Sopomenke
zavarovati nad določeno vrednost škode

zavarovalništvo

0
0