Prikazujem 1-20 od 60.041 konkordanc.
In kaj je pokazal rezultat novembrske ankete? Da opozorila in priporočila WHO pogosteje upoštevajo ženske (62 %) kot moški (54 %) ter ljudje z visokošolsko izobrazbo (66 %) in upokojenci (64 %). Skupine ljudi, ki nadpovprečno pogosto jedo meso in tudi vsak dan, so moški (19 %), med
 upokojenci  pa je kar 13 % takšnih, ki rdečega mesa in predelanih mesnin menda sploh ne jedo.
Yet Jun, zaspana vasica v južni Španiji, je zaslovela po svetu, ker so vsi vaščani dobili dostop do interneta,
 upokojenci  pa lahko deskajo celo brezplačno. Lokalni strokovnjak za medmrežje Jose Antonio Rodriguez se je pohvalil, da so edini v Evropi, ki so šli tako daleč - vseh dva tisoč prebivalcev zdaj že nekaj časa deska po spletnih straneh. »V današnjem svetu bi moral biti tak dostop osnovna pravica vseh ljudi, bogatih ali revnih, podobno kot pitna voda ali odvoz odpadkov.« Večina domačinov, ki je za priključitev potrebovala samo dekoder, televizor, daljinski upravljalec in telefonsko zvezo, je najprej obiskovala tritedenski tečaj za uporabo medmrežja. Projekt sta finančno podprla lokalna banka in andaluzijska vlada, univerza v Granadi pa je pomagala z računalniškimi strokovnjaki, ki so sodelovali pri postavitvi sistema. Rodriguez je pristavil, da je projekt tudi izvrstna promocijska poteza za tamkajšnja podjetja in da bi si ga po njegovem lahko privoščili tudi v velikih mestih. DPA
V državnem zboru so se kasneje sestali predstavniki poslanskih skupin, ki so na posvetu z izjemo DeSUS dosegli enotno stališče. Takoj zatem so ga predstavili še predstavnikom konfederacije sindikatov javnega sektorja, pogajalske skupina dela sindikatov javnega sektorja, sedmih sindikalnih central, sindikata
 upokojencev , Zveze društev upokojencev Slovenije in sodnega sveta.V DeSUS bodo svoje stališče sporočili v petek
V sindikatu
 upokojencev  menijo, da mora slovensko obvezno pokojninsko zavarovanje delavcem po upokojitvi zagotavljati višini plače primerljivo pokojnino. "Razmerje med povprečno plačo in povprečno starostno pokojnino se mora vrniti na razmerje iz leta 2000 oziroma na 1:0,7. Država mora to razmerje jamčiti s proračunskim sofinanciranjem pokojninske blagajne," menijo v sindikatu.
Pogodbo o izvajanju storitev javne fizioterapije v Domu upokojencev Ptuj je v imenu mestne občine Ptuj podpisal župan dr. Miroslav Luci, v imenu Doma upokojencev pa direktorica magistra Kristina Dokl. Župan je ob tej priložnsoti povedal, da podpis pogodbe v bistvu pomeni začetek urejanja zadev na tem področju. Pri odločitvi za koncesije so poskušali iskati rešitve, ki bi bile ugodne za uporabnike, da bi jim zagotovili in približali kvalitetne fizioterapevtske storitve. Po njegovem prenos dejavnosti iz bolnišnice v dom
 upokojencev  te v ničemer ne ogroža, ker fizioterapija ne bo odigrala ključne vloge pri kategorizaciji bolnišnice. S prenosom dela dejavnosti iz zdravstvene v nezdravstveno ustanovo pa se je strinjalo tudi ministrstvo za zdravstvo kot ustanovitelj bolnišnice. Mag. Kristina Dokl, direktorica Doma upokojencev Ptuj, se je ob podpisu koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe fizioterapije pri njih najprej zahvalila županu in službam mestne občine za vse opravljeno delo pri pridobivanju koncesije, ki je bilo vse prej kot lahko. Opraviti je bilo potrebno veliko razgovorov, od katerih so tudi v domu upokojencev pričakovali več, saj so glede na pogoje zmožni opraviti več kvalitetnih fizioterapevtskih storitev kot za en tim. Z odprtjem centra za zdravje so dvignili standard svojih zavrovancev in fizioterapevtske storitve približali tudi zunanjim uporabnikom. Načrtujejo, da bi jih približali uporabnikom tudi na dom. Ker delajo dobro, ni nobene bojazni, da bi sedaj, ko delajo tudi za druge, prišlo do težav pri izvajanju dejavnosti za njihove varovance. Na razpolago imajo dva fizioterapevtska tima, en prihaja z novembrom. Delali bodo po specialnostih oziroma specifičnostih, timov ne bodo ločelovali glede na uporabnike.
