Besede, ki so tekom leta 2021 izkazale padajoč trend rabe.
cepivo
koronavirus
danes
tekma
test
epidemija
okužba
ukrep
testiranje
covid-19
teden
šola
cepljenje
regija
pandemija
pokal
poslanec
sporočiti
število
ameriški
negativen
nezaupnica
spleten
agencija
pozitiven
dom
ljubezen
umreti
epidemiološki
liga
lanski
plača
virus
potrditi
zaprt
hiter
skok
faza
medij
omejitev
sproščanje
sev
tiskoven
daljava
vladen
kongres
vrtec
novinarski
pouk
protikoronski
konstruktiven
prepoved
stičišče
analitičen
prehajanje
inavguracija
mandatar
dobaviti
prodajanje
subvencioniranje