Pomen
Stalne zveze
Frazeologija
Povezane iztočnice
prenova stavbe
priredba
prilagoditev
prenova stavbe
 
adaptacija objekta
adaptacija stavbe
adaptacija šole
adaptacija stanovanja
nujna adaptacija
delna adaptacija
manjša adaptacija
potreben adaptacije
izvajati adaptacijo
financirati adaptacijo
lotiti se adaptacije

Izkazalo se je, da bi adaptacija zdajšnje stavbe projekt bistveno podražila.

Kiderült, hogy a jelenlegi épület adaptációja jelentősen megdrágítaná a projektet.

Gostilna ne obratuje in je potrebna popolne adaptacije.

A vendéglő nem működik, és teljes felújításra szorul.

priredba v umetnosti
 
adaptacija romana
adaptacija scenarija
filmska adaptacija
stripovska adaptacija
odrska adaptacija
literarna adaptacija
gledališka adaptacija
prilagoditev ponavadi v športu
proces adaptacije

Vsa živa bitja premoremo veliko sposobnost adaptacije na neugodne razmere.

Az összes élőlény képes nagymértékben alkalmazkodni a kedvezőtlen körülményekhez.