Pogodbo o izvajanju storitev javne fizioterapije v Domu upokojencev Ptuj je v imenu mestne občine Ptuj podpisal župan dr. Miroslav Luci, v imenu Doma upokojencev pa direktorica magistra Kristina Dokl. Župan je ob tej priložnsoti povedal, da podpis pogodbe v bistvu pomeni začetek urejanja zadev na tem področju. Pri odločitvi za koncesije so poskušali iskati rešitve, ki bi bile ugodne za uporabnike, da bi jim zagotovili in približali kvalitetne fizioterapevtske storitve. Po njegovem prenos dejavnosti iz bolnišnice v dom upokojencev te v ničemer ne ogroža, ker fizioterapija ne bo odigrala ključne vloge pri kategorizaciji bolnišnice. S prenosom dela dejavnosti iz zdravstvene v nezdravstveno ustanovo pa se je strinjalo tudi ministrstvo za zdravstvo kot ustanovitelj bolnišnice. Mag. Kristina Dokl, direktorica Doma upokojencev Ptuj, se je ob podpisu koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe fizioterapije pri njih najprej zahvalila županu in službam mestne občine za vse opravljeno delo pri pridobivanju koncesije, ki je bilo vse prej kot lahko. Opraviti je bilo potrebno veliko razgovorov, od katerih so tudi v domu
 upokojencev  pričakovali več, saj so glede na pogoje zmožni opraviti več kvalitetnih fizioterapevtskih storitev kot za en tim. Z odprtjem centra za zdravje so dvignili standard svojih zavrovancev in fizioterapevtske storitve približali tudi zunanjim uporabnikom. Načrtujejo, da bi jih približali uporabnikom tudi na dom. Ker delajo dobro, ni nobene bojazni, da bi sedaj, ko delajo tudi za druge, prišlo do težav pri izvajanju dejavnosti za njihove varovance. Na razpolago imajo dva fizioterapevtska tima, en prihaja z novembrom. Delali bodo po specialnostih oziroma specifičnostih, timov ne bodo ločelovali glede na uporabnike.
V organizaciji Društva upokojencev Ptuj in Šahovskega društva Ptuj je bilo izvedeno 4. državno prvenstvo
 upokojencev  ekipno v šahu. Po predhodnih regijskih tekmovanjih so se finalnega dela udeležile vse prvouvrščene ekipe razen z dolenjske regije. Tekmovanje je v okviru prireditev v počastitev 50-letnice DU Ptuj. Slavili so ptujski šahisti, ki so nastopili pod vodstvom Konrada Horvata, v ekipi pa so bili še Viktor Pernat, Djurica Škarja, Martin Majcenovič ter Janko Bohak. Iz 8 partij so Bohak, Škarja in Pernat dosegli po 6, Majcenovič pa 4,5 točke.
POSEBEJ SE ZAHVALJUJEMO GASILSKEMU DRUŠTVU, SINDIKATU IN PODJETJU TALUMA KIDRIČEVO, PODJETJU IN GASILCEM M.P.P. STP IZ MARIBORA, RESTAVRACIJI PAN KIDRIČEVO, DRUŠTVU
 UPOKOJENCEV  LOVRENC, GOVORNIKOMA ZA POSLOVILNE BESEDE, PEVSKEMU ZBORU ZA ODPETE ŽALOSTINKE, G. ORGANISTU, G. ŽUPNIKU ZA OPRAVLJEN OBRED TER POGREBNEMU PODJETJU MIR.
Hvala g. župniku za opravljen obred, govornikoma za poslovilne besede, pevcem Feguš in nonetu Obrtne zbornice Ptuj za odpete žalostinke ter hvala za odigrano Tišino. Zahvaljujemo se ZŠAM Ptuj, Društvu
 upokojencev  Videm in podjetju MIR.
