Sopomenke
Protipomenke
 
Pogostost
Sopomenke
nihati
0
0
Uporabniško dodane sopomenke
Dodaj sopomenko za "naraščati in upadati"

Prekliči
Oddaj
v2.0
valovati

Ferdo

0
0
bibavica

Ferdo

0
0
Uporabniško dodane protipomenke
Dodaj protipomenko za "naraščati in upadati"

Prekliči
Oddaj