Jelentés
Állandósult szókapcsolatok
Frazeológia
Kapcsolódó címszavak
prostor za čebele
živahno dogajanje
zgoščena skupina bivališč
prostor za čebele
 
čebele v čebelnjaku
čebelnjak s panjskimi končnicami
živahno dogajanje

Ulice ne zaspijo in se dejansko spremenijo v pravi čebelnjak.

Az utcák nem szunnyadnak és igazi méhkassá változnak.

zgoščena skupina bivališč lahko izraža negativen odnos

Slovenci pogosto pregrajujejo stanovanja, že tako majhne enote spreminjajo v prave čebelnjake.

A szlovénok gyakran közfalakkal választják el a helyiségeket, így az amúgy is kicsi egységeket valóságos méhlakásokká alakítják át.