Prikazujem 1-20 od 3.542 konkordanc.
Skrilavci se dajo po ploskvah skrilavosti lepo cepiti, zato jih uporabljajo namesto strešnih opek za pokrivanje streh. Taka kritina je izredno obstojna. Njena
 trajnost  je odvisna predvsem od kakovosti žebljičkov, s katerimi so pritrjeni, ter od trajnosti strešne konstrukcije, saj je skrilavec na atmosferske vplive zelo odporen. Nekaj skrilolomov je na obrobju Pohorja.
Pri podjetju iz Münchna pravijo, da so se pri snovanju vozila osredotočili na
 trajnost  materialov, kot so prevleke sedežev, ki so podobne tistim v težkih tovornjakih. Standarden del varnostne opreme je sistem za pomoč pri zaviranju v sili EBA (Emergency Brake Assist). Senzorji razdalje služijo za pregled kritičnih razdalj in tako pomagajo skrajšati zavorno pot. MAN TGE je opremljen še z elektromehanskim servo volanom, tempomatom, sistemom za prepoznavanje utrujenosti ...
Veliko pozornosti posvečajo raziskovalci tudi procesu hidracije, s katerim v zvezi preučujejo, kako posamezne snovi vplivajo na lastnosti in obnašanje klinkerja ter na končne trdnosti betona. Ker je neposredno opazovanje vzorcev na dolge dobe nepraktično, si pomagajo z računalniškim modeliranjem. Reakcija se začne takoj, ko klinker in voda prideta v stik, hidracijski produkti pa se kopičijo na površini zrn klinkerja, ki ob napredovanju hidracije zavrejo nadaljevanje reakcije. Zato morajo sestavine klinkerja pronicati skozi plasti nastalih reakcijskih produktov proti območju hidrat/voda. Difuzija poteka počasi, zato se ne smemo čuditi, če hidracija le redko poteče do konca in če ostane v betonu nehidrirani klinker. Strokovnjake zanima tudi struktura na meji med cementno maso in agregatom. Trdnost in
 trajnost  betona sta namreč odvisni od debeline te vmesne plasti in od njene poroznosti. Pri preiskovanju strukture betona si pomagajo med drugim tudi z elektronsko mikroskopijo, posredno pa
Globalizacija ima zelo veliko lepih plati, pravi Maude Barlow, toda prost pretok kapitala vse pogosteje vodi v nižanje standardov na različnih področjih. Sprašuje se, zakaj bi mogla globalna povezanost temeljiti na takem modelu in ne na modelu pravičnosti in
 trajnosti .
Poslanci z resolucijo želijo, da sistem certificiranja zagotovil, da bo na trg EU vstopalo le trajnostno pridobljeno palmovo olje. Parlament zato poziva Unijo, naj za palmovo olje in proizvode, ki ga vsebujejo, uvede minimalna merila
 trajnosti , ki jih bodo morali izpolnjevati za vstop na skupni evropski trg.
