Kolokacije

Splošno besedišče Skrij iztočnico
v veliki meri; precej
POŠTENO + glagol
pošteno namučiti
pošteno utruditi
pošteno nasmejati
pošteno prestrašiti
pošteno razjeziti
pošteno razburiti
pošteno garati
pošteno zebsti
pošteno boleti
pošteno zdelati
pošteno ogreti
pošteno odleči
pošteno okregati
pošteno okrcati
pošteno nahruliti
pošteno obrcati
pošteno premlatiti
pošteno udariti
pošteno zagosti
POŠTENO + pridevnik
pošteno ošteti
pošteno utrujen
pošteno jezen
pošteno lačen
pošteno pijan
pošteno načet
pošteno sit
POŠTENO + SI/SE + glagol
pošteno se namučiti
pošteno se potruditi
pošteno se utruditi
pošteno se nasmejati
pošteno se prestrašiti
pošteno se razjeziti
pošteno se razburiti
pošteno se naspati
pošteno se napiti
pošteno se najesti
pošteno se spotiti
pošteno se zamisliti
pošteno se ušteti
pošteno se zmotiti
pošteno se opeči
pošteno se udariti
pošteno si oddahniti
pošteno se motiti
pošteno se boriti
POŠTENO + prislov
pošteno vroče
pošteno hladno
moralno ustrezno
POŠTENO + glagol
pošteno plačati
pošteno zaslužiti
pošteno delati
pošteno živeti
pošteno opravljati
pošteno opraviti
pošteno ravnati
pošteno igrati
pošteno priznati
pošteno misliti
pošteno povedati
POŠTENO + pridevnik
pošteno povedan
pošteno zaslužen
prislov + IN/ALI + POŠTENO
odkrito in pošteno
korektno in pošteno
vestno in pošteno
POŠTENO + IN/ALI + prislov
pošteno in vestno
pošteno in pravično
POŠTENO + SI/SE + glagol
pošteno si zaslužiti
prislov + POŠTENO
čisto pošteno
POŠTENO + prislov
pošteno povedano
pošteno gledano
glagol + SI/SE + POŠTENO
zdeti se pošteno
Avtomatsko pridobljene kolokacije
POŠTENO + IN/ALI + prislov
pošteno in športno