Avtomatsko pridobljene kolokacije

Splošno besedišče Skrij iztočnico
pridevnik + POLITIKA
ameriška politika
aktivna politika
cenovna politika
davčna politika
denarna politika
ekonomska politika
evropska politika
fiskalna politika
gospodarska politika
kadrovska politika
kmetijska politika
kohezijska politika
kulturna politika
monetarna politika
naložbena politika
notranja politika
plačna politika
zunanja politika
skupna politika
regionalna politika
socialna politika
uredniška politika
vladna politika
slovenska politika
razvojna politika
alkoholna politika
jalova politika
dinastična politika
libanonska politika
definirana politika
gruzijska politika
vietnamska politika
plenilska politika
feministična politika
pacifistična politika
samostalnik + POLITIKE
cilj politike
instrument politike
izvajanje politike
kritik politike
kritika politike
nadaljevanje politike
naloga politike
oblikovalci politike
oblikovanje politike
področje politike
ukrepi politike
reforma politike
vodenje politike
sprememba politike
vmešavanje politike
usmeritev politike
vpliv politike
posledica politike
program politike
sredstvo politike
vrhovi politike
uresničevanje politike
vprašanje politike
zaostrovanje politike
usklajevanje politik
absurdnost politike
dvoumnost politike
epicenter politike
kronisti politike
pastorek politike
depolitizacija politike
predpogoj politike
servilnost politike
POLITIKA + samostalnik v rodilniku
politika administracije
politika banke
politika države
politika korakov
politika mer
politika možnosti
politika plač
politika zaposlovanja
politika EU
politika vlade
politika unije
politika ZDA
politika vrat
politika priseljevanja
politika razvoja
politika prejemkov
politika varčevanja
politika spodbujanja
politika predsednika
politika zategovanja
politika cen
politika varstva
politika upravljanja
politika stranke
politika sklada
politika dvoumnosti
politika kanclerja
politika apartheida
politika depreciacije
politika evroobmočja
politika perestrojke
samostalnik + ZNOTRAJ + POLITIKE
nedialoga znotraj politike
razmerja znotraj politike
odnosi znotraj politike
samostalnik + ZARADI + POLITIKE
kritik zaradi politike
kritike zaradi politike
nezadovoljstvo zaradi politike
zaskrbljenost zaradi politike
protesti zaradi politike
težave zaradi politike
vlada zaradi politike
sankcije zaradi politike
razmere zaradi politike
Spor zaradi politike
samostalnik + S + POLITIKE
odločanje s politike
samostalnik + OD + POLITIKE
distanciranje od politike
neodvisnost od politike
odmik od politike
področja od politike
slovo od politike
Odstopanje od politike
odklon od politike
odvisnost od politike
korist od politike
premik od politike
samostalnik + IZ + POLITIKE
imena iz politike
obrazi iz politike
odhod iz politike
osebnosti iz politike
umik iz politike
ljudje iz politike
izvzetja iz politike
pomembneži iz politike
sredstva iz politike
oseba iz politike
samostalnik + GLEDE + POLITIKE
izjave glede politike
odločitve glede politike
pomisleki glede politike
spor glede politike
negotovost glede politike
stališča glede politike
usmeritev glede politike
razhajanje glede politike
Nesoglasja glede politike
pristojnost glede politike
samostalnik + DO + POLITIKE
distanca do politike
kritika do politike
kritičnost do politike
nezaupanje do politike
odpor do politike
stališče do politike
odnos do politike
pristop do politike
razmerje do politike
zamera do politike
samostalnik + BREZ + POLITIKE
države brez politike
POLITIKA + ZNOTRAJ + samostalnik v rodilniku
politika znotraj EU
politika znotraj unije
politika znotraj vlade
politika znotraj zveze
POLITIKA + Z + samostalnik v rodilniku
politika z levice
politika z Dunaja
Politika z vidika
politika z vrha
politika z območja
POLITIKA + SREDI + samostalnik v rodilniku
politika sredi let
POLITIKA + S + samostalnik v rodilniku
politika s področja
politika s strani
politika s položaja
POLITIKA + OD + samostalnik v rodilniku
