Prikazujem 1-20 od 201.171 konkordanc.
Glavni izvajalec del je Cigrad, ki je prevzel gradnjo po dolgotrajnih pogovorih. Vrednost investicije je namreč okoli milijarde tolarjev, kar ni majhen zalogaj. Podizvajalsko podjetje VNG Krajnc ima s Podrožnikom že dobre izkušnje, saj je opravilo večino zemeljskih del oziroma izkopov že za prvo fazo gradnje, torej poslovni center Tuš. V njihovi domeni je bila tudi gradnja celotne komunalne infrastrukture.
 Znanje  in izkušnje naj bi zagotavljali dovolj velik razlog za uspešno izveden projekt.
Niti ne. Če imaš zdravo pamet in če veš kaj zdrava prehrana pravzaprav je, potem živeti zdravo res ni težko. To pa lahko veš le tako, če razumeš potrebe celice. V tem primeru tudi veš, da je ogromno kvazi čudežnih diet skreganih z logiko in s povprečnim
 znanjem  iz gimnazijske biologije. Zdravo prehranjevanje pametnega človeka otežuje le na splošno bolj osiromašena zemlja. Življenje v smeri samooskrbe tako lahko zelo pomaga.
- Dosedanji točkovni sistem, ko sta o vpisu v srednje šole, kadar so ga omejile, enakovredno odločala šolski uspeh od 5. do 8. razreda in ocene pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku na eni ter zbrane točke pri zunanjem preverjanju
 znanja  iz matematike in slovenščine osmošolcev na drugi strani, je ukinjen. Zakaj?
Direktor Tovarne močnih krmil magister Davorin Kralj pa je ob pomembnem priznanju "njegovi tovarni" povedal: "Gre za priznanje Kmetijskemu kombinatu Ptuj in Tovarni močnih krmil v Dražencih. Pri tem ne gre samo za kakovost proizvoda, temveč za kakovost upravljanja proizvodnih procesov. Veseli smo, da je naš trud poplačan s tem priznanjem, saj je bilo potrebne nemalo dobre volje in
 znanja , da smo dokazali, da so naše sposobnosti, zmogljivosti, znanje sodelavcev, enakovredno primerljive s tistimi na evropskem trgu. Želimo se približati našim odjemalcem in se zavedamo, da je standard kakovosti ISO 9001 le eno od priznanj, da pa bodo končno oceno kakovosti našega proizvoda dali odjemalci. Pri pridobitvi certifikata gre predvsem gre za spremembo v miselnosti sodelavcev. Priznati je treba, da je veliko stvari, ki jih zahteva ta standard, v podjetju že obstajalo, vendar se mnoge stvari niso upoštevale, saj smo ljudje včasih nedosledni. Gre predvsem za to, da je treba vnesti nov duh, duh kakovosti, in uvesti oziroma uveljaviti sožitje med tehniko in ljudmi. Upam, da je priznanje dokaz, da smo na pravi poti. V primeru naše investicije, vredne milijon nemških mark, gre za pomemben projekt in za velika finančna sredstva. Imamo popolnoma na novo avtomatizirano proizvodnjo, kjer je možno vsak korak od sprejema, mešanja do vseh procesov, ki so v našem postopku prisotni, dokazati za nazaj in primerno ukrepati. To pomeni, da je v vsakem trenutku možno ugotoviti, kje je morebitna napaka. Avtomatizacija ima zelo velike zmogljivosti, sproti lahko ugotavljamo, kdo z imenom in priimkom se skriva za kakovostjo ali nekakovostjo, včasih v šali rečemo, da ima kakovost svoj rojstni datum, pa tudi številko čevljev. Prav te tehnološke spremembe so pripomogle, da smo uspeli v tem času pridobiti certifikat kakovosti. To pa je obenem tudi velika obveza in velika odgovornost. Osebno verjamem, da jo bomo zmogli, seveda pa bomo hvaležni našim odjemalcem za vsak namig, kaj z našim proizvodom morebiti še ni v redu. Naš cilj je stalno izboljševanje kakovosti proizvodov in poslovanja. Da res dokažemo kakovost, se bomo našim odjemalcem približali tudi tako, da bomo znižali cene. Mislim, da je tudi to kakovost, ki je bodo veseli. Poblaščena institucija, ki je opravila presojo kakovosti v našem podjetju, nas bo vsako leto znova preverjala, ali se držimo pravil in postopkov, ki smo si jih zapisali, in seveda tudi morebitne reklamacije naših kupcev, čeprav verjamem, da teh ne bo."
