Skupnost

Slovar sopomenk sodobne slovenščine omogoča različne načine vključevanja uporabniške skupnosti. Med aktivnostmi, ki jih platforma podpira, so ocenjevanje gradiva, neposredno dodajanje lastnih predlogov, javna razprava o obstoječih rešitvah in avtomatski uvoz morebitnega obstoječega uporabniškega gradiva v zbirko.

Ocenjevanje obstoječega gradiva

Podatke v slovarskem geslu je mogoče oceniti kot ustrezne ali neustrezne. Ob posodobitvah slovarja bodo te ocene upoštevane in podatki ustrezno prerazporejeni oziroma odstranjeni iz zbirke. Enak mehanizem je na voljo tudi na ravni uporabniško dodanih sopomenk, kar skupnosti omogoča ocenjevanje konstruktivnosti oz. uporabnosti novih predlogov.

Dodajanje novih sopomenk

Vsaka iztočnica vsebuje razdelek za uporabniško dodane sopomenke. Vnos je neposreden: uporabnik vnese predlog in izbrano uporabniško ime, nova sopomenka se prikaže brez časovnega zamika. V primeru, da uporabnik poseduje večjo količino gradiva, ki bi ga rad vključil v slovar, je mogoče uvoz urediti avtomatsko (kontakt za tovrstne primere je info@cjvt.si).

Razprava o obstoječih rešitvah

Razprava poteka v javno dostopni skupini na družbenem omrežju Facebook. V skupini je mogoče deliti povezave na posamezne iztočnice, zastavljati vprašanja o gradivu ali povezanih jezikovnih problemih, predlagati izboljšave in podobno. Mnenja bodo upoštevana pri nadgradnji slovarja. Za odzive in vprašanja je na voljo tudi info@cjvt.si.

Načrtno zbiranje empiričnih podatkov

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je prva raziskovalna ustanova v slovenskem prostoru, ki načrtno zbira empirične podatke o navadah, željah in potrebah uporabnikov jezikovnih priročnikov in orodij. Rezultati predhodnih raziskav so bili uporabljeni pri zasnovi vmesnika, povratne informacije in rezultati novih evalvacijskih testiranj pa bodo uporabljeni za nadaljnji razvoj Slovarja sopomenk sodobne slovenščine in drugih jezikovnih virov CJVT.


Če želite pri tem razvoju sodelovati kot del stalne uporabniške ocenjevalne skupine, se lahko oglasite na info@cjvt.si ali se naročite na E-novice.

Lestvica najaktivnejših
uporabnikov

Uporabniki, ki so dodali
največ uporabniških sopomenk

Lestvica najbolje
ocenjenih novih predlogov

Seznam najbolje ocenjenih sopomenk,
ki so jih dodali uporabniki slovarja.