politika od gospodarstva
politika od osamosvojitve
politika od stroke
politika od predhodnika
politika od upravljanja
politika od religije
Politika od ljudi
politika od vlade
politika od sredine
POLITIKA + OD + POLITIKE
politika od politike
POLITIKA + KONEC + samostalnik v rodilniku
politika konec let
POLITIKA + IZPRED + samostalnik v rodilniku
politika izpred let
POLITIKA + IZ + samostalnik v rodilniku
politika iz gospodarstva
politika iz vrst
politika iz časov
politika iz stranke
politika iz obdobja
politika iz medijev
Politika iz Beograda
politika iz preteklosti
politika iz ozadja
politike iz Washingtona
POLITIKA + GLEDE + samostalnik v rodilniku
politika glede beguncev
Politika glede drog
politika glede krize
politika glede migracij
politika glede vprašanja
politika glede priseljevanja
politika glede pravic
politika glede sprememb
politika glede razvoja
politika glede odnosov
POLITIKA + DO + samostalnik v rodilniku
politika do beguncev
politika do drog
politika do manjšin
politika do Iraka
politika do Rusije
politika do priseljencev
politika do Irana
politika do Balkana
politika do vprašanja
politika do Kitajske
POLITIKA + BREZ + samostalnik v rodilniku
politika brez koncepta
politika brez načel
politika brez vizije
politika brez vrednot
politika brez strategije
samostalnik + PROTI + POLITIKI
demonstracije proti politiki
opozicija proti politiki
protesti proti politiki
shod proti politiki
upor proti politiki
stavka proti politiki
protestniki proti politiki
glas proti politiki
zborovanja proti politiki
odpor proti politiki
samostalnik + K + POLITIKI
premik k politiki
vrnitev k politiki
vračanje k politikam
pristop k politiki
zasuk k politiki
zavezanost k politiki
zaveza k politikam
vlada k politiki
pripombe k politiki
prispevek k politiki
POLITIKA + PROTI + samostalnik v dajalniku
politika proti migrantom
politika proti nadlegovanju
politika proti priseljencem
politika proti priseljevanju
politika proti sredini
politika proti Koreji
politika proti Rusiji
politika proti Sloveniji
politika proti terorizmu
POLITIKA + K + samostalnik v dajalniku
politika k ukrepanju
politika k odstopu
samostalnik + S + POLITIKO
nestrinjanje s politiko
nezadovoljstvo s politiko
skladi s politiko
ukvarjanje s politiko
država s politiko
nasprotje s politiko
sprega s politiko
banka s politiko
prelom s politiko
zveza s politiko
samostalnik + PRED + POLITIKO
korak pred politiko
mir pred politiko
stroka pred politiko
strah pred politiko
obramba pred politiko
samostalnik + NAD + POLITIKO
nezadovoljstvo nad politiko
razočaranje nad politiko
nadzor nad politiko
protest nad politiko
vpliv nad politiko
stroka nad politiko
monopol nad politiko
jeza nad politiko
zaskrbljenost nad politiko
volivci nad politiko
Zaskrbljenost nad politiko
samostalnik + MED + POLITIKO
naveza med politiko
sprega med politiko
razmerje med politiko
vez med politiko
ločnica med politiko
razkorak med politiko
povezava med politiko
razlika med politiko
ravnotežje med politiko
odnos med politiko
POLITIKA + ZA + samostalnik v orodniku
POLITIKA za vrati
politika za leti
POLITIKA + Z + samostalnik v orodniku
politika z vizijo
politika z ukrepi
politika z usmeritvami
politika z gospodarstvom
politika z argumenti
POLITIKA + S + samostalnik v orodniku
politika s sredstvi
politika s poudarkom
politika s ciljem
politika s poslanstvom
POLITIKA + S + POLITIKO
politika s politiko
POLITIKA + PRED + samostalnik v orodniku
politika pred volitvami
politika pred referendumom
politika pred vstopom
politika pred vojno
politika pred letom
POLITIKA + POD + samostalnik v orodniku
politika pod Kalvarijo
politika pod taktirko
politika pod vodstvom
politika pod nadzorom
politika pod pritiskom
politika pod vplivom
politika pod geslom
politika pod predsednikom
Politika pod naslovom
POLITIKA + NAD + samostalnik v orodniku
politika nad gospodarstvom
politika nad stroko
politika nad pravom