Ema pravi, da je potrebno biti večkrat lačen kot sit, kar naj bi bil pravi recept za visoko starost. Slavljenka se je razveselila prisrčnih in iskrenih obiskov domačega zdravnika dr. Ivana Masiča, župnika Bogdana Špacapana, predstavnikov Rdečega križa, Društva
 upokojencev , učencev osnovne šole in še številnih predstavnikov drugih institucij. Brez sladke in veličastne torte pa seveda tudi ni šlo.
Črni Vrh nad Idrijo, Ljubljana - V soboto bo ljubljanska družba Sanolabor, ki je v obnovo, povečavo in preureditev nekdanjega hotela Bor v Črnem Vrhu nad Idrijo v dom za
 upokojence  vložila okrog milijardo tolarjev, v domu pripravila neuradni dan odprtih vrat. Stavba s 140 starostnikom namenjenimi posteljami je pripravljena, da začne služiti svojemu namenu. Uradno naj bi jo odprli prihodnji mesec.
Posebno vzdušje je bilo te dni v prelepi vasici Podgozd pri Dvoru. Vaščani so postavili zlatoporočencema 25 metrov visok mlaj, zvečer so jima po starem običaju zapeli in izročili darilo. Člani Konjerejskega društva Suha krajina so slavljenca in svate z vozovi odpeljali k zlati poroki v cerkev sv. Mohorja in Fortunata, kjer jih je po petdesetih letih spet poročil župnik Franc Povirk. S trdim delom sta se Anton in Matilda prebijala skozi življenje. V zakonu so se jima rodile štiri hčerke: Marija, Antonija, Verica in Jožica, na stara leta pa jima delajo družbo številni vnuki in vnukinje. Zlatoporočencema sta čestitala župan občine Žužemberk Franc Škufca in matičarka Marica Ban na posebni slovesnosti, ki so jo imeli vsi domači skupaj s številnim sorodstvom v gostilni Rojc na Laščah, čestitki pa so se pridružili tudi člani Društva
 upokojencev  Dvor in konjeniki.
Ljubljana, 29. januarja (STA) - Vlada je danes sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, njegov sprejem v DZ pa pričakuje februarja. Potrdila je sklenitev dogovora o višini povprečnine za občine, soglašala z ustanovitvijo samostojne Slovenske turistične organizacije ter imenovala nove nadzornike Kapitalske družbe. Z rebalansom se proračunski primanjkljaj povečuje na 1,39 milijarde evrov. Po evropski metodologiji je to 2,89 odstotka BDP, po slovenski pa 3,62 odstotka BDP, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal finančni minister Dušan Mramor. Dodal je, da je rebalans usmerjen izrazito investicijsko. Skupaj s predlogom rebalansa vlada v DZ pošilja tudi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015. Njegov osnovni cilj je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna. Vlada je potrdila sklenitev dogovora z reprezentativnima združenjema občin o višini povprečnine za leto 2015. V prvem polletju bo občinam pripadala povprečnina v višini 525 evrov, v nadaljevanju leta pa v višini 500,83 evra. Zavezala se je, da bo do 30. junija z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi zagotovila znižanje stroškov občin za 22,8 milijona evrov letno. Vlada se je seznanila z zbirnim predlogom skupnih kadrovskih načrtov pravosodnih organov za leto 2015. Dovoljenih bo 4665 zaposlitev. Vlada je sprejela socialni sporazum za obdobje 2015-2016, ki so ga socialni partnerji parafirali 20. januarja, njegov podpis pa je predviden 5. februarja. Finančni minister je zagotovil, da razen nepremičninskega davka letos ne bo povečanja davčnih bremen. Vlada je sprejela predlog novele zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Spremembe so potrebne predvsem zaradi nove uredbe, ki predvideva postopno uvedbo novega pametnega tehnološko naprednejšega tahografa. Vlada je znižala sejnine v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. Stalni del sejnin se znižuje s 100 evrov na 50 evrov bruto, v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regulatornih nalog, s 150 evrov na 75 evrov bruto in v javnih skladih s 50 evrov na 25 evrov bruto. Spremenljivi del sejnin se znižuje za 50 odstotkov. Vlada se je seznanila z informacijo o solidarnostnem skladu EU za zimsko ujmo februarja 2014. Slovenija je iz tega sklada upravičena do 18,4 milijona evrov sredstev, ki jih mora porabiti v 18 mesecih po nakazilu. To v Banki Slovenije pričakujejo marca. Vlada je podprla predloge novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo, novele zakona o spodbujanju razvoja turizma ter novele zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij, s katerimi skupina poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem predlaga izdvojitev Slovenske turistične organizacije izpod okrilja agencije Spirit Slovenija. Vlada je imenovala tri nove člane nadzornega sveta Kapitalske družbe. To so Boris Žnidarič, Cirila Surina Zajc in Ladislav Rožič, preostale tri člane pa imenujejo predstavniki
 upokojencev  in sindikatov. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči 1. februarja.
