A szótárról

A Szlovén–magyar nagyszótár átfogó kétnyelvű szótár, amely a Ljubljanai Egyetem Nyelvi Források és Technológiák Központjában (CJVT UL) készül. Az 1.0 verzió 10.946 címszót, 33.298 fordítást, 15.265 kollokációt és szókapcsolatot, valamint 2.416 példamondatot tartalmaz. A szótár elkészítését a Szlovén Köztársaság Kutatási Ügynöksége (ARRS) támogatja a CJVT számára elkülönített keretből, amely a Ljubljanai Egyetem Infrastrukturális Centrumai Hálózatának része. A Szlovén–magyar nagyszótár folyamatosan bővül, ami azt jelenti, hogy rendszeres időközönként újabb szócikkekkel egészítjük ki.

Az, hogy hiánypótló és újszerű kiadványról van szó, a szótár két fő jellemzőjéből is kitűnik. Az egyik az, hogy minden szócikk teljesen újonnan készül el, terjedelmes korpusz elemzése alapján, amelynek során a lexikográfusok a legmodernebb módszereket és eszközöket alkalmazzák. Terminológiai kérdésekben a Ljubljanai Egyetem különböző szakterületen működő szakértőivel konzultálunk. Ugyanakkor a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szótár széleskörű kontextuális információkat nyújt, például tipikus szókapcsolatokat és példamondatokat, amelyek szemléltetik a címszavak használatát a valós nyelvhasználatban, és rendkívül hasznosak a fordítás és a tanulás során, valamint az írásbeli és szóbeli nyelvhasználatban. Másrészt Szlovéniában a szlovén–magyar szótár szolgál majd alapul a kétnyelvű szótárakhoz, mivel a szótári adatbázisban minden egyes szócikk további olyan kollokációkat és példamondatokat tartalmaz, amelyek a szlovén – magyar nyelvpár esetében eddig nem voltak megtalálhatóak, de más szlovén nyelv – idegen nyelv viszonylatokban is felhasználhatóak lesznek a nyelvi források fejlesztése során. Fontos az is, hogy a Szlovén–magyar nagyszótár adatbázisa a CJVT keretei között készülő Digitális szótári adatbázis részét képezi.

A Szlovén–magyar nagyszótár azon a koncepción alapul (Kosem et al. 2018), amely a KOMASS (A magyar–szlovén szótári koncepció: a nyelvi forrástól a felhasználóig) célzott kutatási projekt keretében került kidolgozásra, és amelyet az ARRS illetve az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium támogatott. A szótári koncepció azt a kortárs nemzetközi lexikográfiai gyakorlatot követi, amelyet neves nemzetközi kiadók és intézetek kétnyelvű szótárakban alkalmaznak.

A szótár különböző felhasználói csoportokat céloz meg, például a fordítói és oktatói közösségeket, kutatókat, valamint a tanulókat, illetve az üzleti életben és a közigazgatásban dolgozókat. A szótár egyaránt szól a szlovén felhasználóknak (akiknek a magyar nyelv a második/idegen nyelvük) és a magyar felhasználóknak (akiknek a szlovén nyelv a második/idegen nyelvük). Segítséget nyújt a szlovén felhasználóknak a szlovén nyelvről magyarra történő fordításban, illetve az írott és beszélt magyar nyelvű szöveg megalkotásában. A magyar felhasználó számára a szótár lehetővé teszi a passzív használatot, illetve az írott és beszélt standard szlovén nyelv megértését.

A szótár széleskörű felhasználhatóságát a szótári szócikkek felépítése és az interfész kialakítása is tükrözi. Külön ikonnal vannak jelölve azok a példák, amelyek kontrasztív szempontból különösen érdekesek. Szlovén és magyar nyelvű hangfelvételek vannak minden címszónál, fordításnál, kollokációnál és példamondatnál. A hangfelvételeket automatikusan generáltuk az Amebis és az Alpineon eBreader for Slovenian eszközzel és a Budapesti Műszaki Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének Profivox HMM TTS beszédszintetizátorával, amelyet egy automatikus, elektronikus üzenetek szövegeit felolvasó alkalmazáshoz (bővebben lásd Olaszy et al. 2000) Magyarországon számos intézmény használ, például a Magyar Államvasutak illetve a vezető mobilszolgáltató. A címszavak és fordításaik gépi hangfelvételeit ellenőriztük és megfelelően javítottuk. Ezen kívül a címszavak magyar megfelelőinél a Magyar Tudományos Akadémia egynyelvű A magyar nyelv értelmező szótára (Bárczi és Országh szerk. 1959-1962) oldalaira mutató kapcsolatot is megadtuk.