Ljubljana, 06. februarja (STA) - Ustavno sodišče je razveljavilo ureditev iz zakona o pravdnem postopku, ki je omejevala možnost obnove postopka o ugotovitvi očetovstva na pet let po pravnomočnosti sodbe tudi, če sta stranki sporazumno opravili test DNK, ki je nasprotoval sodbi. Ustavno sodišče je ugotovilo, da objektivni prekluzivni rok posega v pravico iz 35. člena ustave. Zakon o pravdnem postopku predvideva, da postopka o ugotovitvi očetovstva ni mogoče obnoviti in vsebinsko obravnavati, če je poteklo pet let od pravnomočnosti sodbe. Ustavno sodišče pa ugotavlja, da je ta rok v primeru, ko sta se stranki sporazumno podvrgli testu DNK, zavedajoč se možnosti, da lahko izid testa omaje verodostojnost pravnomočne (ne)ugotovitve očetovstva, pomembna ovira za uveljavitev človekove pravice iz 35. člena ustave. Človekova pravica iz 35. člena ustave namreč imetniku zagotavlja, da lahko izve resnična dejstva o obstoju ali neobstoju razmerja biološkega starševstva in doseže obstoj tem dejstvom ustrezajočih pravno priznanih starševskih razmerij. "Izpodbijani petletni prekluzivni rok učinkuje na to človekovo pravico močno omejujoče, ker je test DNK dokazno sredstvo, ki lahko dvome o očetovstvu razjasni zanesljivo, hitro in brez prevelikih stroškov," je ugotovilo ustavno sodišče. Ob tem so opozorili, da gre za objektivni prekluzivni rok, kakršne je ustavno sodišče že v preteklosti strogo obravnavalo, kljub temu, da njihov učinek varuje vrednoto trajnosti in stabilnosti družinskih razmerij. A tudi teža koristi izpodbijane ureditve za načelo pravnomočnosti ter za
 trajnost  in stabilnost družinskih razmerij ne prevlada nad težo okrnitve človekove pravice iz 35. člena ustave, ki varuje možnost uskladitve biološkega in pravnega starševstva, je ocenilo sodišče. Zato je razveljavilo tretji odstavek 406. člena v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena zakona o pravdnem postopku, kolikor se nanašata na objektivni rok za vložitev predloga za obnovo pravnomočno končanega postopka o ugotovitvi očetovstva v primerih, ko je bil z veljavno privolitvijo za oba, (domnevnega) očeta in otroka, opravljen test DNK, ki potrjuje ali zanika biološko vez med njima, predlog za obnovo postopka pa se opira na ta test DNK. Predlagatelj postopka za oceno ustavnosti je bilo sicer Okrožno sodišče v Novem mestu, saj se je srečalo s predlogom za obnovo pravdnega postopka za ugotovitev očetovstva, ki je bil pravnomočno končan že leta 1966, ko je bilo ugodeno otrokovemu zahtevku, naj se ugotovi, da je toženec "naravni oče nedoletnega tožnika". Toženec pa je predlagal obnovo postopka po pridobitvi mnenja Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani s septembra 2015, iz katerega izhaja 99,999984-odstotna verjetnost, da toženec ni tožnikov biološki oče. Toženec in tožnik sta soglasno opravila ustrezne medicinske preiskave. Določbe zakona o pravdnem postopku narekujejo sodišču zavrženje prepoznega toženčevega predloga za obnovo, saj je omenjeni objektivni rok že zdavnaj potekel, ob tem pa se je sodišče raje odločilo za prekinitev postopka in predlog za ustavno presojo teh določb.
Zver: Prvi je rušenje EU, ki je trn v peti samo ekstremno levim in desnim, ne samo Putinu, ampak je tudi londonskemu Cityju, finančnemu središču. EU ima lahko precej nasprotnikov, zato je pomembno, da se lok od EPP do socialistov drži skupaj in skuša ohraniti povezavo tudi za naše zanamce. Noben imperij ni večen, ampak EU teži k
 trajnosti  in bilo bi zelo nerodno, če bi jo zrušila grška zgodba. Je pa zmaga Sirize velika nevarnost za evropski projekt
