Kolofon close

Gigafida 2.0
Korpus pisne standardne slovenščine

Ljubljana, 2019

Gigafida 2.0 kot podatkovna zbirka
Simon Krek, Tomaž Erjavec, Andraž Repar, Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Polona Gantar, Iztok Kosem, Marko Robnik Šikonja, Nikola Ljubešić, Kaja Dobrovoljc, Cyprian Laskowski, Miha Grčar, Peter Holozan, Simon Šuster, Vojko Gorjanc, Marko Stabej, Nataša Logar

Konkordančnik za korpus Gigafida 2.0
Rok Rejc, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Andraž Repar, Iztok Kosem, Polona Gantar, Kaja Dobrovoljc, Simon Rigač, Simon Krek

Oblikovanje spletnega vmesnika
Gašper Uršič, Gregor Makovec, Anže Jesenovec (Studio Kruh)

Izdajatelj
Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Delo je dostopno pod pogoji, določenimi s pogodbo med Univerzo v Ljubljani in besedilodajalci. Kontakt: info@cjvt.si.

Citiranje:
Gigafida 2.0: Korpus pisne standardne slovenščine, viri.cjvt.si/gigafida, dostop 18. 10. 2021.