....Kdo ima več znanja, ne bomo nikoli izvedeli, saj ne poznamo takšne tehnice. V šoli je pomembno predvsem, kako
 znanje , ki ga nosiš v sebi, prenesti na učenca."
Laščani so se tako predstavili kot izkušena ekipa in predvsem v končnici imeli dovolj
 znanja  in odločnosti, da jih pritisk ni zmedel. Na novinarski konferenci se je domači trener Drago Karalić sicer pritoževal nad velikim številom osebnih napak, vendar statistika pove, da so jim sodniki dosodili samo pet osebnih več kot gostom (35:30), kar glede na njihov način igre v obrambi niti ni veliko. Res pa je, da so Laščani kar 42 točk dosegli s prostimi meti (42:50), kar pomeni, da so delali »pametnejše« osebne napake, ki niso bile kaznovane s prostimi meti.
Revija National Geographic, ki slovi po čudovitih fotografijah in poljudno napisanih strokovnih reportažah in potopisih, je ta mesec spremenila podobo. Že naslovnica je bolj sodobna in opozarja tudi na povezavo z medmrežjem. Uredniki zagotavljajo, da vizualna posodobitev ne pomeni odpovedi dosedanjemu vodilu, to je razširjanju
 znanja  geografije. Reuters
»Privržencem se zahvaljujem za imenitno podporo,« je poročevalcem s tekme dejal Razingar. Ti so ga tudi pohvalili za že dobro
 znanje  češkega jezika. Naš igralec je tako na štirih tekmah pri novem klubu zabil skupaj tri gole, dvakrat pa je tudi podal.
V Zavrču je bila sončna sobota dan veselja za mnoge; še najbolj za učence in delavce šole, in pomemben zgodovinski trenutek za malo haloško občino, ki ji je kot prvi po dobrih 20 letih na območju Haloz uspelo zgraditi novo šolo. Začetki šolanja otrok v Zavrču segajo v daljno leto 1780, ko je pouk potekal v mežnariji, nato v Murkovi hiši in v današnjem gostišču Pongrac, je povedal ravnatelj OŠ Cirkulane in podružnice Zavrč Franc Kekec in nadaljeval: "Prostora za pouk je zmanjkovalo in leta 1888 je bila sezidana šola, ki se je lani umaknila sedanji lepi zgradbi. Šola, ki je ni več, ni zadostila potrebam po šolskem prostoru, zato so se morali završki učenci višjih razredov od leta 1962 voziti drugam, najprej v ptujsko Mladiko in nato v Cirkulane. Čeprav se je šola v Zavrču večkrat "zidala", smo razgovore za današnjo šolo imeli leta 1991 v takratni občini Ptuj s Kristino Šamperl - Purg, Petrom Vesenjakom in Mirkom Šobom. Potem so nastale nove občine, pričeli smo gradnjo prizidka, stara šola se nam je podrla in ostali smo brez šolske strehe. Prijazno nam jo je ponudil naš gospod župnik in se mu za to še posebej zahvaljujemo. Z današnjim dnem se začenja novo obdobje šolanja otrok v Zavrču. Ne bo se jim treba več voziti, saj se bodo šolali v svojem kraju in z njim tudi zaživeli. Naša skupna želja pa je, da bi učenci iz te šole odhajali v svet bogati predvsem z
 znanjem ."
