Avtomatsko pridobljene kolokacije

Splošno besedišče Skrij iztočnico
MEDSEBOJNA + samostalnik
medsebojni dogovor
medsebojni dvoboj
medsebojna izmenjava
medsebojno komuniciranje
medsebojna komunikacija
medsebojni odnosi
medsebojni obračun
medsebojno spoštovanje
medsebojno zaupanje
medsebojno sodelovanje
medsebojno razumevanje
medsebojna povezanost
medsebojna razmerja
medsebojna tekma
medsebojno obtoževanje
medsebojno spoznavanje
medsebojno obračunavanje
medsebojna odvisnost
medsebojno povezovanje
medsebojna pomoč
medsebojna srečanja
medsebojni stiki
medsebojno priznavanje
medsebojna povezava
medsebojni spori
medsebojna korespondenca
medsebojna antipatija
prislov + MEDSEBOJEN
polno medsebojen
premalo medsebojen
posebej medsebojen
tako medsebojen
bolj medsebojen
pridevnik + IN/ALI + MEDSEBOJEN
notranji in medsebojen
MEDSEBOJEN + IN/ALI + pridevnik
medsebojen ali ljubezenski
medsebojen in medgeneracijski
medsebojen in verižen
medsebojen in družinski
medsebojen in mednaroden
samostalnik + BITI + MEDSEBOJNA
obračun je medsebojni
dvoboj je medsebojni
tekma je medsebojna