Kolokacije

Splošno besedišče Skrij iztočnico
izdelati risbo
ILUSTRIRATI + ZA + samostalnik v tožilniku
ilustrirati za založbo
ilustrirati za revije
ilustrirati za časopise
ilustrirati za otroke
ILUSTRIRATI + V + samostalnik v mestniku
ilustrirati v knjigi
ILUSTRIRATI + S + samostalnik v orodniku
ilustrirati s fotografijami
ILUSTRIRATI + samostalnik v tožilniku
ilustrirati knjigo
ilustrirati pravljico
ilustrirati zgodbo
ilustrirati učbenik
ilustrirati slikanico
ilustrirati zgodbico
ilustrirati naslovnico
ilustrirati knjižico
ilustrirati tekst
ilustrirati rokopise
ilustrirati zbirko
ilustrirati besedilo
ilustrirati poezijo
ilustrirati literaturo
ilustrirati pesmi
ilustrirati izdajo
ilustrirati prizore
ilustrirati članek
ilustrirati temo
ilustrirati zapis
ilustrirati znamke
ilustrirati serijo
ilustrirati dela
prislov + ILUSTRIRATI
bogato ilustrirati
samostalnik + ILUSTRIRA
slikar ilustrira
ponazoriti
ILUSTRIRATI + NA + samostalnik v mestniku
ilustrirati na primeru
ILUSTRIRATI + Z + samostalnik v orodniku
ilustrirati z odlomki
ilustrirati z zgledi
ilustrirati z zgodbo
ilustrirati z dejstvom
ILUSTRIRATI + S + samostalnik v orodniku
ilustrirati s fotografijami
ilustrirati s primerom
ilustrirati s primerjavo
ilustrirati s citati
ilustrirati s podatki
ILUSTRIRATI + samostalnik v tožilniku
ilustrirati trditev
ilustrirati tezo
ilustrirati pripoved
ilustrirati poanto
ilustrirati dilemo
ilustrirati teorijo
ilustrirati spoznanje
ilustrirati značilnosti
ilustrirati situacijo
ilustrirati razmišljanje
ilustrirati ugotovitev
ilustrirati razpoloženje
ilustrirati geslo
ilustrirati stisko
ilustrirati razmere
ilustrirati misel
ilustrirati prakso
ilustrirati zgodovino
ilustrirati problematiko
ilustrirati stanje
ilustrirati dogajanje
ilustrirati nevarnost
ilustrirati idejo
ilustrirati problem
ilustrirati odnos
ilustrirati položaj
ilustrirati dogodke
ilustrirati moč
ilustrirati besede
ilustrirati delovanje
ilustrirati življenje
ilustrirati spremembe
ilustrirati stališča
ilustrirati mnenje
ilustrirati občutek
ilustrirati težave
prislov + ILUSTRIRATI
nazorno ilustrirati
lepo ilustrirati
dobro ilustrirati
zgovorno ilustrirati
jasno ilustrirati
Avtomatsko pridobljene kolokacije
samostalnik + ILUSTRIRA
ilustrator ilustrira