Prikazujem 221-222 od 222 konkordanc.
Nina Erčulj je pripravila nov vektor – krožno molekulo DNA , ki se lahko podvojuje hkrati z gostiteljsko celico in prenaša genetske informacije, ki jih vanjo vstavimo v laboratoriju. Novi vektor je namenjen za pripravo rekombinantnih proteinov v bakterijah. Pri svojem delu je izhajala iz vektorja pSB1, ki v sintezni biologiji predstavlja izhodiščni vektor, a mu manjkajo
 uporabne  lastnosti za pripravo točno določenih proteinov na osnovi vstavljene DNA. Za prilagoditev vektorja je v izhodiščni vektor z zapletenim postopkom zapored vstavila tri sintetične segmente DNA, ki so vektor iz klonirnega spremenile v ekspresijski. Ta združuje več lastnosti, ki bi jih lahko s pridom izkoristili številni raziskovalci. Najpomembnejša lastnost novega vektorja je, da je sestavljen iz modulov, ki jih je mogoče poljubno menjati in s tem prilagajati lastnosti vektorja potrebam posameznega poskusa. Razen tega je mogoče s preprostim postopkom na ravni DNA spremeniti lokalizacijo rekombinantnega proteina v celicah – lahko je v bakterijski citoplazmi ali v periplazmi. Da vektor res deluje, je dokazala s tem, da je vanj vstavila zapis za protein cistatin, ki so ga s pomočjo novega vektorja bakterije sintetizirale v topni in biološko aktivni obliki. Delo Nine Erčulj je prvo s tega področja na fakulteti in predstavlja osrednji del članka, ki je v tisku v uveljavljeni tuji raziskovalni reviji.
vek, človek z »vizijo«, odrešitelj. Govorimo o osebni karizmi, ki je spodbudila množice k slepi hoji za voditeljem. Karizma je osebnostna lastnost (lahko tudi pridobljena), ki odlikuje ljudi z močno vizijo, dobrimi govorniškimi sposobnostmi, predvsem pa posameznike z zelo dobro razvitim čutom za ljudi. Karizma je tako sama po sebi zelo vrla in
 uporabna  lastnost, vendar so jo in jo še vedno nekateri posamezniki uporabljajo za manipuliranje, zavajanje in izkoriščanje ter doseganje lastnih, škodljivih interesov. Zgodovina opiše precej takšnih ljudi z Adolfom Hitlerjem na čelu.