Skupnost

Slovar sopomenk sodobne slovenščine omogoča različne načine vključevanja uporabniške skupnosti. Med aktivnostmi, ki jih platforma podpira, so ocenjevanje gradiva, neposredno dodajanje lastnih predlogov in avtomatski uvoz morebitnega obstoječega uporabniškega gradiva v zbirko.

Ocenjevanje obstoječega gradiva

Podatke v slovarskem geslu je mogoče oceniti kot ustrezne ali neustrezne. Ob posodobitvah slovarja bodo te ocene upoštevane in podatki ustrezno prerazporejeni oziroma odstranjeni iz zbirke. Enak mehanizem je na voljo tudi na ravni uporabniško dodanih sopomenk, kar skupnosti omogoča ocenjevanje konstruktivnosti oz. uporabnosti novih predlogov.

Dodajanje novih sopomenk in protipomenk

Vsaka iztočnica vsebuje razdelek za uporabniško dodane sopomenke in protipomenke. Vnos je neposreden: uporabnik vnese predlog in izbrano uporabniško ime, vnos se prikaže brez časovnega zamika. V primeru, da uporabnik poseduje večjo količino gradiva, ki bi ga rad vključil v slovar, je mogoče uvoz urediti avtomatsko (kontakt za tovrstne primere je info@cjvt.si).

Uporabniško gradivo v slovarski bazi

Od različice 2.0 naprej bomo izbrane uporabniške predloge vključevali tudi v odprto dostopno bazo sopomenk in Digitalno slovarsko bazo za slovenščino. Pri odločitvi bomo upoštevali naslednja izhodišča:

  • Ali se predlagana beseda oz. zveza pojavlja v realni rabi?
  • Ali je bila glede na svoj pomen dodana pod ustrezno iztočnico?
  • Ali potrebuje slovarsko oznako in če jo, ali je bil podan tudi predlog oznake?
  • Kako so se do predloga opredelili drugi uporabniki in uporabnice?

Ne glede na to, ali bo predlog vključen v bazo ali ne, bo ostal na voljo v slovarskem vmesniku. Izjemoma bomo odstranili le vpise, ki so zlonamerni ali kako drugače problematični.

Načrtno zbiranje empiričnih podatkov

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je prva raziskovalna ustanova v slovenskem prostoru, ki načrtno zbira empirične podatke o navadah, željah in potrebah uporabnikov jezikovnih priročnikov in orodij. Rezultati predhodnih raziskav so bili uporabljeni pri zasnovi vmesnika, povratne informacije in rezultati novih evalvacijskih testiranj pa bodo uporabljeni za nadaljnji razvoj Slovarja sopomenk sodobne slovenščine in drugih jezikovnih virov CJVT.

Če želite pri tem razvoju sodelovati kot del stalne uporabniške ocenjevalne skupine, se lahko oglasite na info@cjvt.si ali se naročite na E-novice.

Lestvice

Lestvica najaktivnejših uporabnikov

Uporabniki, ki so dodali največ uporabniških sopomenk.

# Uporabnica/Uporabnik Sopomenke
1 Saša Jenko Pahor 34.669
2 Ferdo 19.093
3 RD 15.191
4 TatjanaJ 3.970
5 mojmih 864
6 Polona B. 642
7 555
8 kl 446
9 Poulonca 238
10 mm 227
Lestvica najbolje ocenjenih novih predlogov

Seznam najbolje ocenjenih sopomenk, ki so jih dodali uporabniki slovarja.

# Sopomenka Glasovi
1 smaragden 36 / 6
2 nevešč 33 / 2
3 preblisk 30 / 1
4 besednjak protipomenk 30 / 9
5 bajta 23 / 1
6 vipavsko vino 22 / 4
7 vokabular antonimov 19 / 6
8 domislek 18 / 0
9 utrinek 16 / 2
10 zelene barve 16 / 7