Sam menim, da slovenska ustava tudi romsko skupnost v Sloveniji opredeljuje kot avtohtono narodno skupnost, čeprav mogoče ne ustreza v celoti uveljavljenim mednarodnim kriterijem pri opredeljevanju tradicionalnih narodnih manjšin,* Tradicionalno pod pojmom "narodna manjšina" razumemo "tiste dele narodov, ki kot posebne skupnosti in zaradi posebnih okoliščin zgodovinskega razvoja žive zunaj meja svoje narodne države na pretežno strnjenem ozemlju." Iz te opredelitve bi lahko izluščili nekaj temeljnih elementov pojmovanja "tipične narodne manjšine": (1) gre za del naroda, ki kot (2) posebna in oblikovana (etnična) skupnost (3) praviloma strnjeno živi zunaj meja svoje nacionalne države (na ozemlju druge nacionalne države), to dejstvo pa je (4) posledica specifičnega zgodovinskega razvoja. Pri tem pa je vsaka konkretna narodna manjšina (narodnost) seveda specifičen pojav. (Glej npr.: Ernest PETRIČ, Mednarodnopravno varstvo narodnih manjšin, Sociološka in politološka knjižnica 7, Založba Obzorja, Maribor (1977), citat: str. 91, povzeto: str. 89-92.) Tem štirim elementom pogosto dodajajo še petega: (5) avtohtona naselitev. Pri tem avtohtonost naselitve neke etnične skupine lahko opredeljujemo kot relativno
 trajnost  in stalnost njene naselitve na določenem ozemlju, kjer se je odvijal kulturni, ekonomski in nacionalni razvoj določene etnične skupine. Splošno veljavni in objektivni kriterij (npr. določena doba naselitve), ki bi vedno omogočal ugotovitev avtohtonosti, ne obstaja, ampak je potrebno avtohtonost naselitve ugotavljati v vsakem primeru posebej ob upoštevanju specifičnosti zgodovinskega razvoja. ter da bo konkretno moral tako kolektivne pravice te skupnosti kot individualne pravice njenih pripadnikov na podlagi ustave podrobno razčleniti in opredeliti zakon. Upoštevaje sedanji položaj in situacijo romske skupnosti v Sloveniji je upravičeno mogoče pričakovati, da bo romska skupnost potrebovala posebno skrb in pomoč države pri ohranjanju, razvoju in šriši predstavitvi svoje kulture; pri tem bo nujno potrebno zagotoviti sodelovanje predstavnikov romske skupnosti in romskih kulturnih organizacij in (morebitnih) ustanov pri pripravi in sprejemu ustreznih programov in odločitev ter pri njihovem uresničevanju.
Prav zato je potrebno tako kulturno politiko kot kulturno zakonodajo razumeti in obravnavati kot kontinuiran in dinamičen družbeni proces, ki se v času (in prostoru) stalno spreminja in ki je pri tem svojem spreminjanju pogojen tudi s številnimi drugimi družbenimi procesi. Rešitve, ki jih prinašata kulturna politika in zakonodaja zato ne morejo biti trajne in nespremenljive. Govorimo lahko kvečjemu o relativni
 trajnosti  temeljnih opredelitev in usmeritev globalne nacionalne kulturne politike ter o relativni trajnosti temeljev kulturne zakonodaje in ureditve.
Zaradi vremenskih vplivov se barva in površinska struktura lesa spreminjata. Tikovina dobi žlahtno srebrno sivo barvo, cenjeno predvsem v tradicionalnih okoljih zahodne Evrope. Za ohranjanje naravne barve lesa se lahko uporabijo posebni premazi, ki ne vplivajo na
 trajnost  lesa. Premaz je treba obnavljati vsako leto.
To je preizkušena robustna polna guma (slika 4), ki je zaradi posebnega spodnjega profila bistveno mehkejša od običajne gume za ležišča (glej KE). Nove podloge za ležišča omogočajo veliko udobnost in
 trajnost  in so zato dobra dolgotrajna zamenjava za druga dražja ležišča. Izvedba KEN ima zgoraj nagubano, izvedba KAN pa žlebasto površino.
A kot vse kaže, tudi pri nas spreminjanje simbolov še ni na obzorju, saj je kaj malo možnosti, da bi spremembo člena ustave, ki določa grb, zastavo in himno, podprli dve tretjini poslancev. Nekateri namreč menijo, da ne gre spreminjati simbolov, za katere so v času osamosvojitve umirali ljudje, drugi poudarjajo
 trajnost  ustav v državah z razvito demokracijo in tudi pri spreminjanju naše ustave zagovarjajo le najnujnejše spremembe, tretji vidijo v odpiranju razprave o tej temi možnost, da bi vsaka poslanska skupina prišla s predlogom za sto in eno spremembo, četrtim se zdi vprašanje spreminjanja simbolov povsem nepomembno. Ne nazadnje simbole morda res ne najboljše vendarle imamo. In tako kot vse kaže bomo tudi v naslednjih desetih letih poslušali le kritike in razprave, za kaj vse sta kriva nedomiselna grb in zastava.