Dijaki vseh udeleženih gimnazij smo se razdelili v tri skupine: video, kiparsko in Unesco skupino. Delavnice so potekale vsak dopoldan pod strokovnim vodstvom mentorjev. V kiparski delavnici je vsak dijak pustil svoje
 znanje  v kamnu, ki stoji nad piransko osnovno šolo. V video delavnici smo se naučili osnov snemanja in za konec pripravili kratek film. V Unesco delavnici pa smo se seznanili s samo organizacijo in njenimi cilji. Zraven tega smo se z barko popeljali do sečoveljskih solin, si ogledali piransko gimnazijo in obiskali občinski urad.
Med slovenskimi izkušnjami uveljavljanja knjižnic sta bili zanimivi predstavitvi Borze
 znanja  iz Knjižnice Otona Župančiča in Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Mariborske knjižnice. Oba projekta sta izjemno uspešna in veljalo bi razmisliti o možnostih izvajanja v naši knjižnici.
Murska Sobota - Približno140 udeležencev se je konec tedna ukvarjalo z izzivi sodobne šole, kjer ne gre predvsem za delovanje institucije temveč dileme, ki močno vplivajo na položaj in vlogo šole. To so globalizacija, informacijska družba, spreminjajoči se pojem znanja, razmerje med
 znanjem , spretnostjo in veščino, metode poučevanja in učenja, preverjanje in ocenjevanje, mehanizmi prehoda med šolami, upoštevanje individualnosti, razvijanje kritičnosti in drugo. Izrazito strokovna razprava ni načenjala političnih tem. Če želite spreminjati sistem, je treba sodelovati z lokalnimi skupnostmi in šolami in upoštevati prostor, kjer živimo, in to pogojuje mnogo stvari, je na tiskovni konferenci dejal Ivan Lorenčič, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za šolstvo. V okviru srečanja so podelili tudi priznanja Zavoda za šolstvo štirim svetovalkam, in sicer Ireni Kumer, predstojnici OE Murska Sobota za požrtvovalno delo pri uvajanju devetletne OŠ, dr. Zori Rutar Ilc, višji svetovalki za srednje šole iz Ljubljane za izjemen prispevek k strokovnemu ugledu zavoda, Mirjam Senica, samostojni svetovalki za predšolsko vzgojo iz Slovenj Gradca za izjemen prispevek k razvoju metod predšolske vzgoje in Anki Zupan, pomočnici direktorja, vodji programa načrtovanje in razvoj za izjemen prispevek k spodbujanju ustvarjalnosti delavcev zavoda.
Meta Trček (uvod, priredba osnovnega besedila), Marjan Vidmar, Bojan Žlender, Andrej Likar, Slavko Cankar (osnovno besedilo), Irena Bohorč (Učimo se angleško), Breda Dervišič (Učimo se nemško), Jože Skaza (Jaz ljubim slovenščino), Katka Kurent (Logična uganka), Jože Petelin (Skrivalnica), Irena Lesjak Kelvišar (Za naravoslovne detektive), Anita Hvala Jesenko (Korak k boljšemu učenju, Miselni vzorec), Barbara Zych (Test
 znanja ), Bine Rogelj (Smrklja in Smrkavec), Matjaž Schmidt (ilustracije)
Njegov drugi celovečerec, Prah, je iz Celjskih pa ne samo teh kinematografov izginil, kot da bi ga odpihnil veter. Tako tale pogovor prihaja malce pozno; objavljamo ga kljub temu, iz enega vzroka. Milčo Mančevski je ustvarjalec, ki, čeprav redkobesedno, z razkrivanjem svojega pristopa k delu sproti pokaže, koliko
 znanja  je potrebnega za dober film…