V nadaljevanju je nastopil tudi trio Gorjanski škratje, ki so mu sledili tudi Mešani pevski zbori DU Škocjan, Šmarjeta, Straža in Kulturna skupina DU Žužemberk.
 Upokojence  pa so na kratko pozdravili tudi župan občine Dolenjske Toplice Franci Vovk in župan novomeške občine dr. Anton Starc ter Dragica Nenadič, predsednica pokrajinskega odbora DeSUS.
O ilegalnih prebežnikih sem pred časom že pisal. Strinjam se z gospo, da bodo za našo ubogo državico vse večje breme. Seveda pa ni mogla mimo očitkov, da mora med drugimi tudi ona preživljati upokojence. No, teh očitkov sem že kar vajen. Takole bom zapisal: v času aktivnega dela smo vsi zaposleni vplačevali del zaslužka v pokojninski sklad. Zato imamo vsi pravico zahtevati redno izplačevanje pokojnin! Če pa je nesposobna oblast zapravila naš denar, je to njena stvar. V ta sklad sem plačeval tudi del denarja od nadurnega dela, ki sem ga moral opravljati zaradi narave dela, ne pa po svoji želji. Ko se je takrat eden naših delavcev uprl, da ne more opravljati nadurnega dela, ga je podjetje celo prijavilo na delovno sodišče v Kranju! Torej za nas
 upokojence  ne dela nihče! Sami smo delali in varčevali zanje!
Zgodovina tega zapleta sega dejansko v leto 1971, ko sta se združili takratna Kmetijska zadruga Nova Gorica in Kmetijsko-vinarska zadruga Vipava v Kmetijski kombinat Vipava. Iz kombinatovega tozda Predelava pa je leta 1990 nastalo družbeno podjetje Agroind Vipava 1894, ki ga sestavljata vinska klet in mlekarna, v podjetju pa so se odločili za lastninjenje po zakonu o zadrugah in zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Agroind je prvo soglasje k programu lastninjenja dobil 12. februarja lani in nato v medijih objavil poziv zaposlenim, bivšim zaposlenim in
 upokojencem  k vpisu in vplačilu delnic iz notranjega odkupa, kjer je bilo naprodaj 22,3 odstotka družbenega kapitala ali v denarju 200 milijonov tolarjev. Vplačanih je bilo kar 245 milijonov, Agroindove delnice je na tak način kupilo 283 sedanjih ter 131 bivših zaposlenih in upokojencev. 126 bivših zaposlenih je nakup opravilo prek pooblaščenega odvetnika Dušana Kecmana iz Ljubljane, kredite za nakup jim je odobrila borznoposredniška hiša PM&BPD d.o.o. iz Ljubljane, omenjeni bivši zaposleni pa so s tem postali 10-odstotni solastniki podjetja. V vodstvu Agroinda pa so po mnenju prizadetih delničarjev menili, da je na pogodbah "domnevno 6 podpisov ponarejenih", zato so proti neznanemu storilcu vložili kazensko ovadbo. Agroind zastopa odvetnik Mitja Zupan, ki je mož direktorice Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo Mire Puc, kar prizadete delničarje najbolj "moti".