Poleg tehnologije bodo po mnenju Tovšakove izpopolnjeni tudi materiali in postopki gradnje, kar bo vodilo k pospešitvi celotnega cikla gradnje, v zvišanje kakovosti, varnosti ter
 trajnosti  gradnje. Omenjene izboljšave bodo v končni fazi vplivale tudi na kakovost bivanja, še dodaja Tovšakova.
Les ima sorazmerno kratko življenjsko dobo, če pride v stik z vlago oz. mokro zemljo.
 Trajnost  lesenih kolov, ki jih uporabljamo v vrtnarstvu, vinogradništvu in sadjarstvu, je mogoče malo podaljšati z ožiganjem, bolj pa z impregnacijo z modro galico, ki se je uveljavila v široki praksi, vendar včasih brez zadostnega uspeha. Suh les se namreč ne da impregnirati, potem pa pride razočaranje, ne da bi vedeli za vzrok. Impregnacija temelji na sposobnosti svežega lesa, da vsrka raztopino in jo po drobnih ksilenskih ceveh prevaja po lesu navzgor. Pravilen postopek je naslednji: v kad ali kako drugo primerno posodo nalijemo do polovice 2-odstotno raztopino modre galice, nato pa postavljamo vanjo ošiljeno in ponavadi tudi obeljeno kolje. Raztopina naj sega pol metra visoko, le v njej bo po 4 do 5 dneh kolje tako napojeno z raztopino, da bo v zemlji obstojno. Še pred potikanjem ga je nekaj dni potrebno sušiti na zraku.
jo odlikuje visoka
 trajnost  prožnosti (620MPa), več kot 15 % razteznosti in odlične sposobnosti obdelave v hladnem stanju.
G1 z dodatkom 0,2 % paladija, ki praktično ne vpliva na
 trajnost  prožnost, ker ta ostaja na enakem nivoju v primerjavi z G1. Enaka spoznanja veljajo tudi pri stopnji G11 v primerjavi s CP G2.
Na lestvici najodličnejših gradiv vodi vsekakor zlitina 6/4, imenovana tudi Ti G5, ki vsebuje 6 % aluminija in 4 % vanadija, ki je tudi najpogosteje uporabljena med titanovimi zlitinami (več kot 50 % delež). Njena
 trajnost  prožnosti znaša 900 MPa in se pretežno uporablja v industriji vesoljskih plovil, vendar vse pogosteje tudi za izdelavo človekovih protez, vzmeti in visoko kakovostne opreme v pomorski industriji. Stroški predelave te zlitine so višji v primerjavi z drugimi zaradi zapletenih tehnoloških postopkov, ki terjajo daljši čas izdelav in visoko stopnjo izrabe obdelovalnih orodij.
razmerje voda : cement na okoli 0,50 ali celo še više, vendar pa se
 trajnost  betona zaradi tega občutno poslabša.
 trajnostjo  betona, govorijo o "večmilijardni priložnosti za prihranek zelenih bankovcev" (dolarjev). Na srečo običajno ne prihaja do nenadnih porušitev in so te kljub vsemu manj
Legendarnega Volva 144 so začeli izdelovati leta 1966 in prav presenetljivo je, da je prišel k nam že naslednje leto, in to nič kasneje kot tudi v druge evropske države. AM ga je takoj dobil na test in potrdil, da gre za vozilo švedskega proizvajalca, ki vabi kupce z zanesljivostjo,
 trajnostjo  in varnostjo ter ob tem meni, da za vse to ni škoda denarja. Vozilo je namreč imelo za večjo varnost takrat precej novosti. Tako je imelo spredaj in zadaj v konstrukciji tako imenovane energetske absorpcijske cone in dva ločena kroga zavorne tekočine, ki sta bila napeljana tako, da je zaviralo s tremi kolesi, čeprav se je pokvaril en zavorni krog. V kabini ni bilo nobenih štrlečih delov, varnostni pasovi na sprednjih sedežih so bili serijsko vgrajeni, voznik pa si je tudi lahko sam nastavljal trdoto sedeža.