Ljubljana, 24. marca (STA) - Vnašanje načel trajnostnega gospodarjenja in razvoja v poslovne modele podjetij vodi v večjo konkurenčnost. Zato je nujno, da tista podjetja, ki temu še ne sledijo, preoblikujejo svoje modele v tej smeri, če želijo, da bo slovensko gospodarstvo v prihodnosti uspešno, so se strinjali udeleženci okrogle mize na posvetu SID banke. Nekdanji evropski komisar, zdaj pa predsedujoči mednarodnemu panelu za vire pri ZN Janez Potočnik je opozoril na nujnost sistemskih sprememb. Z njim so se strinjali tudi nekateri vidnejši gospodarstveniki, ki poudarjajo, da jih v spremembe sili trg. V Sloveniji je torej vrsta podjetij, ki so uspešna in konkurenčna v mednarodnem okolju in ta praviloma že upoštevajo načela trajnostnega in krožnega gospodarjenja in razvoja. Toda večina pa je v Sloveniji takšnih podjetij, kot je poudaril predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, ki bodo morala narediti še korak naprej pri uporabi teh načel, zlati pa v učinkovitem upravljanju z viri. Krožno gospodarstvo predstavlja novo razvojno paradigmo, ki upošteva, da so viri omejeni. V izhodišču krožnega gospodarstva je zato učinkovito ravnanje z viri, ki hkrati zaradi boljšega izkoristka vodi v večjo produktivnost podjetij in konkurenčnost na mednarodni ravni. Potočnik poudarja, da se bomo morali več učiti od narave, ker je narava najboljši krožni sistem, ki je nastal na milijonih letih izkušenj. "Mi smo del narave, včasih pa se obnašamo kot invazivna bitja," je opozoril in dodal, da je sprememba neizogibna in da bo vse moralo iti v miselnem konceptu naših vrednot. Ključne ovire za te spremembe so po njegovem mnenju obnašanje ljudi, pomanjkanje dolgoročne konsistentnosti, branjenje zatečenega stanja, slabo upravljanje in pomanjkanje inplementacije ter silosni pristop. Cilj srečanja v sklopu serije strokovnih posvetov SID banke z naslovom Stičišče
 znanja  je spodbujanje razprave in iskanje rešitev, ki so odgovornim lahko v pomoč pri spodbujanju trajnostnega razvoja ter večanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na mednarodnih trgih.
Na testih opažamo, da je prehodnost v republikah nekdanje Jugoslavije približno takšna, kot v Evropi, morda celo nekoliko boljša. Toda, vsa Evropa je na ti. PISA testih slabša v primerjavi z Vzhodno Azijo. Ko pogledamo na splošno, imamo potencial. Naši otroci so inteligentni, toda ne dosegajo pričakovanih rezultatov. Azija je šla zelo daleč. V okviru Evrope so nekdanje jugoslovanske republike spet pod povprečjem. Slovenija je nekoliko boljša, a je na sploh problem funkcionalno
 znanje . Relativno dobro je reproduktivno znanje, ko naši otroci nekaj preberejo, lahko to ponovijo.
Uporabno znanje je pod povprečjem. To je pomembno, ker je dokazano, da je od uporabnega
 znanja  odvisen BDP. Ugotovljena je bila soodvisnost. Nobena država ne more biti bogata, če nima uporabnega znanja. Če smo mi vsi skupaj pod povprečjem v primerjavi z vzhodno Azijo, moramo nekaj narediti z našimi šolami. Glavna težava naše šole danes je reproduktivno učenje. Na podlagi vrste argumentov iz medicine, lahko rečem, da to ni fiziološko učenje. Zato ker se reproduktivno učijo najbolj primitivna živa bitja:ponovijo nekaj 50-krat ali 100-krat in spet si ne zapomnijo. Mi pa otroke v šolah silimo, da se tako učijo, da nekaj preberejo, ponavljajo lekcijo petkrat, jutri in pojutrišnjem in otrok jo bo znal, čez deset dni pa jo bo pozabil.
