Prikazujem 641-647 od 647 konkordanc.
Izračun je bil pripravljen tako, da bi ena
 vrednotnica  predstavljala približno en dan pokojninske dobe izvajalca dela, je pojasnil Levanič.
SDS je sicer predlagala še dopolnila, ki bi umaknila predlagano uvedbo sistema
 vrednotnic . Zanje danes ni bilo dovolj podpore, četudi so jim bili naklonjeni tudi v DL. Podporo dopolnilom je na koncu izkazalo 39 poslancev, odreklo pa prav toliko.
Mnogi poslanci so prepričani, da bodo vrednotnice pomenile dodatno administrativno breme in da ne bodo zajezile sive ekonomije. Prav tako so ocenili, da je predvideni pavšalni znesek za
 vrednotnico  nesorazmeren z uveljavljenimi razmerji med prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v drugih oblikah dela.
Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je očitke, da predvideni sistem vrednotnic uvaja dodatne administrativne obremenitve, zavrnila. Do teh bi prišlo, če se socialnih prispevkov od osebnega dopolnilnega dela ne bi odvajalo v pavšalnem znesku, verjame. Prav tako se ni strinjala, da s pavšalom prihaja do odstopanja od pokojninskega sistema. Vrednost
 vrednotnice  je namreč vezana na pokojninsko zakonodajo in 60 odstotkov povprečne plače oz. v tem trenutku 210 evrov. Ko bo imel izvajalec vplačanih vrednotnic za 210 evrov, bo imel priznan en mesec pokojninske dobe, je pojasnila.
Na računu mora biti označen kraj in datum izdaje računa, ime podjetja, sedež, stalni naslov ter davčna številka, prodajna cena blaga oziroma storitve z vračunanim davkom na dodano vrednost (DDV) in prodajna vrednost blaga oziroma storitev z vračunanim DDV-jem ter znesek davka na dodano vrednost, vračunan v prodajno vrednost blaga oziroma storitve. Računov ni treba izdajati le kmetom, ki prodajajo kmetijske izdelke na tržnici. Računi tudi niso potrebni pri prodaji vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice), pri prodaji znamk, kolekov,
 vrednotnic  in obrazcev v poštnem prometu, pri prodaji periodičnega tiska in prodaji na avtomatih. V omenjenih primerih se podatki o prodaji zagotovijo s popisom začetnih in končnih zalog, ta pa mora biti opravljen najmanj enkrat na mesec. (ab)
Ljubljana, 17. junija (STA) - Parlamentarni odbor za delo, ki se je na današnji nujni seji sicer lotil vladnega predloga novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, je nadaljevanje seje zaradi nesklepčnosti preložil. Predvidoma jo bodo nadaljevali v četrtek. Polovica članov iz opozicijskih strank se ni udeležila seje, pri tem pa ni niti zagotovila nadomestnih poslancev niti se ni opravičila, je po seji novinarjem pojasnila predsednica odbora Alenka Črnak Meglič (SD). Po predlogu novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki ga je vlada pripravila za obravnavo po skrajšanem postopku, bo mogoče priti do tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila z vrednotnico. Sredstva so v letošnjem proračunu zagotovljena, je povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Upravičenci bi prejeli
 vrednotnico  v višini, v kateri je sofinanciran tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila. Tehnični pripomoček bi lahko kupili pri kateremkoli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Sloveniji ali izvedli prilagoditev vozila pri kateremkoli izvajalcu takšne prilagoditve. Poleg omenjene spremembe želi vlada tudi težko in najtežje gibalno oviranim invalidom omogočiti pridobitev izšolanega psa pomočnika, in sicer s koncem leta 2015, je povedala ministrica. Predsednica odbora Črnak Megličeva je pozdravila, da prihaja do poenostavitve postopkov. To bo dobrodošlo za uporabnike tovrstnih storitev, je dejala. "Predlog novele prinaša nekaj dobrega," je menila. V praksi se bo številnim invalidom stanje izboljšalo, menijo v SDS, ki predlog po besedah Štefana Tislja podpirajo. Pripravili pa so tudi predlog za pravico do tolmača za gluhoslepe, ki bo dopolnilo odbora in mu je ministrica danes dala zeleno luč. V Društvu distrofikov Slovenije po besedah njegovega predsednika Borisa Šuštaršiča menijo, da predlog novele zmanjšuje "procesno birokratizacijo za invalide". Po drugi strani pa je bil Iztok Suhadolnik iz zveze Sonček bolj kritičen. Po njegovih besedah je marsikatera skupina invalidov prezrta. Pravico do osebne mobilnosti morajo imeti vsi invalidi, tudi tisti, ki nimajo osebnega vozila, da bi ga lahko prilagodili, je poudaril.
Za izboljšavo sistema je treba začeti pri upravnih enotah in jih seznaniti, da so pristojne za izdajo vrednotnic. Pridobiti bi morale tudi soglasje lastnikov gozdov, na katerih predelih in parcelah je gobe in druge gozdne sadeže mogoče nabirati, in to bi moralo biti opredeljeno tudi v
 vrednotnicah , predlaga Beja. Zdaj vrednotnice ne določajo, kje posameznik lahko gozdne pridelke nabira: ali le v svojem ali tudi "sosedovem" gozdu.