali središčno projekcijo z opazovališčem v končni oddaljenosti od projekcijske ravnine, iz katerega izhajajo projekcijski žarki.
Zame je bila odločitev za študij tehnike skoraj samoumevna. Najprej zaradi družinskega okolja - moj oče je bil diplomiran elektrotehnik, starejši brat je šel v gradbeno stroko - poleg tega sem imel tudi že zelo mlad izredno veselje do tehnike, še zlasti pa do
 tehniškega  risanja. V osnovni šoli Preska pri Medvodah sem imel odličnega učitelja tehničnega pouka, profesorja Sivca, ki je tistim, ki smo želeli narediti kaj več, to tudi omogočil. Spominjam se, da sem že pri 11. letih naredil kompletno tehnično dokumentacijo za žagico za les z magnetno tuljavico. Še danes hranim nekaj risb iz tistega časa. Bojim se, da bi danes marsikateri od mojih študentov ne znal narisati bolje - ne zato, ker sem bil jaz tako dober, pač pa zato, ker zaradi računalnikov mladi danes izgubljajo tisto izrazno možnost, ki bi jo, po mojem mnenju, moral imeti vsakdo, še zlasti pa tisti, ki gre v tehniko.
Čeprav z izobrazbo s področij elektroinženirstva, računalništva in
 tehniškega  risanja, se je Walterju Niedermayru (letnik 1952, rojen je v južnotirolskem Boznu oziroma Bolzanu) uspelo prebiti med mednarodno priznane sodobne fotografe. Tudi med tiste, ki so prejeli European Photography Award; dosegel jo je leta 1995. Sicer je na fotografsko področje vstopil leta 1970, prek filma, s katerim se je tedaj ukvarjal, doslej pa so njegovim razstavam ob Boznu mdr. odprli vrata v Centre Photographie d'Ile de France v Pontault Combaultu, londonski Gallery White Cube, Fondación BBK v Bilbau, Gallery Robert Miller v New Yorku, Kunstvereinu v Ulmu, graškem Forumu Stadtpark ali salzburškem Rupertinumu. Tokrat pa tudi v dunajski Kunsthalle, v tamkajšnji Hali 1.
Poklicna in tehnična strojna šola Ptuj je bila sredi aprila gostiteljica regijskega srečanja strojnih šol Podravja in Pomurja. Poleg domačinov so se na tekmovanju pomerile še SKSMŠ Maribor, SSTŠ Murska Sobota, SKSŠ Maribor in DSŠ Lendava. Dijaki so tekmovali v znanju iz strokovnih predmetov matematike, praktičnem znanju in športu. Med strojnimi tehniki so se najvišje uvrstili dijaki Poklicne in tehniške strojne šole Ptuj, zmagali so pri mehaniki, CNC-tehnologiji, regulacijah in krmiljih ter energetiki, in dijaki SKSMŠ Maribor, ki so zmagali pri matematiki, tehnologiji in
 tehniškem  risanju s strojnimi elementi.
Priročnik za elektrotehniko in elektroniko predstavlja po obsegu in vsebini izjemno delo, ki so ga nemški avtorji pripravili predvsem za svoj izobraževalni sistem, vendar je vsebinsko skladen tudi z našim načrtom elektrotehniške stroke srednjega izobraževanja. Zajema vsa do danes znana področja elektrotehnike in elektronike ter vsebuje dovolj tekstualnega dela, zato ga je mogoče uporabljati kot pripomoček pri izobraževanju. Veliko računskih primerov približa uporabnost številčnih podatkov in olajša razumevanje snovi, zaradi česar je priročnik primeren tudi za praktike. Z iskanjem po njem ni težav, saj je snov pregledno razvrščena po poglavjih: matematične osnove in tabele, fizikalne osnove, grafični simboli, elementi elektrotehnike; elektronski elementi in vezja; digitalna tehnika in obdelava informacij; krmilja, regulacije in fluidna tehnika; merilna tehnika; varnostni predpisi; električni stoji; električne naprave; žice, vodniki in kabli; materiali in standardiziranje materialov;
 tehniško  risanje in strojni standardizirani deli; zadnje poglavje, ki poleg seznama kratic in imenskega kazala zajema še standardizacijo in seznam obravnavanih standardov (podatki v priročniku temeljijo na standardih DIN, VDE, DIN ISO, DIN IEC in DIN EN), dopolnjujejo vedenje o za nas zelo pomembnem področju vključevanja v evropski prostor.
Svoje prve izkušnje na področju
 tehniškega  risanja - detajliranja - je vnesel v razvoj tehnološke priprave proizvodnje poznejše tovarne avtomobilov. V prvih povojnih letih je bil vodja tehnološke skupine konstruktorjev.
Večno vprašanje je, kdaj preiti z risanja z geometrijskim orodjem na na risanje z računalniškim orodjem. Za oboje nam ostaja le toliko časa, kot ga je bilo doslej namenjeno samo za risanje z geometrijskim orodjem. Odgovor poiščimo v spremenjeni vlogi posameznih vrst risanja. Pri projektnem načinu dela je skiciranje idej ključ do iskanja rešitve problema. Za izdelavo načrtov bomo uporabili risanje z geometrijskim oziroma računalniškim grafičnim orodjem. Risanja tehničnih risb s svinčnikom naj bo le toliko, da bodo učenci usvojili osnovne prvine
 tehniškega  risanja, seveda če so se s pravili risanja seznanili že pri skiciranju. Ostali del časa pa naj bo namenjen risanju risb z računalniškim grafičnim orodjem.