Kolokacije

Splošno besedišče Skrij iztočnico
o potresu geologija
samostalnik + EPICENTRA
bližina epicentra
območje epicentra
koordinata epicentra
lokacije epicentrov
EPICENTER + samostalnik v rodilniku
epicenter potresa
epicenter sunka
glagol + EPICENTER
imeti epicenter
določiti epicenter
prislov + OD + EPICENTRA
daleč od epicentra
nedaleč od epicentra
središče
pridevnik + EPICENTER
arhitekturni epicenter
kulturni epicenter
svetovni epicenter
slovenski epicenter
evropski epicenter
glasbeni epicenter
EPICENTER + samostalnik v rodilniku
epicenter protesta
epicenter eksplozije
epicenter dogajanja
epicenter industrije
epicenter kulture
epicenter krize
epicenter Evrope
epicenter gibanja
epicenter katastrofe
epicenter dela
epicenter vojne
epicenter upora
epicenter izbruha
epicenter mesta
epicentri moči
epicenter demokracije
epicenter življenja
epicenter dogodka
epicenter kriminala
epicenter politike
epicentri urbanizacije
glagol + EPICENTER
postati epicenter
glagol + ZA + EPICENTER
veljati za epicenter
glagol + SI/SE + V + EPICENTRU
znajti se v epicentru