105.473

iztočnic

368.117

sopomenk

3.353.061

kolokacij

2.505.472

zgledov

Skupnost

Uporabniki, ki so do sedaj predlagali največ novih sopomenk.

Trendi

Iztočnice, ki so bile v zadnjem mesecu najpogosteje iskane.

Naloge dneva

Gesla, v katerih sopomenke še niso ocenjene. Vabljeni!