Uporabno znanje je pod povprečjem. To je pomembno, ker je dokazano, da je od uporabnega znanja odvisen BDP. Ugotovljena je bila soodvisnost. Nobena država ne more biti bogata, če nima uporabnega
 znanja . Če smo mi vsi skupaj pod povprečjem v primerjavi z vzhodno Azijo, moramo nekaj narediti z našimi šolami. Glavna težava naše šole danes je reproduktivno učenje. Na podlagi vrste argumentov iz medicine, lahko rečem, da to ni fiziološko učenje. Zato ker se reproduktivno učijo najbolj primitivna živa bitja:ponovijo nekaj 50-krat ali 100-krat in spet si ne zapomnijo. Mi pa otroke v šolah silimo, da se tako učijo, da nekaj preberejo, ponavljajo lekcijo petkrat, jutri in pojutrišnjem in otrok jo bo znal, čez deset dni pa jo bo pozabil.
Učitelje naučimo, da otrok ne more priti do dobrih rezultatov, če se učijo reproduktivno. Otrok se bo naučil, ponavljal, si bo zapomnil, ampak to ni uporabno znanje! Uporabno znanje je najvišja raven znanja, je vzporedno povezovanje informacij, ki jih imamo v glavi. Denimo: kaj imata skupnega morska sipa in France Prešeren? Večina ljudi odgovori, da sta živi bitji. Seveda. Potem rečejo: imata glavi. Ampak to velja za katerega koli človeka, jim jaz odvrnem. Moramo vzporedno asocirati in v glavi iskati rešitev. Po navadi ljudje ne najdejo rešitve in potem jim zastavim lažje vprašanje: kaj imata skupnega morska sipa in gosje pero. Tinta, vsi odgovorijo. Jaz pa sem od gosjega peresa samo malo oddaljil asociacijo - Prešeren je po navadi narisan, ko drži gosje pero v roki. Tako dobimo funkcionalno
 znanje : vsi smo slišali za Prešerna, vsi smo slišali za morsko sipo, ne moremo pa ju povezati. Uporabno znanje predstavlja uporabo informacij, ki jih imamo. Na PISA testih vidimo, da uporabnega znanja nimamo, da stvari ne povezujemo, zato ker učimo reproduktivno. Moramo se učiti na nek drug način, to pa je pravzaprav uporaba drugih regij možganov.
Španski strokovnjaki na začetku šolskega leta spet opozarjajo, da so torbe šolarjev pretežke. Ob koncu osnovnega šolanja tehtajo tudi devet ali celo deset kilogramov, kar je odločno preveč za razvijajoči se organizem. Tudi šolske klopi in stoli so neustrezni, saj so otroci iz leta v leto višji. A žal edini krivec za slabo držo ni šola, pravijo. Večina otrok se premalo giblje, zato njihove mišice ne zagotavljajo zadostne pomoči skeletu. Vedno zahtevnejši starši pričakujejo od svojih otrok boljše rezultate, saj se zavedajo, da bodo brez šole težko uspevali v življenju. In tako je začarani krog sklenjen. Učitelji želijo otroke naučiti čim več, zato jim dajejo številne dodatne naloge, doma pa so izpostavljeni pritiskom staršev. Knjige prenašajo z enega kraja prisile na drugega. Prostega časa za igro, razvedrilo in predvsem šport imajo čedalje manj. Strokovnjaki zato svetujejo staršem: »Poskrbite, da se bo vaš otrok ukvarjal z kakršnim koli športom in vzljubil gibanje, ker se bo le tako razvil v celovito osebnost. Kako se bo znašel v sodobnem svetu, ni odvisno zgolj od
 znanja , temveč tudi od iznajdljivosti in spretnosti. Življenje je dinamično, naj ga kot takega sprejema tudi vaš otrok.« DPA