Zgodovina tega zapleta sega dejansko v leto 1971, ko sta se združili takratna Kmetijska zadruga Nova Gorica in Kmetijsko-vinarska zadruga Vipava v Kmetijski kombinat Vipava. Iz kombinatovega tozda Predelava pa je leta 1990 nastalo družbeno podjetje Agroind Vipava 1894, ki ga sestavljata vinska klet in mlekarna, v podjetju pa so se odločili za lastninjenje po zakonu o zadrugah in zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Agroind je prvo soglasje k programu lastninjenja dobil 12. februarja lani in nato v medijih objavil poziv zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem k vpisu in vplačilu delnic iz notranjega odkupa, kjer je bilo naprodaj 22,3 odstotka družbenega kapitala ali v denarju 200 milijonov tolarjev. Vplačanih je bilo kar 245 milijonov, Agroindove delnice je na tak način kupilo 283 sedanjih ter 131 bivših zaposlenih in
 upokojencev . 126 bivših zaposlenih je nakup opravilo prek pooblaščenega odvetnika Dušana Kecmana iz Ljubljane, kredite za nakup jim je odobrila borznoposredniška hiša PM&BPD d.o.o. iz Ljubljane, omenjeni bivši zaposleni pa so s tem postali 10-odstotni solastniki podjetja. V vodstvu Agroinda pa so po mnenju prizadetih delničarjev menili, da je na pogodbah "domnevno 6 podpisov ponarejenih", zato so proti neznanemu storilcu vložili kazensko ovadbo. Agroind zastopa odvetnik Mitja Zupan, ki je mož direktorice Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo Mire Puc, kar prizadete delničarje najbolj "moti".
Pred leti so krajani Guncelj sami, z lastnimi močmi in lastnim denarjem zgradili Dom krajanov. Pred dobrima dvema letoma je svet krajevne skupnosti Gunclje-Male Vižmarje dom podaril tamkajšnjemu društvu upokojencev, samo da ne bi prišel v občinsko last. Toda krajevne skupnosti so ukinili in mestna občina Ljubljana je dom vzela, zamenjala ključavnice na vratih, začela pobirati najemnino, krajani pa so ostali z dolgim nosom. "Dom smo zgradili krajani sami, ostati mora naš," pravi predsednik tamkajšnjega društva
 upokojencev  Josip Žitnik. Seveda so šli vsi na sodišče. Na prvi stopnji so sodniki ugotovili, da ima prav občina, da je pogodba nemoralna in da so hoteli krajani izigrati občino, krajanom pa je dalo prav zemljiškoknjižno sodišče, saj je dom vpisan kot njihova last. "Za javne potrebe lahko skrbi samo država in ne društvo upokojencev," je dejal Vojko Grunfeld, načelnik oddelka za lokalno samoupravo v mestni občini Ljubljana. Tega, da smo vsi občinski, ni rekel, krajani pa čakajo, kaj bo reklo sodišče, saj so se pritožili.
To je dilema, kje potegniti črto, pri kateri generaciji vpeljati čisto nov pokojninski sistem. Sedanji
 upokojenci  so z uvedbo tako imenovane februarske formule nedvomno že plačali del cene za pokojninsko reformo - njihove pokojnine so se usklajevale počasneje, kot so rastle plače. Če uvedemo še indeksacijo, kot jo predlagamo, bodo to ceno plačevali še naprej. Težko si pa predstavljam, da bi sedanjim upokojencem preprosto nominalno znižali pokojnine. To je tudi ustavno popolnoma nemogoče, poleg tega pa so vse reforme, ki so se izvajale po svetu, izhajale iz tega, da se pravice obstoječih upokojencev ohranjajo, razen ko gre za indeksacijo.
Ne, moja pomirjevalna sporočila, kot jih vi imenujete, so naslovljena vsem, predvsem pa tako najmlajši generaciji kot tistim, ki se nanovo zaposlujejo, ter tudi obstoječim
 upokojencem . V vladi je res tudi stranka Desus, vendar ona zelo jasno poudarja, da nasprotuje predlagani indeksaciji pokojnin. Torej sam ne zagovarjam enakega stališča. Nobenega drugega ukrepa namreč ne vidim, s katerim bi lahko posegli v pravice obstoječih upokojencev, in tudi nihče drug še ni predlagal nič boljšega. Opozicija sicer govori o reviziji privilegiranih pokojnin... Sam reviziji prav nič ne nasprotujem, vendar pa lahko revizija pomeni predvsem preverjanje, ali so v določenih primerih določeni upokojenci pokojnine pridobili po zakoniti poti. Pomeni lahko pomembno odpravo krivic, ne more pa rešiti vseh težav pokojninskega sistema.