POLITIKA + MED + samostalnik v orodniku
Politika med amnezijo
politika med vojno
politika med članicami
politika med državljani
Politika med narodi
politika med državami
politika med letoma
politika med volitvami
politika med strankama
politika med ljudmi
samostalnik + ZOPER + POLITIKO
akcije zoper politiko
Demonstracije zoper politiko
Protesti zoper politiko
ovadbe zoper politike
upor zoper politiko
odpor zoper politiko
samostalnik + ZA + POLITIKO
komisar za politiko
komisarka za politiko
odbor za politiko
predstavnik za politiko
Urad za politiko
DZ za politiko
svetovalec za politiko
zbor za politiko
svet za politiko
predstavnica za politiko
samostalnik + V + POLITIKO
cerkev v politiko
zaupanje v politiko
vmešavanje v politiko
vstop v politiko
vrnitev v politiko
nezaupanje v politiko
ženske v politiko
vključevanje v politiko
poseg v politiko
vključitev v politiko
samostalnik + NA + POLITIKO
lastnik na politiko
vpliv na politiko
pogled na politiko
vplivanje na politiko
pritisk na politiko
napad na politiko
atentati na politike
učinek na politiko
gledanje na politiko
odgovor na politiko
aluzija na politiko
POLITIKA + ČEZ + samostalnik v tožilniku
politika čez noč
POLITIKA + ZA + samostalnik v tožilniku
politike za enakost
politika za spodbujanje
politika za obdobje
politika za doseganje
politika za leto
politika za zmanjševanje
politika za stabilizacijo
politika za rast
politika za zgled
politika za področje
POLITIKA + V + samostalnik v tožilniku
politika v avtonomijo
politika v gospodarstvo
politika v kadrovanje
politika v nogomet
politika v stroko
politika v prid
politika v EU
politika v šport
politika v korist
politika v sodstvo
POLITIKA + SKOZI + samostalnik v tožilniku
Politika skozi prizmo
Politika skozi oči
POLITIKA + NA + samostalnik v tožilniku
politika na kadrovanje
politika na medije
politika na inflacijo
politika na način
politika na stroko
politika na sodstvo
politika na rok
politika na radiotelevizijo
politika na Univerzo
politika na raven
samostalnik + V + POLITIKI
izkušnje v politiki
novinec v politiki
obrazi v politiki
ženske v politiki
spremembe v politiki
zasuk v politiki
preobrat v politiki
premik v politiki
vpliv v politiki
vloga v politiki
samostalnik + PRI + POLITIKI
vztrajanje pri politiki
podpore pri politiki
napake pri politiki
spremembe pri politiki
vloga pri politiki
omejitve pri politiki
sodelovanje pri politiki
suverenost pri politiki
napredek pri politiki
premik pri politiki
samostalnik + PO + POLITIKI
odhodki po politikah
potreba po politiki
zahteve po politiki
razrez po politikah
težnja po politiki
Želja po politiki
samostalnik + O + POLITIKI
deklaracija o politiki
dogovor o politiki
dokument o politiki
poglavje o politiki
pojmi o politiki
resolucija o politiki
razprava o politiki
pogajanja o politiki
mnenje o politiki
konferenca o politiki
samostalnik + NA + POLITIKI
poudarek na politiki
POLITIKA + V + samostalnik v mestniku
politika v obdobju
politika v sektorju
politika v državi
politika v smislu
politika v preteklosti
politika v gospodarstvu
politika v Sloveniji
politika v Iraku
politika v letih
politika v uniji
POLITIKA + PRI + samostalnik v mestniku
politika pri GZS
politika pri reševanju
politika pri zbornici
politika pri vladi
politika pri oblikovanju
politika pri urejanju
politika pri določanju
politika pri zagotavljanju
politika pri sprejemanju
politika pri zaposlovanju
POLITIKA + PO + samostalnik v mestniku
politika po definiciji
politika po letu
politika po vzoru
politika po osamosvojitvi
Politika po septembru
politika po vstopu
politika po načelu
politika po vojni
politika po mnenju
politika po meri
POLITIKA + OB + samostalnik v mestniku
politika ob vstopanju
politika ob podpori
politika ob obletnici
politika ob vstopu
politika ob strani
POLITIKA + O + samostalnik v mestniku
politika o azilu
politika o vprašanjih
politika o zasebnosti
politika o predlogu
Politika o vizumih
