Prikazujem 1-20 od 31.839.700 konkordanc.
V poprečju in
 v  vseh panogah nemške predelovalne industrije v 29 odstotkih podjetij vidijo v minimalni plači glavno oviro. Minimalna plača je še posebej problematična za podjetja na vzhodu Nemčije. Tu okoli 60 odstotkov podjetij na področju distribucije in gradbeništva vidi v minimalni plači oviro za zaposlovanje beguncev.
Begunci bi morali imeti možnost, da takoj delajo in hkrati obiskujejo tečaje nemškega jezika. Potrebno je tudi pomembno povečati podporo za begunce v sosedah Sirije. Schengenske meje morajo biti prav tako zavarovane, da lahko deluje notranji trg. Koristno bi bilo tudi učinkovito preverjanje na nemški meji, so še ocenili
 v  Ifu.
Zdi se mi prav, da se zahteva dokaz o polnoletnosti, če naročiš alkohol, in vsaj po svojih izkušnjah sodeč, se ta zakon kar izvaja. Bi pa rekel, da mladi kar lepo sprejemamo utečeno slovensko tradicijo pitja, saj imamo
 v  mislih, da se brez tega skoraj nismo sposobni zabavati.
Šel bom
 v  Celje. Na informativne dneve grem predvsem po potrditev, svojo odločitev sem izoblikoval že prej. Odločal sem se glede na svoj uspeh, želje, informacije svetovalnih delavcev, staršev. Pričakujem dobre informacije in da začutim občutek, ki vlada na šoli.
Konec preteklega tedna so se začela dela pri uresničitvi druge faze gradnje na ureditvenem načrtu Podrožnik
 v  Mozirju. Delavci podjetja VNG Krajnc so pričeli z zemeljskimi deli, izkopom za začetek gradnje upravne stavbe.
V novo poslovno zgradbo, katere otvoritev je predvidena za letošnji občinski praznik, 25. septembra, naj bi se še letos preselile mnoge institucije. Nove prostore naj bi poleg Upravne enote Mozirje in Občine Mozirje pridobili tudi Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje in Geodetska uprava, ki trenutno poslujejo
 v  sila neprimernih prostorih. Prostora bo gotovo tudi za razne posameznike, ki bodo lahko svoje poslovanje preselili v dobro urejene in strankam dostopne prostore.
Eden izmed resničnih zakladov, ki jih reka Savinja skriva v svojih nedrih, je tudi populacija sulcev. Vsakdo lahko potrdi, da so omenjene ribe pravi kralji globin, sezona lova na njih pa traja od 1. novembra do 14. februarja.
 V  preteklem tednu je na skupinskem lovu ribiču iz Šoštanja uspel resnično trofejni ulov, ki se ga ne bi sramovali niti najbolj izkušeni mojstri te dejavnosti.
V Preseki pri kaštah je Miran Silovšek po dolgotrajnem boju potegnil iz vode kar 99 centimetrov in slabih devet kilogramov težkega sulca. Ulov torej, ki ga ne pozabiš! Mnogi ribiči, tako domači kot tisti, ki se vsako leto iz vse Slovenije vračajo
 v  Mozirje, da bi preizkusili ribiško srečo, so v letošnji sezoni že namakali umetne vabe širom porečja Savinje. Večina izmed njih je odšla domov zgolj z izkušnjo več in seveda željo po ponovni vrnitvi. Dvema je le uspelo potegniti iz mokrega objema to, za kar sta tudi postopala ob Savinji. Oba sulca pa sta bila za odtenek manjša kot ta, ki je bil ulovljen 15. decembra.
V Preseki pri kaštah je Miran Silovšek po dolgotrajnem boju potegnil iz vode kar 99 centimetrov in slabih devet kilogramov težkega sulca. Ulov torej, ki ga ne pozabiš! Mnogi ribiči, tako domači kot tisti, ki se vsako leto iz vse Slovenije vračajo v Mozirje, da bi preizkusili ribiško srečo, so
 v  letošnji sezoni že namakali umetne vabe širom porečja Savinje. Večina izmed njih je odšla domov zgolj z izkušnjo več in seveda željo po ponovni vrnitvi. Dvema je le uspelo potegniti iz mokrega objema to, za kar sta tudi postopala ob Savinji. Oba sulca pa sta bila za odtenek manjša kot ta, ki je bil ulovljen 15. decembra.
Stara navada je, da na praznik ali predvečer gospodovega razglašenja oziroma treh kraljev, mnogi pokadijo domove z blagoslovljenim kadilom in pokropijo z blagoslovljeno vodo. Na duri vhodnih vrat se zapišejo kratice G+M+B in letnica. Dolga leta ta običaj živi tudi
 v  Mozirju, kjer tradicijo ohranjajo kar tri skupine kolednikov.