A CJVT elveivel összhangban nagy figyelmet fordítottunk a felhasználóbarát szótárkezelő felület kialakítására, amely különböző lehetőségeket kínál a szócikkek különböző részeinek gyors megtekintéséhez vagy a szűréshez. Az interfész kialakítása a Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika (Javaslat a kortárs szlovén nyelv szótára elkészítéséhez) (Krek et al. 2013) című tanulmányban és CJVT meglévő nyelvi forrásainál használt interfészeken alapul, amelyeket a kétnyelvűségnek megfelelően megújítottunk.

A szótár készítésénél a lexikográfia és a nyelvtechnológia elismert nemzetközi szakértőiből álló szakértői tanácsadó testület működik közre:

• dr. Kallas, Jelena (Észt Nyelvi Intézet)
• dr. Márkus P. Katalin (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
• dr. Mártonfi Attila
• Rundell, Michael (Lexicography Masterclass)
• dr. Tiberius, Carole (Holland Nyelvi Intézet)
• dr. Váradi Tamás (Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet)

Hivatkozások

BÁRCZI, Géza in ORSZÁGH, László (szerk.) 1959-1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. kötet. Akadémiai Kiadó.

KOSEM, Iztok (szerző, szerkesztőbizottsági tag), BÁLINT ČEH, Júlia (szerző, szerkesztőbizottsági tag), GORJANC, Vojko (szerző, szerkesztőbizottsági tag), KOLLÁTH, Anna (szerző, szerkesztőbizottsági tag), KOVÁCS, Attila (szerző, szerkesztőbizottsági tag), KREK, Simon (szerző, szerkesztőbizottsági tag), NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (szerző, szerkesztőbizottsági tag), RUDAŠ, Jutka (szerző, szerkesztőbizottsági tag). Osnutek koncepta novega velikega slovensko-madžarskega slovarja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018. https://www.cjvt.si/komass/wp-content/uploads/sites/17/2020/08/Osnutek-koncepta-VSMS-v1-1.pdf. [COBISS.SI-ID 67672930]

KREK, Simon, KOSEM, Iztok, GANTAR, Polona. Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika. Izd. 1.1. [Ljubljana: s. n., 2013]. http://www.sssj.si/datoteke/Predlog_SSSJ_v1.1.pdf. [COBISS.SI-ID 35652909]

OLASZY, Gábor, NÉMETH, Géza, OLASZI, Peter, KISS, Géza, ZAINKÓ, Csaba, GORDOS, Géza. 2000: Profivox—A Hungarian Text-to-Speech System for Telecommunications Applications. International Journal of Speech Technology 3/3-4. 201-215.

eBralec: https://ebralec.si/

Impresszum

Szlovén–magyar nagyszótár

Webszótár: viri.cjvt.si
Zbirka Viri CJVT
ISSN 2630-4015

Ljubljana, 2021

A mű a Creative Commons licenc alapján hozzáférhető:
Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi.

Szerkesztőbizottság
Kosem, Iztok (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Bálint Čeh Júlia (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Ponikvar, Primož (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Zaranšek, Petra (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Kamenšek, Urška (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Koša Peter (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Gróf Annamária (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Böröcz Nándor (szerző)
Harmat Császár Jolanda (szerző)
Szíjártó Imre (szerző)
Šantak, Borut (szerző)
Gantar, Polona (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Krek, Simon (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Roblek, Rebeka (szerző)
Zgaga, Karolina (szerző)
Logar, Urban (szerző)
Pori, Eva (szerző)
Arhar Holdt, Špela (szerző, szerkesztőbizottsági tag)
Gorjanc, Vojko (szerző, szerkesztőbizottsági tag)

Interfész kialakítása
Gašper Uršič
Gregor Makovec
(Studio Kruh)

Online interfész fejlesztése
Leon Noe Jovan

Kiadta
Nyelvi Források és Technológiák Központja, Ljubljanai Egyetem

Kiadó
A Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Kiadója

Felelős kiadó
Roman Kuhar, a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Hivatkozás
Veliki slovensko-madžarski slovar, viri.cjvt.si/slovensko-madzarski, hozzáférés 09. 12. 2023.

Verziók

Verzió
Veliki slovensko-madžarski slovar 1.0

Frissítés dátuma: 20. 10. 2021
Címszavak száma: 10.946
Kollokációk száma: 15.265
Példamondatok száma: 2.416
Fordítások száma: 33.298