Pomen
Stalne zveze
Frazeologija
Povezane iztočnice
privilegiran družbeni sloj
izbran krog ljudi
oblika vladavine
aristokratskost
privilegiran družbeni sloj
angleška aristokracija
dedna aristokracija
pripadnik aristokracije
fevdalna aristokracija

Lov je bil vedno pravica aristokracije.

A vadászat mindig is az arisztokrácia kiváltsága volt.

izbran krog ljudi
cerkvena aristokracija
delavska aristokracija
intelektualna aristokracija
duhovna aristokracija

Na Berkeleyju, Stanfordu in Princetonu je od nekdaj nastajala intelektualna aristokracija, ki ji je bilo namenjeno, da bo vodila ZDA, morda celo svet.

A Berkeleyn, a Stanfordon és a Princetonon formálódott mindig az az értelmiségi arisztokrácia, amelynek az USA, sőt talán az egész világ irányítását szánták.

Jane Fonda se je leta 1937 rodila v samo aristokracijo ameriške filmske industrije.

Jane Fonda 1937-ben az amerikai filmipar arisztokráciájába született bele.

oblika vladavine

Monarhiji je sledila dolgotrajna aristokracija in tej se je leta 594 pr. n. št. uprl Solon.

A monarchiát az arisztokrácia hosszan tartó uralma követte, és i. e. 594-ben Szolón ez ellen lázadt fel.

aristokratskost
aristokracija duha

Z zamislijo aristokracije duha bi radi poudarili, da vendarle obstajajo tudi višje vrednote, h katerim se lahko človek zateče v teh zbanaliziranih, potrošniških časih.

A szellem arisztokráciájának elképzelésével azt szeretnék hangsúlyozni, hogy mégiscsak léteznek magasabb értékek, amelyekhez az ember menekülhet ebben az egyre banálisabbá váló fogyasztói korban is.

Črna barva izraža aristokracijo duha.

A fekete szín a szellem arisztokráciáját tükrözi.