»Živeli smo v eni majhni bajtariji. To je bila majhna hiška na obrobju kmetije. Namenjena je bila bivanju ostarelih, ki niso zmogli na kmetiji več delati. No,
 v  njej je živela naša velika družina. Oče je bil seveda rudar, mati pa je bila doma na kmetiji visoko v hribih,« strne kanonik spomine iz otroštva. Z očmi zazret globoko v preteklost išče drobce, ki bi ga popeljali sedem ali celo osem desetletij nazaj. V čas brezskrbne mladosti v krogu številne družine.
»Živeli smo v eni majhni bajtariji. To je bila majhna hiška na obrobju kmetije. Namenjena je bila bivanju ostarelih, ki niso zmogli na kmetiji več delati. No, v njej je živela naša velika družina. Oče je bil seveda rudar, mati pa je bila doma na kmetiji visoko
 v  hribih,« strne kanonik spomine iz otroštva. Z očmi zazret globoko v preteklost išče drobce, ki bi ga popeljali sedem ali celo osem desetletij nazaj. V čas brezskrbne mladosti v krogu številne družine.
»Živeli smo v eni majhni bajtariji. To je bila majhna hiška na obrobju kmetije. Namenjena je bila bivanju ostarelih, ki niso zmogli na kmetiji več delati. No, v njej je živela naša velika družina. Oče je bil seveda rudar, mati pa je bila doma na kmetiji visoko v hribih,« strne kanonik spomine iz otroštva. Z očmi zazret globoko v preteklost išče drobce, ki bi ga popeljali sedem ali celo osem desetletij nazaj.
 V  čas brezskrbne mladosti v krogu številne družine.
Vprašam ga, če je takrat pomislil, da bo moral Mozirjane "prenašati" tako dolgo. »Kje pa, takrat nisem pomislil niti na to, da bi lahko živel tako dolgo, kot živim. Hvala Bogu. Mozirja sem se hitro navadil. Tu ni bilo industrije in podobnih zadev.
 V  Trbovljah je bilo popolnoma drugače. Jaz pa sem vedno imel rad naravo in hribe. Pod enim izmed njih, pod Sveto planino, sem se tudi rodil in preživel lepa otroška leta,« doda in se zopet zamisli.
Ob koncu najinega pogovora mu v imenu vseh bralcev tega pisanja zaželim obilo toplote, ki naj poživlja njegovo utrjeno telo. In pa še veliko let,
 v  katerih nas bo spominjal, da velja stopati skozi življenje zgolj z optimizmom, dobro voljo in nenarejenim nasmehom. S strpnim obnašanjem do sočloveka, ki nam je postavljen na pot z nekim namenom. Vedno dobrim.
izvirni znanstveni članki
 v  revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI
izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih
 v  podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI
Od tega mora študent najmanj 40 ECTS pridobiti tako, da opravi izpite iz ponujenih predmetov, 10 ECTS študent pridobi z aktivnim udeležbo na seminarjih, doktorski izpit je vreden 5 ECTS prav toliko pa tudi izdelava doktorske disertacije in njen javni zagovor (5 ECTS). Študent modula matematično izobraževanje mora v okviru 40 ECTS izmed ponujenih predmetov izbrati za vsaj 15 ECTS matematičnih predmetov, za vsaj 5 ECTS predmetov, ki se nanašajo na uporabo modernih tehnologij
 v  matematičnem izobraževanj in za vsaj 10 ECTS humanistično izobraževalnih predmetov (v okviru horizontalne izbirnosti lahko na drugih članicah UL). V okviru humanistično izobraževalnih predmetov se kandidati seznanijo s problematiko celotne vertikale matematičnega izobraževanja od OŠ do univerze.
Kandidati na modulu matematično izobraževanje opravijo obveznosti dispozicije. V okviru dispozicije študent v prvem letniku pripravi projekt in predstavitev posamezne matematične vsebine, ki jih praktično večkrat predstavi ustrezni šolski populaciji. S predstavitvijo študent pokaže tako temeljno matematično razumevanje, kot praktično didaktično spretnost. Tak nastop oceni komisija dveh univerzitetnih učiteljev in učitelj praktik (5 ECTS). Tekom prvega in drugega letnika študent sodeluje v odkriti diskusiji/argumentu, ki poteka v okviru seminarskih srečanj in kjer se argumentirano predstavljajo in diskutirajo vsebinske in didaktične ideje projektov in predstavitev študentov.
 V  okviru predstavitev in diskusije se študentje preizkusijo v obvladovanju tako osnovnošolske, srednješolske kot univerzitetne izobraževalne prakse. Študentje hospitirajo na projektnih nastopih drugih študentov (5 ECTS).
 V  prvem letniku si doktorand izbere 20 ECTS iz ponujenih predmetov in 5 ECTS seminarjev oz. dispozicijo na modulu matematično izobraževanje. Študent si predmete in seminarje izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela. Ostalih 35 ECTS kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu. Skupaj je to 60 ECTS.