politika o zadevah
politika o ravnanju
politika o pravicah
politika o spremembah
politika o pomenu
POLITIKA + NA + samostalnik v mestniku
politika na nivoju
politika na področju
politika na ravni
politika na vzhodu
politika na Balkanu
politika na oblasti
politika na Kosovu
politika na univerzi
politika na Kavkazu
politika na čelu
glagol + POLITIKO
določati politiko
izvajati politiko
kreirati politiko
kritizirati politiko
krojiti politiko
nadaljevati politiko
narekovati politiko
oblikovati politiko
obvladovati politiko
podpirati politiko
voditi politiko
zagovarjati politiko
spremeniti politiko
zaostriti politiko
uresničevati politiko
zaostrovati politiko
usmerjati politiko
sooblikovati politiko
zadevati politiko
razumeti politiko
prilagoditi politiko
podpreti politiko
spreminjati politiko
uskladiti politiko
graditi politiko
glagol + ZUNAJ + POLITIKE
ostati zunaj politike
biti zunaj politike
glagol + ZNOTRAJ + POLITIKE
biti znotraj politike
glagol + ZAVOLJO + POLITIKE
biti zavoljo politike
glagol + ZARADI + POLITIKE
doživeti zaradi politike
izgubljati zaradi politike
kritizirati zaradi politike
napadati zaradi politike
izgubiti zaradi politike
trpeti zaradi politike
zaiti zaradi politike
postati zaradi politike
propasti zaradi politike
groziti zaradi politike
glagol + SPRIČO + POLITIKE
biti spričo politike
glagol + PREK + POLITIKE
vplivati prek politike
priti prek politike
glagol + POLEG + POLITIKE
imeti poleg politike
biti poleg politike
glagol + ONSTRAN + POLITIKE
biti onstran politike
glagol + OD + POLITIKE
odstopati od politike
ločiti od politike
pričakovati od politike
odvrniti od politike
terjati od politike
ločevati od politike
odvračati od politike
zahtevati od politike
delovati od politike
odstopiti od politike
glagol + NAMESTO + POLITIKE
imeti namesto politike
biti namesto politike
glagol + MIMO + POLITIKE
moči mimo politike
glagol + IZ + POLITIKE
izpreči iz politike
odhajati iz politike
oditi iz politike
izriniti iz politike
izstopiti iz politike
izginiti iz politike
izhajati iz politike
izločiti iz politike
odstraniti iz politike
doktorirati iz politike
glagol + GLEDE + POLITIKE
oceniti glede politike
opozoriti glede politike
dejati glede politike
meniti glede politike
poudariti glede politike
zagovarjati glede politike
svetovati glede politike
povedati glede politike
izpostaviti glede politike
storiti glede politike
glagol + DO + POLITIKE
gojiti do politike
privesti do politike
čutiti do politike
imeti do politike
segati do politike
pripeljati do politike
postati do politike
voditi do politike
priti do politike
biti do politike
glagol + BREZ + POLITIKE
obstajati brez politike
moči brez politike
iti brez politike
preživeti brez politike
zagotoviti brez politike
živeti brez politike
delovati brez politike
imeti brez politike
biti brez politike
ostati brez politike
glagol + BLIZU + POLITIKE
biti blizu politike
glagol + ČEZ + POLITIKO
bentiti čez politiko
udrihati čez politiko
povedati čez politiko
glagol + ZOPER + POLITIKO
protestirati zoper politiko
glagol + ZA + POLITIKO
pomeniti za politiko
stati za politiko
veljati za politiko
iti za politiko
skrbeti za politiko
glasovati za politiko
trditi za politiko
reči za politiko
živeti za politiko
zamenjati za politiko
glagol + V + POLITIKO
vstopiti v politiko
posegati v politiko
poseči v politiko
zajadrati v politiko
vstopati v politiko
zaiti v politiko
vnesti v politiko
vnašati v politiko
hoteti v politiko
prestopiti v politiko
glagol + OB + POLITIKO
trčiti ob politiko
glagol + NA + POLITIKO
vplivati na politiko
pritiskati na politiko
misliti na politiko
opozoriti na politiko
nanesti na politiko
pristajati na politiko
opozarjati na politiko
apelirati na politiko
gledati na politiko
pritisniti na politiko
glagol + MED + POLITIKE
prestopiti med politike
soditi med politike
iti med politike
glagol + V + POLITIKI
pogrešati v politiki
veljati v politiki
