Prikazujem 1-2 od 2 konkordanc.
Na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Milojka Kolar Celarc, pojasnujejo, da zakon o preskrbi s krvjo ne prepoveduje istospolno usmerjenim moškim darovanja krvi, a merila medicinske stroke za
 trajni  odklon krvodajalcev med razloge uvrščajo tudi spolno vedenje. Sem štejejo osebe, ki so lahko zaradi svojega spolnega vedenja izpostavljene večjemu tveganju obolevanja za hudimi nalezljivimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s krvjo, pri čemer ni izpostavljena nobena posebna skupina.
»Zaradi izpolnjevanja vseh zakonskih določil in predpisov ter v javnosti razkritega rizičnega načina življenja sem se odločila za
 trajen  odklon g. J. J. Menim, da bi udeležba g. J.J. na krvodajalskih akcijah povzročila nezaupanje v naše kriterije za odvzem krvi,« je za konec še zapisala Marija Major Šunjevarić.