šteti v politiki
prevladovati v politiki
iskati v politiki
prevladati v politiki
obstajati v politiki
delovati v politiki
uveljaviti v politiki
vladati v politiki
glagol + PRI + POLITIKI
vztrajati pri politiki
upoštevati pri politiki
popuščati pri politiki
popustiti pri politiki
ostajati pri politiki
iti pri politiki
lobirati pri politiki
svetovati pri politiki
paziti pri politiki
ukrepati pri politiki
glagol + PO + POLITIKI
dišati po politiki
udrihati po politiki
smrdeti po politiki
udariti po politiki
sloveti po politiki
pripadati po politiki
soditi po politiki
poseči po politiki
imeti po politiki
biti po politiki
glagol + OB + POLITIKI
pričakovati ob politiki
postati ob politiki
preživeti ob politiki
doseči ob politikah
ostati ob politiki
priti ob politiki
imeti ob politiki
biti ob politiki
glagol + O + POLITIKI
debatirati o politiki
razpravljati o politiki
govoriti o politiki
odločati o politiki
vedeti o politiki
spregovoriti o politiki
razmisliti o politiki
razmišljati o politiki
pisati o politiki
premisliti o politiki
glagol + NA + POLITIKI
temeljiti na politiki
graditi na politiki
biti na politiki
glagol + S + POLITIKO
mešati s politiko
podpirati s politiko
spodbujati s politiko
nadaljevati s politiko
vplivati s politiko
ukvarjati s politiko
prispevati s politiko
reševati s politiko
meriti s politiko
prenehati s politiko
glagol + PRED + POLITIKO
dajati pred politiko
poklekniti pred politiko
postavljati pred politiko
svariti pred politiko
dati pred politiko
braniti pred politiko
postaviti pred politiko
imeti pred politiko
biti pred politiko
glagol + POD + POLITIKO
biti pod politiko
glagol + NAD + POLITIKO
obupati nad politiko
prevladati nad politiko
bedeti nad politiko
bdeti nad politiko
bentiti nad politiko
viseti nad politiko
tarnati nad politiko
zmagati nad politiko
biti nad politiko
glagol + MED + POLITIKO
ločiti med politiko
krmariti med politiko
nihati med politiko
obstajati med politiko
izbirati med politiko
razlikovati med politiko
biti med politiko
glagol + PROTI + POLITIKI
demonstrirati proti politiki
nastopati proti politiki
nastopiti proti politiki
protestirati proti politiki
glasovati proti politiki
delovati proti politiki
usmeriti proti politiki
biti proti politiki
imeti proti politiki
glagol + KLJUB + POLITIKI
imeti kljub politiki
biti kljub politiki
glagol + K + POLITIKI
pozvati k politiki
soditi k politiki
pozivati k politiki
spadati k politiki
voditi k politiki
prisiliti k politiki
težiti k politiki
spodbujati k politiki
pristopiti k politiki
prispevati k politiki
glagol + BLIZU + POLITIKI
biti blizu politiki
glagol + SI/SE + ZARADI + POLITIKE
dogajati se zaradi politike
spreti se zaradi politike
zniževati se zaradi politike
znajti se zaradi politike
skregati se zaradi POLITIKE
poslabšati se zaradi politike
prepirati se zaradi politike
zmanjševati se zaradi politike
zmanjšati se zaradi politike
soočati se zaradi politike
glagol + SI/SE + OKROG + POLITIKE
vrteti se okrog politike
glagol + SI/SE + OKOLI + POLITIKE
vrteti se okoli politike
glagol + SI/SE + OD + POLITIKE
distancirati se od politike
držati se od politike
oddaljiti se od politike
odmakniti se od politike
poslavljati se od politike
posloviti se od politike
oddaljevati se od politike
ograditi se od politike
odmikati se od politike
odvrniti se od politike
glagol + SI/SE + IZ + POLITIKE
norčevati se iz politike
umakniti se iz politike
umikati se iz politike
odstraniti se iz politike
izločiti se iz politike
poslavljati se iz politike
preseliti se iz politike
vračati se iz politike
vrniti se iz politike
posloviti se iz politike
glagol + SI/SE + GLEDE + POLITIKE
strinjati se glede politike
razhajati se glede politike
uskladiti se glede politike
zavzeti se glede politike
dogovoriti se glede politike
spopasti se glede politike
prepirati se glede politike
glagol + SI/SE + DO + POLITIKE
opredeliti se do politike
opredeljevati se do politike
glagol + SI/SE + BREZ + POLITIKE
zgoditi se brez politike
glagol + SI/SE + PROTI + POLITIKI
opredeliti se proti politiki
postaviti se proti politiki
izreči se proti politiki
boriti se proti politiki
bojevati se proti politiki
obrniti se proti politiki
glagol + SI/SE + K + POLITIKI
vrniti se k politiki
zavezati se k politiki
obračati se k politiki
nagibati se k politiki
zateči se k politiki
zatekati se k politiki
vračati se k politiki
obrniti se k politiki
glagol + SI/SE + ČEZ + POLITIKO
pritoževati se čez politiko
glagol + SI/SE + ZOPER + POLITIKO
boriti se zoper politiko
glagol + SI/SE + ZA + POLITIKO
brigati se za politiko
zanimati se za politiko
zavzemati se za politiko
zavzeti se za politiko
prizadevati si za politiko
odločiti se za politiko
skrivati se za politiko
odločati se za politiko
izreči se za politiko
meniti se za politiko
glagol + SI/SE + V + POLITIKO
mešati se v politiko
podati se v politiko
vmešavati se v politiko
vtikati se v politiko
vpletati se v politiko
vključiti se v politiko
vmešati se v politiko
vključevati se v politiko
spuščati se v politiko
vplesti se v politiko
glagol + SI/SE + OB + POLITIKO
obregniti se ob politiko
spotakniti se ob politiko
glagol + SI/SE + NA + POLITIKO
spoznati se na politiko
razumeti se na politiko
vplivati si na politiko
nanašati se na politiko
jeziti se na politiko
navezovati se na politiko
osredotočati se na politiko
vezati se na politiko
zanašati se na politiko
osredotočiti se na politiko
glagol + SI/SE + V + POLITIKI
angažirati se v politiki
obnesti se v politiki
udejstvovati se v politiki
poskusiti se v politiki
uveljaviti se v politiki
preizkusiti se v politiki
uveljavljati se v politiki
odražati se v politiki
spremeniti se v politiki
poskušati se v politiki
glagol + SI/SE + PRI + POLITIKI
kazati se pri politiki
zdeti se pri politiki
dogajati se pri politiki
začeti se pri politiki
glagol + SI/SE + PO + POLITIKI
zgledovati se po politiki
ravnati se po politiki
razlikovati se po politiki
glagol + SI/SE + OB + POLITIKI
zgoditi se ob politiki
glagol + SI/SE + O + POLITIKI
misliti si o politiki
pogovarjati se o politiki
razpravljati se o politiki
sporazumeti se o politiki
govoriti se o politiki
dogovoriti se o politiki
dogovarjati se o politiki
pisati se o politiki
prepirati se o politiki
sanjati se o politiki
glagol + SI/SE + S + POLITIKO
strinjati se s politiko
ukvarjati se s politiko
pečati se s politiko
skladati se s politiko
spogledovati se s politiko
prizadevati si s politiko
identificirati se s politiko
odzivati se s politiko
povezovati se s politiko
umazati si s politiko
glagol + SI/SE + PRED + POLITIKO
zaščititi se pred politiko
glagol + SI/SE + NAD + POLITIKO
zamisliti se nad politiko
dvigniti se nad politiko
pritoževati se nad politiko
zgražati se nad politiko
navduševati se nad politiko
postaviti se nad politiko
glagol + SI/SE + MED + POLITIKO
odločati se med politiko
pridevnik + OD + POLITIKE
neodvisen od politike
odvisen od politike
utrujen od politike
odmaknjen od politike
pomemben od politike
ločen od politike
močen od politike
drugačen od politike
pameten od politike
velik od politike
pridevnik + IZ + POLITIKE
izključen iz politike
vajen iz politike
sestavljen iz politike
pridevnik + DO + POLITIKE
indiferenten do politike
kritičen do politike
mlad do politike
neprizanesljiv do politike
skeptičen do politike
nezaupljiv do politike
prizanesljiv do politike
zadržan do politike
pridevnik + BREZ + POLITIKE
možen brez politike
pridevnik + ZA + POLITIKO
nezainteresiran za politiko
pristojen za politiko
odgovoren za politiko
značilen za politiko
zadolžen za politiko
soodgovoren za politiko
sprejemljiv za politiko
relevanten za politiko
pomemben za politiko
rezerviran za politiko
pridevnik + V + POLITIKO
vpet v politiko
vpleten v politiko
vključen v politiko
integriran v politiko
mlad v politiko
usmerjen v politiko
ujet v politiko
vgrajen v politike
pridevnik + NA + POLITIKO
jezen na politiko
vezan na politiko
imun na politiko
naslovljen na politike
omejen na politiko
osredotočen na politiko
pozoren na politiko
ponosen na politiko
usmerjen na politiko
pripravljen na politiko
pridevnik + V + POLITIKI
aktiven v politiki
angažiran v politiki
dejaven v politiki
izkušen v politiki
vpliven v politiki
opredeljen v politiki
prepozen v politiki
nov v politiki
pomemben v politiki
redek v politiki
pridevnik + PO + POLITIKI
znan po politiki
pridevnik + O + POLITIKI
splošen o politiki
obveščen o politiki
pridevnik + NA + POLITIKI
utemeljen na politiki
pridevnik + S + POLITIKO
neobremenjen s politiko
nezadovoljen s politiko
skladen s politiko
prepleten s politiko
usklajen s politiko
skupen s politiko
obremenjen s politiko
zlizan s politiko
povezan s politiko
zasičen s politiko
pridevnik + NAD + POLITIKO
razočaran nad politiko
ogorčen nad politiko
začuden nad politiko
zaskrbljen nad politiko
zgrožen nad politiko
navdušen nad politiko
nezadovoljen nad politiko
pridevnik + MED + POLITIKO
razpet med politiko
pridevnik + PROTI + POLITIKI
uperjen proti politiki
naperjen proti politiki
usmerjen proti politiki
pridevnik + K + POLITIKI
zavezan k politiki
nagnjen k politiki
prislov + OD + POLITIKE
neodvisno od politike
proč od politike
stran od politike
daleč od politike
dolgo od politike
bolj od politike
več od politike
vse od politike
prislov + DO + POLITIKE
tja do politike
vse do politike
prislov + BREZ + POLITIKE
čisto brez politike
prislov + K + POLITIKI
nazaj k politiki
prislov + V + POLITIKI
visoko v politiki
tako v politiki
prislov + O + POLITIKI
več o politiki
prislov + ZA + POLITIKO
varnosten za politiko
tako za politiko
prislov + V + POLITIKO
globoko v politiko
bolj v politiko
nazaj v politiko
tako v politiko
prislov + NA + POLITIKO
glede na politiko
tako na politiko
nazaj na politiko
prislov + S + POLITIKO
skladno s politiko
tako s politiko
vključno s politiko
prislov + NAD + POLITIKO
tako nad politiko
pridevnik + POLITIKE
naveličan politike
sit politike
sposoben politike
vajen politike
deležen politike
glagol + SI/SE + POLITIKO
iti se politiko
kritizirati si politiko
krojiti si politiko
podrejati si politiko
voditi se politiko
igrati se politiko
sooblikovati si politiko
zavzemati se politiko
oblikovati se politiko
izvajati se politiko
pridevnik + POLITIKI
privržen politiki
všečen politiki
podrejen politiki
zavezan politiki
naklonjen politiki
posvečen politiki
predan politiki
podvržen politiki
prepuščen politiki
podoben politiki
glagol + SI/SE + POLITIKI
zapisati se politiki
prodati se politiki
podrejati se politiki
upreti se politiki
posvetiti se politiki
odreči se politiki
postaviti se politiki
podrediti se politiki
upirati se politiki
odpovedovati se politiki
glagol + SI/SE + kot + POLITIKA
predstavljati se kot politika
glagol + SI/SE + POLITIKE
iti se politike
ogibati se politike
voditi se politike
igrati se politike
tikati se politike
naveličati se politike
oprijeti se politike
dotakniti se politike
dotikati se politike
izogibati se politike
NE + glagol + SI/SE + POLITIKE
ne igrati se politike
ne iti se politike
ne dotikati se politike
ne dotakniti se politike
ne želeti si politike
ne bati se politike
prislov + POLITIKE
glede politike
nacionalno politike
strogo politike
tekoč politike
tekoče politike
širok politike
znotraj politike
tako politike
preveč politike
glagol + kot + POLITIKA
ceniti kot politika
prikazovati kot politika
prikazati kot politika
opisovati kot politika
opredeliti kot politiko
poznati kot politika
predstaviti kot politika
oceniti kot politika
označiti kot politiko
opisati kot politika
glagol + POLITIKI
izražati politiki
obračati politiki
nasprotovati politiki
spodleteti politiki
obrniti politiki
podrediti politiki
podrejati politikam
razumeti politiki
slediti politiki
dopovedati politiki
pridevnik + kot + POLITIKA
pomemben kot politika
opredeljen kot politika
znan kot politika
POLITIKA + ZA + prislov
politika za letos
politika za naprej
samostalnik v imenovalniku + BITI + POLITIKA
krivec je politika
področje je politika
tema je politika
varčevanje je politika
razlog je politika
problem je politika
šport je politika
interes je politika
Umetnost je politika
POLITIKA + BITI + samostalnik v imenovalniku
politika je kurba
politika je področje
politika je poklic
politika je umetnost
politika je stvar
politika je zadeva
politika je posel
politika je tema
politika je igra
POLITIKA + BITI + POLITIKA
politika je politika
POLITIKA + BITI + pridevnik v imenovalniku
politika je kriva
politika je naravnana
politika je usmerjena
politika je zgrešena
politika je restriktivna
politika je enotna
politika je napačna
politika je naklonjena
politika je sposobna
politika je pravilna
NE + glagol + POLITIKE
ne podpirati politike
ne hoteti politike
ne imeti politike
ne spremeniti politike
ne spreminjati politike
ne voditi politike
ne spreminjati politike
ne razumeti politike
ne spremeniti politike
ne marati politike
POLITIKA + SI/SE + glagol
politika se dela
politika se oblikuje
politika se poenoti
politika se vmešava
politika se vmeša
politika se vpleta
politika se vtika
politika se spremeni
politika se vodi
politika se ukvarja
samostalnik + IN/ALI + POLITIKA
finance in politika
gospodarstvo in politika
javnost in politika
samouprava in politika
razvoj in politika
stroka in politika
zdravstvo in politika
zakonodaja in politika
kultura in politika
POLITIKA + IN/ALI + samostalnik
politika in diplomacija
politika in družba
politika in gospodarstvo
politika in javnost
politika in mediji
politika in politiki
politika in pravosodje
politika in stroka
politika in strategija
POLITIKA + IN/ALI + POLITIKA
politika in politika
samostalnik v imenovalniku + POLITIKA
dolžnost politika
hčerka politika
podoba politika
začetnici politika
tip politika
žena politika
poklic politika
sin politika
Naziv politika
cilji politike
POLITIKA + samostalnik v imenovalniku
Politika bolezen
Politika ekspres
politika kurba
POLITIKA nadaljevanje
politika Paša
politika imigracijska
POLITIKA seja
politika migrantska
politika priseljevalna
politika premiera
POLITIKA + NE + glagol
politika ne pelje
politika ne zanima
politika ne zanima
politika ne vodi
politika ne spodbuja
politika ne deluje
politika ne sledi
politika ne vpliva
politika ne podpira
politika ne razume
POLITIKA + glagol
politika zanima
politika temelji
politika vpliva
politika spodbuja
politika podpira
politika upošteva
politika pripelje
politika deluje
politika naredi
politika posega
politika forsira
samostalnik + POLITIKI
alternativa politiki
hrbet politiki
izziv politiki
klofuta politiki
legitimnost politiki
zaušnica politiki
signal politiki
razvoj politikam
zavezanost politiki
nezaupnica politiki
POLITIKA + samostalnik v dajalniku
politika politikom
politika Javierju
politika razmeram
politika Ivanu
politika zahtevam
politika NSi
politika gospodarstvu
politika ljudem
politika Sloveniji
POLITIKA + SI/SE + NE + glagol
politika se ne dela
politika se ne nauči
politika se ne vmešava
politika se ne vtika
politika se ne spreminja
politika se ne vpleta
politika se ne spremeni
politika se ne vmešava
politika se ne vmeša
politika se ne zaveda
prislov + kakor + POLITIKA
bolj kot politika
hitro kot politika
drugače kot politika
enako kot politika
prej kot politika
toliko kot politika
več kot politika
tako kot politika
podobno kot politika
bolj kakor politika
samostalnik v imenovalniku + kot + POLITIKA
paradigma kot politika
stroka kot politika
POLITIKA + kot + samostalnik v imenovalniku
politika kot javnost
politika kot oblast
politika kot poklic
politika kot stroka
politika kot umetnost
politika kot praksa
politika kot dejavnost
politika kot sredstvo
politika kot celota
POLITIKA + kot + POLITIKA
politika kot politika
POLITIKE + prislov
politike temelječe